Távolléti díj kezelése a Novitax programban

Távolléti díj kezelése a Novitax Bér programban

A távolléti díj kezelése a Novitax Bér programban a hatályos 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján történik.

A távolléti díj alapbér (Mt. 136. §) részének meghatározása során az alábbi jogcímek kerülnek figyelembe vételre a Novitax Bér programban:

10000 Havi alapbér
10100 Kiegészítés német minimálbérre
10200 Kiegészítés francia minimálbérrel
10300 Kiegészítés osztrák minimálbérre
10400 Kiegészítés olasz minimálbérre
11000 Órabér
13000 Fizetett szabadság
13100 Apának járó fizetett szabadság
13200 Magyarországon ment. fizetett szabadság
14000 Munkaszüneti napokra fizetett bér
18900 Pótlékátalány
22900 Egyéb alapb. jell., nem arányos. Pótlék
25700 Bedolgozó munkabérre
73100 Magyarországon mentesített bérjövedelem

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben e fenti jogcímek valamelyikét alábontják, az alábontott jogcím szintén alapbérként fog viselkedni a távolléti díj számítás során.

A távolléti díj növelő számításánál az Mt. 68. szakaszában nevesített pótlékokat veszi figyelembe a program.

A figyelembe vett pótlékok összegét, és óra ill. nap számát a “Személyek ” / “Távolléti díj” / “Távolléti díjba beszámító pótlékok” menüpont segítségével lehet megjeleníteni. (Szükség esetén a kézi megadás gombbal felül lehet bírálni).

Távolléti díj számítás listázása

A “Személyek ” / “Távolléti díj” / “Kimutatások” / “Távolléti díjba beszámító pótlékok” lista segítségével megjeleníthetőek a távolléti díj számításnál figyelembe vett idő és összeg adatok.

Az egy órára jutó, valamint az egy napra jutó távolléti díj összegek a “Személyek ” / “Távolléti díj” / “Kimutatások” / “Távolléti díj” menüpont segítségével listázhatóak.