Bérszámfejtő program nyitása 2021. évről 2022. évre WebBér használata esetén

A vállalkozás adatainak nyitása

A bér program gépi nyitása a Főmenü a Cégnyitások – Gépi nyitás (2021. évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Figyelem!

A bérszámfejtési adatok gépi nyitásához az előző éves programban futtatni kell a Szerviz – Zárás funkciót, amely a bérszámfejtési adatbázist technikailag zárja, és előkészíti a gépi nyitást. A funkció futtatása nélkül nem lehetséges a nyitás!

A számfejtési adatok zárása után az előző évi programban természetesen módosíthatók a számfejtési adatok, elkészíthetők az év végi adatszolgáltatások, amennyiben a módosítások érintik a zárás során kezelt adatokat, a módosítások hatásait kézzel kell átvezetni a következő éves adatokban.

A számfejtési adatok (pl.: távolléti díjba beszámító pótlékok, MEP/TB járulék adatok, stb..) újra nyithatóak, a zárás funkció újra futtatása után.

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani az előző évi program elérési útvonalát (helyi kiszolgáló vagy hálózati kiszolgáló – hálózati felhasználás esetén) Az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az aktuális évi program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol az előző évi program található).

Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást. Majd jelölni kell, hogy melyik programrészeket kívánjuk megnyitni. A menükezelő átnyitja a kiválasztott cég adatait, a közös törzsadat állományokat, és a kezelő által bejelölt modulokat. Amennyiben tehát a nyitandó vállalkozás könyvelési adatai (Pl. folyószámla adatok) még nem nyithatók, akkor a menükezelőben csak a bérszámfejtés modult kell bejelölni. A könyvelési adatok a későbbiekben, a menükezelőben leírtak szerint nyithatók át. A nyitandó cég választása után tehát a következő képernyő jelenik meg:

Nyitás Bér program 1
Nyitás Bér program 1

 

 

 

 

 

 

A program automatikusan bejelöl minden előző évben használt modult, amely bejelölést a kezelő a nyitni kívánt modulra (esetünkben például a bérszámfejtésre) módosíthat (ehhez a más modulok melletti „pipa” jelet törölni kell.

Az „OK” gombra való kattintás után az alábbi képernyő figyelmeztet a megfelelő cégforma beállítására

Cégforma figyelmeztetés
Cégforma figyelmeztetés

 

 

 

 

Az „Igen” gombra való kattintás után megkezdődik a kijelölt programmodulok nyitása.

Számfejtési alapadatok nyitása

Az előző évi számfejtési, és időanalitikai adatok alapján a gépi nyitás átnyitja a személy jövedelem igazolásához szükséges járulék és MEP alapokat, a kieső időket, a távolléti díj számításához szükséges előző évi pótlék adatokat. A nyitás után feltétlenül javasoljuk a nyitott cég, és a személyi adatok egyenkénti ellenőrzését, szükséges javítását.

A Bér program tényleges nyitása előtt még lehetőségünk van meghatározni az átnyitni kívánt adatokat.

Számfejtési beállítások megadása a nyitásban
Számfejtési beállítások megadása a nyitásban

 

 

 

 

 

 

 

Az átnyitandó személyek körét:

 • Minden személyt  –  Minden személy átnyitásra kerül egyszerre.
 • Mindenki, egyszerűsített foglalkoztatottak nélkül – Az egyszerűsített foglalkoztatottakon kívül, minden személy átnyitásra kerül egyszerre.
 • Egyesével – Egyesével, válogatva lehet nyitni a személyeket.
 • Kilépettekkel – Minden személy átnyílik előző évről.
 • 2019-ben és később kilépettekkel – A kilépettek közül, csak az előző évben és később kilépett személyek nyílnak át.
 • 2020-ban és később kilépettekkel  – A kilépettek közül, csak az adott évben és később kilépett személyek nyílnak át.
 • Kilépettek nélkül – Csak a még nyitott jogviszonnyal rendelkező személyek nyílnak át.

Kötelezően meg kell adni, hogy az előző évi törzsbéreket átnyissa vagy sem a program.

Jogviszonyok nyitása:

 • Összes jogviszony nyitása TB ellátás számolás miatt – Jelölése esetén átnyitjuk a személy összes jogviszonyát.
 • Összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszony – Jelölése esetén az összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.
 • Egyéb jogviszonyosoknál csak az utolsó jogviszony – Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.
 • Egyszerűsített foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszony – Az egyszerűsített foglalkoztatott jogviszonyban foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.

A szabadságok nyitásánál az alábbiak közül választhatunk:

 • Nincs – Előző évről nem nyit a program szabadságot.
 • Összes fel nem használt  – Előző évről maradt összes szabadságot nyitja, mint előző évi szabadság.
 • Életkoros szabadság megállapodás alapján – Ha az előző évi programban, a Személy adataiban, a Foglalkoztatási adatok fülön jelölve van, hogy „Megállapodás alapján az életkoros szab. átvihető következő évre”, akkor az életkorhoz kötött pótszabadság napjainak számának megfelelő napokat nyitjuk át.
 • 10.01 után belépetteknél összes fel nem használt – Előző év 10.01 után kezdődő jogviszonyok esetében az összes fel nem használt szabadság átnyílik a paraméter bejelölése esetén.

AMENNYIBEN A CÉG 2021-BEN HASZNÁLTA A WEBBÉR FELÜLETET, A BÉR PROGRAM ALAPÉRTELMEZETTEN ÁTNYITJA A WEBBÉR HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS BEÁLLÍTÁSOKAT. HA A CÉG 2022.-BEN SZERETNÉ MEGKEZDENI A WEBBÉR HASZNÁLATOT A NYITÁSI KÉPERNYŐN EZT LEHET JELÖLNI.

WebBér nyitása 2022-re

Amennyiben cége már használja a WebBér rendszert, ahhoz hogy dolgozói a 2022-es felülethez is hozzáférjenek, át kell nyitnia a WebBér rendszerét az előző évből, amit a cégadatbázis gépi nyitása során tud elvégezni a Wintax főmenüben.

Végezze el a cég nyitását, majd a sikeres nyitás után indítsa el a BÉR programot.

A Bér program elindításakor automatikusan megjelenik a WebBér regisztrációját aktiváló üzenet. Ha tudja a cég regisztrációjakor megadott email címet és jelszót, akkor kattintson az „Igen” gombra. Ha később szeretné elvégezni ezt a műveletet, akkor elindíthatja ezt a folyamatot a BÉR program „WebBér” menüjének „a megrendelt WebBér aktiválása” pontjából.

WebBér-indítási-képernyő-információk
WebBér-indítási-képernyő-információk

 

 

 

 

 

Az „Igen” gomb hatására megjelenő ablakban be kell írnia a cég WebBér regisztrációjakor megadott bérszámfejtői email címet és jelszót, majd rá kell kattintani a „Bejelentkezés” gombra.

WebBér indtítási képernyő felhasználói bejelentkezés
WebBér indtítási képernyő felhasználói bejelentkezés

 

 

 

 

 

Ha a művelet sikerült, akkor megjelenik az alábbi üzenet és Önnek a használat megkezdéséhez újra kell indítania a BÉR programot.

WebBér indítási képernyő sikeres csatlakozás
WebBér indítási képernyő sikeres csatlakozás