Belföldi összesítő jelentés 2018.07.01-től

Belföldi összesítő jelentés 2018.07.01-től jelentősen megváltozik a kibocsátott számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok tekintetében. Befogadott számlák tekintetében a változás minimális. Adatszolgáltatás az áfa bevallásban és az adólevonási jog érvényesítéséhez kapcsolódóan teljesítendő. Az adóértékhatár 100eFt-ra csökken. 2018. július 26-tól hatályát veszti az Áfa tv. 10. számú mellékletének 2. pontja. Ennek alapján a 1865M … Belföldi összesítő jelentés 2018.07.01-től részletei…

Általános forgalmi adó a TAXA-ban

Általános forgalmi adó a TAXA-ban többféleképpen kerülhet megállapításra, attól függően, hogy mit választ a vállalkozó. Az általános forgalmi adó törvény szerint az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnak ha nem jelentkezett be pénzforgalmi elszámolás alá, akkor a bevételei után a fizetendő adót az alábbiak szerint állapíthatja meg: Az Áfa tv. 61. § (1) bekezdés a) pontja úgy … Általános forgalmi adó a TAXA-ban részletei…

Arányos áfa könyvelése az egyszeres könyvviteli programban

Arányos áfa könyvelése az egyszeres könyvviteli programban akkor történik, ha az adóalany egyaránt teljesít adólevonásra jogosító és arra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást. Az előzetesen felszámított adó kizárólag az adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának betudható részében vonható le. Az előzetesen felszámított adó megosztására vonatkozó részletszabályokat az Áfa tv. 123. §-a részletezi. Arányos áfa könyvelése az egyszeres könyvviteli … Arányos áfa könyvelése az egyszeres könyvviteli programban részletei…

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

  Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági fordított adózás rendszerében az átmeneti rendelkezések szerint   A mezőgazdasági termékekre vonatkozó fordított adózás bevezetésével összefüggő átmeneti szabályokból következően az előleg kérdéskörének, a 1265 számú bevallásban és a részletező … Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa részletei…

Fordított adózás rögzítése az egyszeres könyvviteli programban

Fordított adózás rögzítése az egyszeres könyvviteli programban a megfelelő áfa kód kiválasztásával történik helyesen. Fordított adózás könyvelése a megfelelő áfakód kiválasztásával kezdődik. Az áfa jelzőt lenyitva megjelenik az összes lehetőség, de a fordított adózásra (fordított áfa könyvelésére) az alábbiak vonatkoznak: Értékesítések: Fordított adózású ingatlan értékesítés Fordított adózású hulladék értékesítés Fordított adóz. üvegházhatású gáz átruh. Fordított … Fordított adózás rögzítése az egyszeres könyvviteli programban részletei…

Használt cikk (különbözeti) áfás tételek könyvelése

Használt cikk (különbözeti) áfás tételek könyvelése akkor szükséges ha az adóalany üzletszerűen használt cikkek értékesítésével foglalkozik. Az áfa törvény (2007. évi CXXVII. Törvény) különleges rendelkezését kell alkalmazni (XVI. Fejezet). Szállítóik értékesítés során áfát nem számítanak fel (pld. magánszemélyek-nem adóalanyok), tehát így nincs lehetőségük az áfa levonására. A jogalkotók – az igazságosság jegyében – lehetővé tették … Használt cikk (különbözeti) áfás tételek könyvelése részletei…

Fordítottan adózó termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek)

Fordítottan adózó termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek)  az egyszeres könyvvitelben kétféle általános forgalmi adó kódot használ: Fordítottan adózó  termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek) értékesítéskor: mezőgazdasági: 125 vas és acélipari: 127 Fordítottan adózó  termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek) beszerzéskor: mezőgazdasági: 118 vas és célipari: 120 Könyvelés menete: Fordítottan adózó … Fordítottan adózó termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek) részletei…

Alanyi adómentesség

Alanyi adómentességre vonatkozó rendelkezések az általános forgalmi adó törvény XIII. Fejezetében találhatóak. Az alanyi adómentesség lényege, hogy az adóalany egy bevételi határig áfa fizetésére nem kötelezett. Az előzetesen felszámított adó levonására sem jogosult azonban. Az alanyi mentes adóalany előző és tárgy évi bevétele időarányosan nem haladhatja meg a 6 millió forintot. (2017-től 8 millió forintot!) … Alanyi adómentesség részletei…