Devizás napidíj nyilvántartás import

A “Nyilvántartások ” / “Devizás napidíj” / “Nyilvántartás” menüpontban lehet felrögzíteni a devizás napidíj összegeit devizában, árfolyammal és számfejtési paraméterekkel.

Importálás

Lehetőség van ebbe a nyilvántartásba is importálással tölteni be az adatokat az import gomb segítségével.

Devizás napidíj nyilvántartás import lehetőséggel
Devizás napidíj nyilvántartás import lehetőséggel

Az alábbi formátummal történhet meg az adatok importálása a devizás napidíj nyilvántartásba.

Az import fájl felépítése

adojel;jogviszony sorszám;dátum tól;dátum ig;számfejtesi hónap;hóközi;bizonylat szám;költséghely;munkaszám;napidíj;devizanem;árfolyam;napok száma;30-70%;jogcím;jogcím;jogcím;

Adójel: a személy adójele

Jogviszony sorszám: a személy jogviszony sorszáma

Dátum -tól: kiküldetés kezdete

Dátum -ig: kiküldetés vége

Számfejtési hónap: számfejtés hónapja

Hóközi: a hóközi kifizetés jelölésére szolgáló paraméter I vagy üres

Bizonylat szám: számviteli bizonylatszáma

Költséghely: költséghelyes elszámolás esetén a költséghely

Munkaszám: munkaszámos elszámolás esetén a munkaszám

Napidíj: a devizás napi díj összege

Devizanem: a devizaneme

Árfolyam: a deviza árfolyama

Napok száma: elszámolandó napok száma

30-70%: I vagy üres, I esetén a 30-70%-os szabályt alkalmazza a program

Jogcím: 30-70% alkalmazása esetén használandó jogcím

Jogcím (adómentes érték): adómentes érték jogcíme

Jogcím (adóköteles érték): adóköteles érték jogcíme

Import minta fájl

A minta fájl ide kattintva található:

Devizas_napidij_import_minta

Ellenőrzések

Hibaüzenetek:

  • Ilyen adóazonosítóval rendelkező személy nem szerepel a Novitax-Bér programban – nem megfelelő az adójel
  • A jogviszony nem létezik, vagy nem adható rá devizás napidíj – nem megfelelő a jogviszony
  • A költséghely nem létezik – nem megfelelő a költséghely
  • A munkaszám nem létezik – nem megfelelő a munkaszám

További hibalehetőségek, amit a bérszámfejtő program nem tud ellenőrizni:

  • Duplikált importálás – mivel a rögzítésnél sincs letiltva több adat rögzítése azonos időszakba, ezért ezt az importálásnál sem tilthatjuk le.
  • A jogcímeket sem tudja minden esetben a bérszámfejtő program ellenőrizni, azokat fokozott figyelemmel adják meg az import fájlba.