Fordított adózás rögzítése az egyszeres könyvviteli programban

Fordított adózás rögzítése az egyszeres könyvviteli programban a megfelelő áfa kód kiválasztásával történik helyesen.

Fordított adózás könyvelése a megfelelő áfakód kiválasztásával kezdődik. Az áfa jelzőt lenyitva megjelenik az összes lehetőség, de a fordított adózásra (fordított áfa könyvelésére) az alábbiak vonatkoznak:

Értékesítések:

 • Fordított adózású ingatlan értékesítés
 • Fordított adózású hulladék értékesítés
 • Fordított adóz. üvegházhatású gáz átruh.
 • Fordított adózási szolg. nyújtása
 • Fordított adózási mezőgazdasági termék értékesítés
 • Fordított adózási vas/acél termék értékesítés
 • Egyéb fordított adózású termék értékesítés

Beszerzések:

 • Fordított adózású hulladék felvásárlás
 • Fordított adózású ingatlan beszerzés
 • Ford.adóz. üvegházhat. átvét.
 • Fordított adózású szolgáltatás igénybevétel
 • Fordított adóz. mezőg. termék beszerzése
 • Fordított adóz. vas/acél. termék beszerzése
 • Egyéb fordított adózású termék

Fordított adózás rögzítése az egyszeres könyvviteli programban

Fordított adózás rögzítése az egyszeres könyvviteli programban

Ha a fordított adózás könyvelés a fenti kódok használatával történik, akkor automatikusan könyvelődik a fordított áfa. (Fizetendő és ha levonásra jogosult a vállalkozás, akkor a levonható áfa is.)

Példa:

Ha hulladék értékesítés könyvelése a 110 áfakód megadásával történik (Fordított adózású hulladék értékesítés), akkor felszámított áfa nem könyvelődik a számlát kiállítónál. Továbbá a hulladék értékesítés könyvelése helyes áfakód megadása esetén az áfa bevallás helyes kitöltését is eredményezi.

A “Fordított adóz. mezőg. termék beszerzése” és “Fordított adóz. vas/acél. termék beszerzése” kód használatához bővebb leírás:

Fordítottan adózó termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek)

 

Kapcsolódó hivatkozások (forrásanyag):

Törvény az általános forgalmi adóról