Belföldi összesítő jelentés 2018.07.01-től

Belföldi összesítő jelentés 2018.07.01-től jelentősen megváltozik a kibocsátott számlák és számlával egy tekintet alá eső okiratok tekintetében. Befogadott számlák tekintetében a változás minimális. Adatszolgáltatás az áfa bevallásban és az adólevonási jog érvényesítéséhez kapcsolódóan teljesítendő. Az adóértékhatár 100eFt-ra csökken. 2018. július 26-tól hatályát veszti az Áfa tv. 10. számú mellékletének 2. pontja. Ennek alapján a 1865M … Belföldi összesítő jelentés 2018.07.01-től részletei…

ÁFA rögzítése Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) hatálya alatti gazdálkodó esetében

ÁFA szabályok EVA alatt A hatályos ÁFA törvény szerint amennyiben az EVA hatálya alá tartozó vállalkozás fordított adózású szolgáltatást vesz igénybe, vagy ilyen terméket vásárol, az áfát fel kell számítani. Az ilyen módon keletkezett áfát az év végi bevallásban be kell vallani, és be kell fizetni. A felmerülés hónapjában fel kell számítani, a 86-os áfa … ÁFA rögzítése Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) hatálya alatti gazdálkodó esetében részletei…

Közösségi országokban hatályos áfa kulcsok kezelése

A közösségi áfa kulcsok használatának szabályai Amennyiben egy magyar vállalkozás más országokban, helyi (például német) adószámmal rendelkezik, és helyben végez termékértékesítést, szolgáltatás nyújtást (az értékesített termék nem hagyja el a más országok területét), akkor a termékértékesítés, és a helyben történő termékbeszerzés után nem Magyarországon, hanem a helyi országban lesz áfaalany. Az ilyen tevékenység tehát nem … Közösségi országokban hatályos áfa kulcsok kezelése részletei…

Fordított adózású ügylet előlege és áfája

Fordított adózású ügyletre adott, kapott előleg és az áfa A fordított adózású mezőgazdasági termék értékesítésére adott, kapott előleg áfa rendszerben történő megítélésére vonatkozó kérdésünkre kapott NAV válasz (amely értelemszerűen nem tekinthető jogszabálynak) megtekinthető honlapunkon, a letölthető dokumentumok között. A leírtak szerint a fordított adózású ügyletek előlegei nem tartalmazhatnak áfa-t (egyébként is csak így biztosítható az … Fordított adózású ügylet előlege és áfája részletei…

Eltérő időszaki áfa kezelése

Lehetőség van a kettős könyvviteli programban arra, hogy az eltérő időszaki áfás bizonylatok áfáját a program automatikusan átvezesse egy nem áfa típusú számlaszámra. Ehhez szükséges beállítások: a Beállítások – Cégbeállítások – Adóbeállítások menüpontban ne legyen bejelölve, az Eltérő időszaki áfa átvezetés nélkül paraméter. Amennyiben a paraméter be van jelölve, a program nem vezeti át az … Eltérő időszaki áfa kezelése részletei…

Eltérő árfolyamú áfa kezelése (kimenő)

Szükséges beállítások az eltérő árfolyamú áfa kezeléséhez: A számlatükörben létre kell hozni legalább egy Devizás áfa átvezetés számlaszámot, melynek jellege DA 1 legyen (Pl.: 3684 – DA1), ha a vevői és szállítói számlákhoz tartozó deviza áfa átvezetést külön főkönyvi számon szeretnék nyilvántartani, akkor két főkönyvi számot hozzunk létre. A Beállítások/Cégbeállítások/Adóbeállítások fülön meg kell adni a … Eltérő árfolyamú áfa kezelése (kimenő) részletei…

Eltérő árfolyamú áfa kezelése (bejövő)

Szükséges beállítások az eltérő árfolyamú áfa  kezeléséhez: A számlatükörben létre kell hozni legalább egy Devizás áfa átvezetés számlaszámot, melynek jellege DA 1 legyen (Pl.: 3684 – DA1), ha a vevői és szállítói számlákhoz tartozó deviza áfa átvezetést külön főkönyvi számon szeretnék nyilvántartani, akkor két főkönyvi számot hozzunk létre.  A Beállítások/Cégbeállítások/Adóbeállítások fülön meg kell adni a … Eltérő árfolyamú áfa kezelése (bejövő) részletei…

Árrés szerinti adózás könyvelése

Az árrés szerinti adózás (korábban idegenforgalmi áfa) az áfa törvény 205. -212. paragrafusában meghatározott utazásszervezési szolgáltatási tevékenység könyvelésekor jöhet szóba. Az ilyen szolgáltatások költségeit, és bevételeit célszerű pozíció számonként (a könyvelő programban ez lehet például a munkaszám) elkülönítetten könyvelni. A tevékenységet végzőnek pozíció lezárulása előtt, pozíció számonként a kalkulált árrése szerint kell könyvelnie, amely könyvelést … Árrés szerinti adózás könyvelése részletei…

Külföldi utas áfájának könyvelése (adómentes)

Az új áfa törvény szerint a külföldi utas részére törtéhet adómentes termékértékesítés (áfa tv. 99.§), amelyet a kettős könyvvitelben „Export” ként kell könyvelni, azaz a számla könyvelésekor a „Külföldi / Export” áfa kategóriát kell választani (32-es áfa kategória). Ekkor nincs lehetőség a külföldi utas részére visszajuttatni az áfát. Példa a külföldi utas áfájának (adómentes) a … Külföldi utas áfájának könyvelése (adómentes) részletei…