Összesítő jelentés korrekciós lapja (NTAX)

Az összesítő jelentés korrekciós adatlapjára vonatkozó szabályozás

Az Áfa tv. 10. számú melléklete szerinti értékesítésekre vonatkozó számla módosítás esetén a számlát/okiratot befogadó áfaalanynak a módosítás hatását tartalmazó időszaki bevallásban (összesítő jelentésben) módosító lapon kell nyilatkoznia a módosító számla/számlák és a módosított (eredeti) számla adatairól, a módosítás számszaki hatásáról, feltéve, hogy a számlában áthárított áfa akár a módosítást megelőzően, akár azt követően, vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja az adott adómegállapítási időszakra vonatkozó értékhatárt(100000/0 forintot).

A Kettős könyvviteli programban (NTAX) a módosító számlák helyes rögzítése

Bejövő típusú naplókban történő rögzítés esetén:

a.) számla tételben történik a kapcsolás

A Bejövő naplóba történő rögzítés esetén, amennyiben az eredeti szállítói számla nincs pénzügyileg rendezve, akkor az eddig megszokott módon a tételben kell kapcsolni az eredetit.

Példa a módosító számlában az eredetire való hivatkozásra:

tételes1

tételes2

Bejövő típusú naplókban történő rögzítés esetén:

b.) logikai kapcsolás

Amennyiben az eredeti számla ki van fizetve, úgy már nem tudjuk a tételben kapcsolni az eredetit, ekkor a módosító számlában az alsó menüsor Egyéb gombjával előhívható ablakban be kell hivatkozni az eredeti bizonylatot.

tételes3

Bejövő típusú naplókban történő rögzítés esetén:

c.) az eredeti bizonylat nincsen az állományban:

Előfordulhat, hogy az eredeti számla vagy akár az egész előzménylánc nem érhető el a kettős könyvviteli programban (pl ha előző üzleti évben voltak, és rendezve is lettek, vagy az előző év még nem Novitaxban lett könyvelve). Ebben az esetben a Bejövő számlatípusba kell rögzíteni, és az eredeti bizonylatot (vagy az egész előzményláncot) a bizonylatban az alsó menüsor Egyéb gombjával előhívható ablakban a 65M-K lap adatok funkció segítségével kell (lehet) felrögzíteni.

tételes4

Fontos, hogy ha előzményláncot rögzítünk, akkor az eredetivel kezdve, időrendi sorrendben haladva rögzítsük be a számlákat.

tételes5

tételes6

Pénztárban történő közvetlen számlarögzítés

A pénztárban történő rögzítés esetén is elkészül a tételes jelentés. Ebben az esetben a korrekciós bizonylatok eredetijét vagy korábbi korrekcióit a pénztár TÉTELBEN az Egyéb funkciókban lehet megadni. Csak pénztárban rögzített számlát lehet itt kiválasztani előzmény számlaként.

tételes7

tételes8

Több eredetit módosító bizonylat rögzítése

Jelenleg csak bejövő naplókban van lehetőség a rögzítésre, ott is egyesével; vagyis annyi BE naplós bizonylatot kell rögzíteni, ahány eredetit kell kapcsolnunk.

Korrekciós bizonylatpárok fokozott ellenőrzése:

Amennyiben az eredeti és/vagy a módosító bizonylatban ellentétes irányú tételek szerepelnek (S és Z jellegűek), akkor előfordulhat, hogy a jelentés nem tudja elkészíteni az adatszolgáltatást duplikáció nélkül. Kérjük, hogy az ilyen eseteket fokozottan ellenőrizzék, és töröljék a felesleges sort az ÁNYK-ban.