Tanuló foglalkoztatási formák 2022-től

Tanulók foglalkoztatása esetén, a számfejtések kezelésére a különböző foglalkoztatási formáknak megfelelően van lehetőség a Novitax bérszámfejtő programban. Jelenleg négy féle típusú foglalkoztatást tud a program tanuló esetén kezelni, melyeket az alábbiak alapján kell beállítani.

Tanulószerződés

Tanulószerződéses jogviszonyban lévő tanulók esetén a programban 4-es  Tanulószerződés állománycsoportot ill. 46-os alkalmazás minőség kódot kell rögzíteni.
Tanulószerződéses jogviszonyban lévő tanulóknak lehet számfejteni Szakképzéssel összefüggő juttatást. Ez lehet adómentes és adóköteles.
Adómentes, járulék és szocho köteles jogcím: Adómentes bevétel, juttatás – Szakképzéssel összefüggő jutt. adómentes
Adó, járulék és szocho köteles jogcím: Egyéb jövedelem – Szakképzéssel összefüggő jutt. adóköteles
Tanulószerződés esetén a járulékalap a tényleges jövedelem (2019.12.31-i jogszabályok alapján), melyet betegszabadság és egyéb kieső idő esetén a Novitax bérszámfejtő program arányosan számol.

Szakképzési munkaszerződés

2020.09.01-től új foglalkoztatási forma a szakképzési munkaszerződés a 2019. évi LXXX. szakképzésről szóló törvény alapján.

A szakképzési munkaszerződéses jogviszonyban lévő tanulók esetén a programban 1 Alkalmazott állománycsoportot ill. 120 – szakképzési munkaszerződéssel történő foglalkoztatás alkalmazás minőség kódot kell rögzíteni. Az OEP jogviszony kód 1101 – munkaviszony.

A Számfejtési beállítások fülön jelölhető a szakképzési munkaszerződés esetén a duális képzés időszaka. Duális képzés jelölése esetén adómentesen számfejthető a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott jövedelme.

Duális képzés
Duális képzés

A szakképzési munkaszerződéses jogviszonyban lévő tanulóknak a rendszeres jövedelem jogcímek között a 108/00 Szakképz. munkaszerz.  munkabér jogcímre lehet számfejteni. Ez a jogcím adó- és szociális hozzájárulás mentes, de járulékköteles.

További használható jogcímek:

  • 133/00 Szakképz. munkasz. szabadság (Rendszeres bér jövedelem)
  • 133/00 Szakképz. munkaszerz. szabadság (Rendszeres bér jövedelem)
  • 112/00 Szakképzési munkaszerz. állásidő  (Rendszeres bér jövedelem)
  • 283/00 Szakk. msz. igazolt, fiz. táv. jutó bér (Rendszeres bér jövedelem)
  • 314/00 Szakképz. munkasz. betegszab. (Betegszabadság)
  • 428/00 Szakképz. munkaszerz. pénzbeli juttatása (Adómentes bevétel, juttatás)
  • 429/00 Szakképz. munkaszerz. nem pénzbeli jutt. (Adómentes bevétel, juttatás)
  • 282/00 Szakk. msz. szabadságmegváltás (Nem rendszeres jövedelem)
  • Béren kívüli juttatás – SZÉP kártya juttatás jogcímek
  • Egyes meghatározott juttatás jogcímek

A járulékalap a tényleges jövedelem már az új Tbj. szabályok alapján, melyet betegszabadság és egyéb kieső idő esetén a Novitax bérszámfejtő program arányosan számol.

Hallgatói munkaszerződés

Hallgatói munkaszerződéses jogviszonyban a tanulót, 1-es Alkalmazott állománycsoporttal lehet felrögzíteni. Szakmai gyakorlat teljesítésére kötött hallgatói munkaszerződés alapján a hallgató a Tbj. szabályai szerint nem válik biztosítottá, a hallgatói munkadíj nem járulékalapot képező jövedelem (az alkalmazandó alkalmazás minősége kód: 900).
A felső oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának lehet alkalmazotti jogviszonyban az 723/00 Adómentes bevétel, juttatás – Felsőokt. napp. tag. h. gyak. képz. j. jogcímen számfejteni. Az erre a jogcímre számfejtett jövedelem, adó, járulék és szocho mentes.
Ebben az esetben nem keletkezik biztosítási jogviszony, sem adóköteles jövedelem, ezért a 08-as adatszolgáltatásba, mint Tbj. szerint nem biztosított személy fog az adott személy bekerülni. A 08-as adatszolgáltatás hibátlan elkészítése érdekében a FEOR kód megadása is ajánlott.
Amennyiben az adó és járulékmentesen adható összeget meghaladóan kívánnak a személynek számfejteni, akkor az alkalmazás minősége 113-as hallgatói szerződés alapján létrejött munkaviszony.  A Rendszeres bér jövedelem – 433/00 Hallgatói munkadíj jogcímre lehet adó és járulékköteles jövedelmet számfejteni.

Szakmai gyakorlat (Együttműködési megállapodás)

Szakmai gyakorlatra kapott jövedelem esetén van lehetőség 7-es Egyéb jogviszonyban felrögzíteni a tanulót, és az Adómentes bevétel, juttatás – Szakmai gyak. időt. szocho mentes díj jogcímre számfejteni. Az erre a jogcímre számfejtett jövedelem, adó, járulék és szocho mentes.
Ebben az esetben nem keletkezik sem biztosítási jogviszony, sem adóköteles jövedelem, ezért az alkalmazás minőség kód vagy 99 – egyéb (ilyenkor nem kerül be a 08-as adatszolgáltatásba a személy) vagy  900 – Tbj. szerint nem biztosított személy (ilyenkor készül 08-as adatszolgáltatás), az OEP jogviszony kód pedig 9999 – Egyéb nem biztosított. Ha 08-as adatszolgáltatásban szerepel a személy, akkor a FEOR kód megadása is kötelező.

A fenti beállításokkal nem készül T1041-es bejelentőlap.