2101 bevallás a kettős könyvviteli programban

2101 bevallás a kettős könyvviteli programban

 

2101 bevallás a kettős könyvviteli programban
2101 bevallás a kettős könyvviteli programban

Előkészítés

Rehabilitációs hozzájárulás

A 01 bevallás „Előkészítés”-ben a rehabilitációs hozzájárulás  4638  főkönyvi számlaszám van beállítva. Ezt a kezelő átállíthatja illetve a többi adóhoz az általa használt főkönyvi számlaszámot megadhatja.

Az éves elszámolásnál a vészhelyzet ideje alatt figyelembe vett rehabilitációs hozzájárulás kedvezmény összegét a felhasználónak kézzel kell töltenie, illetve a bevallás 2101 főlap D részét is.

 

Cégautó adó

A cégautó adó bevallás értékei akkor kerülnek kitöltésre automatikusan ha a Nyilvántartások/Cégautó menüpontban a cégautó adatai meg vannak adva.

(Teljesítmény kW,  Környezetvédelmi osztályozás, Adófizetés kezdete- ha szükséges vége- félévente megfizetett gépjárműadó és hónapok száma. Határidőre fizetett gépjárműadót a kezelőnek kell megadnia, a program nem tudja ellenőrizni, hogy a befizetés valóban meg történt-e.)

A „Gyűjtés”-nél megadható a bevallás időszaka és az adónemek.

(Negyedév illetve év végi elszámolás.)

Javítás

A „Javítás” menüpontban a megfelelő adónemre állva és entert ütve látható a gyűjtött adó forintban és ezer forintban. A kezelő ezeket az értékeket módosíthatja.

Listázás

A „Listázás” menüpontban  forintban vagy ezer forintban elkészül a bevallás lapjainak nyomtatása.

Elektronikus bevallás

Az „Elektronikus bevallás”-ból indítható az export az ANYK-ba.

A véglegesített bevallások a „Véglegesítés törlés” menüpontban törölhetőek.

Ha  a bevallás véglegesítésre került, majd a felhasználó módosít, de nem véglegesít újra, akkor a „Véglegesítés visszaállítás”-nál az előző állapot visszaállítható.

A „Bevallás törlése” törli  az egyénileg felvitt  értékeket.

Visszaállítja az eredeti törzs bevallás szerinti állapotot, az egyénileg felvitt számlatükör hivatkozások  törlésre kerülnek.

A véglegesítés nélkül is elkészülnek a következő időszaki bevallások, de a kötelezettségek akkor kerülnek megfelelően kerekítve a bevallásba, ha a véglegesítések megtörténnek.