Jogosultság kezelés és csoportkezelés a WebBér programban

Felhasználói szintek, jogosultságok

A WebBér a következő felhasználói jogosultságokat kezeli:

Adminisztrátor

A programba először regisztráló felhasználót a WeBér adminisztrátori jogosultsággal látja el, az adminisztrátornak van joga a további felhasználói szinteket kijelölni, és jogosultsággal ellátni. Az adminisztrátor hozzáfér az általa felügyelt cégek adatbázisaihoz is (láthatja a személy és munkaidő adatokat, a feltöltött dokumentumokat).

Vagyis az adminisztrátor határozhatja meg a WebBér felhasználóit, és az egyes felhasználókhoz rendelhet jogosultságokat (koordinátori és/vagy személyi jogosultságokat).

Személy (munkavállaló, dolgozó stb.)

A személy csak a saját adataihoz fér hozzá, azokat változtathatja, jelenléti ívet vezethet, szabadságot igényelhet, távolléteket jelenthet be, nézegetheti a saját feltöltött dokumentumait. Kommunikálhat a magasabb jogosultsággal rendelkezők felhasználókkal.

Koordinátor

A bérszámfejtési adatok előkészítésért felelős személy, akinek döntési joga van a hozzátartozó személyek adatváltozásait, jelenléteit, elbírálni. Joga van beosztást, munkaidő analitikát összeállítani. Ilyen személy lehet például a művezető, a bérszámfejtési adatok helyi kezelésével megbízott személy, aki tartja a kapcsolatot a bérszámfejtővel.

A koordinátor egyben rendelkezhet a hozzá tartozó személyek személyi jogosultságával is (ellátja helyettük a jelenléti ív vezetését, a személyi adatok pontosítását stb.).

A koordinátor tehát olyan személy, aki nem feltétlenül számfejt, de feladata és jogosultsága van a hozzá tartozó személyek adatiban bekövetkező változások figyelésére, beosztásuk, munkaidő analitikájuk elkészítésére.

Bérszámfejtő

A bérszámfejtő az a személy, aki számfejti a jövedelmeket, a többi szereplő az ő munkáját segíti a WebBér használatával. A bérszámfejtő lehet koordinátor, amennyiben a saját magának is számfejt, lehet személyi fiókja is.

Ehhez az adminisztrátornak a bérszámfejtőt fel kell vennie koordinátorként, és neki is létre kell hozni egy személyi fiókot. Amennyiben a bérszámfejtő nem kap koordinátori jogosultságot, vagy nincs neki személyi fiókja, nem fér hozzá az WebBér adatbázisához.

A bérszámfejtőnek vétó joga van a WebBér-ben kezelt összes változás átvezetésében. Eldöntheti, hogy a kezdeményezett adatváltoztatás végrehajtható-e, az online felületen készült munkaidő analitikát elfogadja-e, ezeket az adatokat a számfejtés előtt korlátozás nélkül módosíthatja.

A bérszámfejtő általi esetleges módosítások a számfejtés után szinkronizálódnak a WebBér adatbázisával.

Csoportok kezelése

A WebBér adatbázisában csoportokat lehet létrehozni, a személyeket csoportokhoz lehet rendelni. A szervezeti felépítés fő szabályának megfelelően egy személy csak egy csoportba sorolható.

A koordinátorokhoz csoportokat lehet rendelni, ebben az esetben a koordinátor csak a hozzá rendelt csoportokhoz tartozó személyek adatait kezelheti. A csoportokat célszerű a szervezeti felépítés szerint kialakítani, minden olyan szervezeti egység, amelyhez személyek tartoznak (pl. akinek a beosztását el kell készíteni) lehet egy csoport.

Jogosultság kezelés és csoport kezelés a WebBér programban

A jogosultsági köröket Profil admin (adminisztrátor) szintű felhasználók kezelhetik, azaz ők osztják ki a  jogosultságokat, ill. sorolják be a személyeket csoportokba, amelyeket egy adott koordinátor láthat. Ezen felhasználókat a cégfelhasználók menüpontban ún. meghívással lehet létrehozni. Ugyanebben a menüpontban lehet törölni őket. Egy cégen belül lehet több koordinátor ill. egy csoportnak is lehet több koordinátora egyszerre, akár más-más jogosultságokkal. (Beosztás kezelő koordinátor, szabadság engedélyező koordinátor stb.).

Csoport kezelő személy (koordinátor) létrehozása a WebBér programban

A Beállítások – Cégfelhasználók menüpontban a szürke menüsávban található plusz gombot kell megnyomni és ezt követően lehet csoportkezelő koordinátorként felhasználót meghívni az adott cégbe. Ez a felhasználó lehet már rögzített felhasználó, de lehet teljesen új (külső) felhasználó is.

Új felhasználó meghívása koordinátorként
Új felhasználó meghívása koordinátorként

Koordinátor jogosultságainak beállítása

A Cégfelhasználók-Jogosultsági körök menüpontban állítható be, hogy milyen jogosultsági körökkel rendelkezik egy koordinátor. (csoport kezelő).

Az adott jogosultsági kör mellett a Szerkesztés gombra kattintva megnyílik a jogosultságok beállítását tartalmazó képernyő:

Jogosultsági körök
Jogosultsági körök
Jogosultsági körök beállítása
Jogosultsági körök beállítása

Csoport létrehozása a WebBér programban

Csoportot a Személyek – Csoportok menüpontban lehet létrehozni a Felső szürke menüsávban található plusz gomb megnyomásával.

Csoport kezel

A csoportokhoz kiválasztható egy, vagy több kezelő is a korábban rögzített koordinátorok közül. Csoportkezelő az a személy, aki az adott csoportban szereplő személyek adatait kezelheti, beosztását módosíthatja, szabadságait elbírálhatja. (A jogosultságokról már fentebb, a koordinátoroknál volt szó, itt nincs külön jogosultságok beállítására szolgáló felület.)

Csoportkezelők kiválasztása a csoport létrehozása után, a „Csoportkezelők frissítése” gombra való kattintás után megjelenő felületen lehetséges. A későbbiekben is módosíthatók a csoportkezelők a Személyek – Csoportok menüpontban, a csoport neve mellett látható „Szerkeszt” gombra való kattintás után megjelenő felületen. A kezelők kiválasztása a kezelő neve előtti négyzetbe való kattintással lehetséges.

Csoport kezelő kiválasztása
Csoport kezelő kiválasztása

A csoporthoz tartozó személyek kiválasztása a csoport létrehozása után a szürke menüsávban látható a plusz gombra való kattintással lehetséges. A csoporthoz tartozó személyek listája későbbiekben is módosítható a személyek – csoportok menüpontban, a csoport neve mellett látható „Szerkeszt” gombra való kattintás után megjelenő felületen. A személyek kiválasztása a személy neve előtti négyzetbe való kattintással lehetséges.

Személyek kiválasztása a csoportba
Személyek kiválasztása a csoportba