Magyarországon mentesített jövedelem nyilvántartása – külföldön kifizetett jövedelem

A “Nyilvántartások ” / “Magyarországon mentesített jövedelem” menüpontban van lehetőség nyilvántartani a külföldön kifizetett magyarországon az adó alól mentesített jövedelmeket, hogy azokat a 08-as adatszolgáltatáson és az igazolásokon meg tudja jeleníteni a bérszámfejtő program, mint tájékoztató adat. Az adatokat rögzíthetjük kézzel, vagy importálással, illetve a berögzített adatok exportálhatók is. Kézi rögzítés Kézi rögzítés esetén meg kell … Magyarországon mentesített jövedelem nyilvántartása – külföldön kifizetett jövedelem részletei…

Őstermelői kifizetések kezelése a Novitax BÉR programban

Önálló bérszámfejtő program esetén a kézi rögzítés A Novitax bérszámfejtő programban a “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Őstermelői kifizetések” menüpontban van lehetőség felrögzíteni, vagy a könyvelő programokból átimportálni az őstermelői kifizetéseket, amelyeket a 08-as adatszolgáltatás ..08M-07-es lapján jelenteni kell. A számfejtési hónapnak megfelelő 08-as adatszolgáltatásba fog az adott összeg bekerülni. Meg lehet adni a … Őstermelői kifizetések kezelése a Novitax BÉR programban részletei…

Devizás napidíj nyilvántartás import

A “Nyilvántartások ” / “Devizás napidíj” / “Nyilvántartás” menüpontban lehet felrögzíteni a devizás napidíj összegeit devizában, árfolyammal és számfejtési paraméterekkel. Importálás Lehetőség van ebbe a nyilvántartásba is importálással tölteni be az adatokat az import gomb segítségével. Az alábbi formátummal történhet meg az adatok importálása a devizás napidíj nyilvántartásba. Az import fájl felépítése adojel;jogviszony sorszám;dátum tól;dátum ig;számfejtesi … Devizás napidíj nyilvántartás import részletei…

Apának járó pótszabadság gyermek születése esetén

Az Mt. 118. § (4) bekezdése alapján, az apának pótszabadság jár gyermek születése esetén. (4) *  Az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig tíz munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb két részletben kell … Apának járó pótszabadság gyermek születése esetén részletei…

Devizás napidíj

Devizás napidíj A Nyilvántartások – Devizás napidíj – Nyilvántartás menüpontban lehet rögzíteni a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó költségtérítések összegét devizában, melyet a Novitax bérszámfejtő program automatikusan számfejt a beállításoknak megfelelően. A személy kiválasztása után a fenti képernyőn adhatóak meg a kiküldetés adatai. A személy adatai és az árufuvarozó paraméter a személy jogviszony adataiból kerül be automatikusan. … Devizás napidíj részletei…

Egyes meghatározott juttatások importálása a kettős könyvviteli programból

Egyes meghatározott juttatások importálása a kettős könyvviteli programból A kettős könyvviteli programunkban felrögzített egyes meghatározott juttatásokat a bérszámfejtő programunk importálni tudja a Kiegészítő nyilvántartások 08 -ashoz/ Egyes meghatározott juttatások menüpontban, illetve a 08-as adatszolgáltatásba. Ilyen lehet például a cég telefon magáncélú használata, vagy a reprezentáció, üzleti ajándék költsége. Ehhez a kettős könyvviteli programunkban könyvelt tételben, … Egyes meghatározott juttatások importálása a kettős könyvviteli programból részletei…

Távolléti díj kezelése a Novitax programban

Távolléti díj kezelése a Novitax Bér programban A távolléti díj kezelése a Novitax Bér programban a hatályos 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései alapján történik. A távolléti díj alapbér (Mt. 136. §) részének meghatározása során az alábbi jogcímek kerülnek figyelembe vételre a Novitax Bér programban: 10000 Havi alapbér 10100 Kiegészítés német minimálbérre 10200 Kiegészítés francia minimálbérrel … Távolléti díj kezelése a Novitax programban részletei…

Szabadság nyilvántartása órákban

Szabadság nyilvántartása órákban A Munka törvénykönyve 124.§ (4) bekezdése értelmében, az 5/2-es- től (általános munkarendtől) eltérő munkarendben, illetve a napi egyenlőtlen munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók szabadságát órában kell nyilvántartani. Szabadság nyilvántartása órákban beállítása a Szerviz/Beállítások menüben Cégszinten beállítható a szabadság nyilvántartása órákban funkció a a Szerviz/Beállítások menüpont Beállítások fülön. A választókapcsoló Igen-re állítása után a program … Szabadság nyilvántartása órákban részletei…

Események kezelése

A Novitax bérszámfejtő programban lehetőség van különböző események rögzítésére, amelyre a program figyelmeztetést tud adni és kimutatásokon tudja megjeleníteni. A legjellemzőbb ilyen esetek, a különböző igazolványok lejárta, orvosi igazolás elmaradása, vagy egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükségessége. Beállítások A Szerviz – Beállítások menüpontban, a Beállítások fülön lehet megadni figyelmeztetések paramétereit. Beállítható, hogy az eseményeket figyelje-e a program a … Események kezelése részletei…

Számfejtés import nyilvántartás

Kézi rögzítés A Nyilvántartások – Számfejtés import menüpontban lehetőség van számfejtési adatok előre történő berögzítésére, illetve beimportálására a megfelelő specifikáció alapján. A személy kiválasztása után, az insert billentyűvel vagy a + jellel van lehetőség a megadott számfejtési hónapra, számfejtési adatok előre rögzítésére. A költséghely és/vagy munkaszám megadása is lehetséges, költséghelyes és/vagy munkaszámos analitika használata esetén … Számfejtés import nyilvántartás részletei…