Őstermelői kifizetések kezelése a Novitax BÉR programban

Önálló bérszámfejtő program esetén a kézi rögzítés

A Novitax bérszámfejtő programban a “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Őstermelői kifizetések” menüpontban van lehetőség felrögzíteni, vagy a könyvelő programokból átimportálni az őstermelői kifizetéseket, amelyeket a 08-as adatszolgáltatás ..08M-07-es lapján jelenteni kell.

Őstermelői kifizetések
Őstermelői kifizetések

A számfejtési hónapnak megfelelő 08-as adatszolgáltatásba fog az adott összeg bekerülni. Meg lehet adni a bizonylatszámot és az eredeti bizonylatszámot, ki kell választani a személyt, akinek már fel kell rögzítve lennie a személyek között, és meg kell adni a bizonylat összegét, amit az adatszolgáltatásban szerepeltetni kell.

Könyvelő program használata esetén az importálás funkció

Az Importálás a könyvelésből gomb segítségével lehetőség van a kettős (NTAX) és egyszeres (TAXA) könyvviteli programokból átemelni ezeket a bizonylatokat. Ennek feltétele, a partner adatok között az őstermelőkre vonatkozó paraméterek megadása (pl.: FELIR, NEBIH, ÖCSG, stb azonosítók), illetve a tételben az őstermelői kifizetés jelölése.

Abban az esetben ha importálással kerülnek át ezek az őstermelői kifizetések a bérszámfejtő programba, akkor a hiányzó partnereket is megpróbálja a bérszámfejtő program átemelni a személyi adatokba, egy személyi adat rögzítő képernyő feldobásával. Amennyiben a könyvelő programokban a partner adatokban már a személyes adatok is fel voltak rögzítve, pl.: anyja neve, születési helye, ideje, stb, akkor ezeket az adatokat a személy rögzítésekor a bérszámfejtő program megajánlja, nem kell újból kitölteni ezeket a mezőket.

Adatszolgáltatás (08)

Sikeres rögzítés vagy importálás után, az “Adatszolgáltatás ” / “Havi adatszolgáltatások” / “2308M” lapok gyűjtésekor belekerülnek ezek az őstermelők és adatait az adatszolgáltatásba, amit az “Adatszolgáltatás ” / “Elektronikus (ÁNYK-n keresztül)” menüpont futtatásakor át is importál a bérszámfejtő program az ÁNYK program 08-as adatszolgáltatás nyomtatványába.