Közösségi országokban hatályos áfa kulcsok kezelése

A közösségi áfa kulcsok használatának szabályai

Amennyiben egy magyar vállalkozás más országokban, helyi (például német) adószámmal rendelkezik, és helyben végez termékértékesítést, szolgáltatás nyújtást (az értékesített termék nem hagyja el a más országok területét), akkor a termékértékesítés, és a helyben történő termékbeszerzés után nem Magyarországon, hanem a helyi országban lesz áfaalany. Az ilyen tevékenység tehát nem tartozik a magyar áfa rendszerbe (itthon áfa körön kívülinek minősül), az áfa-t az érintett országban, az országra jellemző áfa szabályok szerint kell a számlákon feltüntetni, bevallani, és rendezni. A külföldi tevékenységét érintő számlákat tehát az adott országban érvényes áfa kulcsok szerint kell kiállítani, és könyvelni. A kimenő számlákon értelemszerűen nem a magyar, hanem az adott ország szerinti adószámot kell feltüntetni.

A közösségi áfa kulcsok kezelése a számlázó és a programban

A NOVITAX Kft. integrált, hálózatos ügyviteli programrendszere teljes mértékben kezeli a közösségi országokban hatályos áfa kulcsokat, ilyen számlákat a számlázó programmal ki lehet állítani, amely számlákat a kettős könyvviteli program (NTAX) automatikusan le is könyveli. A könyvelt számlákról a program országonként, áfakulcsonként áfa analitikát is készít, amely analitikák segítik a külföldi áfa bevallás kitöltését. A közösségi áfa rendszerbe tartozó számlák kiállítása A NOVITAX program számlázó programjában a számlatípus az az adat, amellyel – a kézi számlázás fogalmait használva – számlatömböket lehet létrehozni. A számlatípus használatával tehát létre lehet hozni egy olyan számlatömböt, amelyben a belföldi számlákat, vagy az előlegszámlákat, vagy szállítóleveleket állít ki a program. A program védi a felhasználót az esetleges tévedésektől, ezért a közösségi áfa-s számlákat javasoltan országonként létrehozott számlatípusból (számlatömbből) az ilyen számlákra vonatkozó speciális adatok kitöltése után lehet kiállítani. A közösségi áfa-s számlák kiállításához, a bejövő számlák rögzítéséhez tehát létre kell hozni számlatípusokat, amelyekbe ki kell választani az ország kódot, és rögzíteni kell a vállalkozás adott országban kiváltott (külföldi) adószámát. Például ha a vállalkozás Ausztriában, és Németországban is végez tevékenységet, és mindkét országban van adószáma, akkor: Az osztrák számlákhoz létrehozott számlatípusban (számlatípus jel, például lehet AT), országként Ausztriát (19-es kód), a német számlák részére létrehozott számlatípusban (számlatípus jel lehet például DE), országként Németországot (5-ös kód) kell választani, és mindkét számlatípusba be kell írni az adott országban érvényes adószámot. A közösségi áfa-s számlák kiállításához tehát ki kell választani a számlatípust (a számlatömböt, például ”DE”). A számlatípus kiválasztása után a program kitölti az áfa kategória mezőjét az országkóddal (példánkban 5-tel), az áfa százalék mezőben pedig az adott országban érvényes áfa kulcsokat ajánlja meg (Németországban ez 7%, vagy 19%), amelyből a kezelő választ (például 19%). A számlázandó összegre a program rászámolja (nettó összeg), vagy az összegből visszaszámolja (bruttó összeg megadása) a kulcs szerinti áfa-t. A tétel rögzítése után a program áfa kulcsonként összesítést és megjelenít a számlán. A közösségi áfa rendszerbe tartozó bejövő számlák rögzítése A szállítói számlákat a magyar áfa rendszerbe tartozó számlákkal azonos módon kell rögzíteni, azzal a különbséggel, hogy az áfa kategória mezőbe a számlán szereplő ország áfa kategóriáját kell rögzíteni, amely után a program az adott országban érvényes áfa kulcsokat ajánlja meg. A közösségi áfa rendszerben tartozó bejövő számlák feladása a könyvelésbe A program az ilyen számlák áfa alapjait az országra jellemző áfa kategóriával, és százalékkal könyveli, az áfa kulcs szerint számolt összeget pedig az erre a célra létrehozott számlaszámokra könyveli (amelyek nem lehetnek a magyar áfa rendszerbe tartozó áfa-s számlaszámok). A nem magyar áfa rendszer szerinti számlák nem jelennek meg a magyar áfa analitikában.

A közösségi áfa kulcsok kezelése a a kettős könyvviteli programban

A közösségi áfa rendszerbe tartozó, áfa-s bizonylatok könyveléséhez új számlajellegek szükségesek a közösségi áfa automatikus könyveléséhez: AF 11 és AF 12 Az áfa automatikus könyveléséhez a számlatükörben számlajelleggel meg kell jelölni azt a számlaszámot, amelyre a nem magyar fizetendő áfa-t (pl. 4672), és a nem magyar levonható áfa-t (pl. 4662) kell könyvelni és külön erre a célra létrehozott könyvelési naplóba pedig beállítani a két nem magyar áfa számlaszámot. A közösségi áfa rendszerbe tartozó számlák könyvelése annyiban különbözik a magyar áfa-s számlák rögzítésétől, hogy ezeknél a számláknál az áfa kategóriába az országra jellemző áfa kategóriát, és százalékot kell rögzíteni. A program a rögzített összegre a megadott áfa kulcs alapján rászámolja (nettó összeg), vagy visszaszámolja (bruttó összeg) áfa kulcs szerinti áfa-t, amelyet az erre a célra létrehozott számlaszámokra le is könyvel (amelyek nem lehetnek a magyar áfa rendszerbe tartozó áfa-s számlaszámok

Közösségi áfa kulcsos kimutatások

A könyvelő programba feladott számlákról egy külön kimutatás a A hazai áfa rendszerben nem tartozó áfa analitika készül, amely országonként, azon belül időrendi sorrendben jeleníti meg a nem magyar áfára könyvelt tételeket. A kimutatás fizetendő, levonható, azon belül áfa kulcsonként és országonként összesít.