Belföldi összesítő jelentés 2018.07.01-től

Belföldi összesítő jelentés 2018.07.01-től jelentősen megváltozik a kibocsátott számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok tekintetében.

Befogadott számlák tekintetében a változás minimális. Adatszolgáltatás az áfa bevallásban és az adólevonási jog érvényesítéséhez kapcsolódóan teljesítendő. Az adóértékhatár 100eFt-ra csökken.

2018. július 26-tól hatályát veszti az Áfa tv. 10. számú mellékletének 2. pontja. Ennek alapján a 1865M főlap 06. sorát 2018. július 26-tól nem kell kitölteni, így a 1865A-01-05 lap 107. sora sem töltődik fel adattal és a 108. sorban sem fog szerepelni az értékhatár alatti beszerzési számlák összesített összege. Így a programok sem töltik ezt a sort.

Számlakibocsátóként teljesítendő adatszolgáltatás adóértékhatára 100eFt-ra csökkent 1 millió forintról és az adatszolgáltatás elválik a bevallástól.

Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlázó programból a kiállítás után azonnal interneten keresztül, elektronikus módon,  XML formátumban továbbítódnak a NAV felé a jogszabályban megfogalmazott adatok.  (23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet)

Nyomtatványon történő számlázás esetén az áthárított adó mértékétől függően a számla adatait webes felületen kell rögzíteni. (Határidő 5 nap, de 500eFt –ot elérő áthárított adó esetén kibocsátást követő nap.)

Bővebben a számlakibocsátóként teljesítendő 100eFt-os adóértékhatárt elérő kibocsátott számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratokról történő tételes adatszolgáltatásról.

Alkalmazandó jogszabályok:

  • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.  (317.§. és 10.sz. melléklet)
  • 2017. CLIX. törvény

(Számla és számlával egy tekintet alá eső okirat  továbbiakban bizonylat.)

Ha a bizonylat kelte és teljesítése 06.30-i vagy az előtti, akkor a régi szabályok szerint kell adatot szolgáltatni. (Adóértékhatár 1 millió forint. Tételes összesítőre rákerül.)

Ha a bizonylat kelte és teljesítése 07.01-i vagy az utáni, akkor az adatszolgáltatás az új szabályok szerint történik. (Elektronikusan v. webes felületen a fent leírtak szerint.) Bővebben a RAXLA programunk verzióinformációjában olvashatnak ügyfeleink az elektronikus adatszolgáltatásról.

Átmeneti szabály:

Ha a bizonylat kiállítására 2018.06.30-ig került sor, de az áfa teljesítés 2018.07.01-i vagy azutáni, akkor a régi szabályt kell alkalmazni. Azaz a bizonylat kiállításakor még elektronikusan nem megy adat, de a régi szabály szerint az 1 millió adótartamat elérő bizonylat adatai rákerülnek az áfa bevallás M lapjára.

Ha a bizonylat kiállítására 2018.07.01-én vagy utána kerül sor, de az áfa teljesítése 2018.06.30-i vagy az előtti, akkor a 100eFt adóértéhatárt elérő bizonylatokról elektronikusan, XML formában kell a NAV-nak adatot szolgáltatni vagy a webes felületen.

Tételes jelentésben ezeket a bizonylatokat nem kötelező szerepeltetni, mivel már az adatszolgáltatás a bizonylat kiállításakor megtörtént. Azaz elegendő az új szabályokat alkalmazni.

A Novitax Kft kettős és egyszeres könyvviteli programjával történő áfa bevallás készítésekor  a 2018.06.30-i dátummal záródó áfa bevallások M lapjaira rákerülnek azok az  1 millió adóértékhatárt elérő bizonylatok is, melyekről az átmeneti szabályok szerint nem lenne már  szükséges a régi szabályok szerint adatot szolgáltatni, hiszen az új szabályok szerint elegendő.

„A tételes jelentésen lehetnek olyan bizonylatok, melyek áfa teljesítése 2018.07.01 előtti, de kiállításuk 2018.06.30. után történt. Ezekről a bizonylatokról egyszer, az új szabályok szerint (elektronikusan vagy webes felületen) elegendő adatot szolgáltatni. A felhasználó ezeket a bizonylatokat az ANYK-ban törölheti.”

 

Éves áfa bevallási időszak esetén:

Áfa törvény 317. paragrafus (3)

“Éves bevallásra kötelezett adóalany a 10. számú melléklet 2018. június 30-án hatályos szabályait köteles alkalmazni azon számlák tekintetében, amelyek alapján 2018. évben gyakorol levonási jogot.”

Tehát aki éves bevallást készít, ott a program a 2018.07.01 előtti szabályok alapján készíti el a bevallást.

Kapcsolódó hivatkozások (Forrásanyag)

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2017. évi CLIX. törvény