ÁFA rögzítése Egyszerűsített Vállalkozói Adó (EVA) hatálya alatti gazdálkodó esetében

ÁFA szabályok EVA alatt

A hatályos ÁFA törvény szerint amennyiben az EVA hatálya alá tartozó vállalkozás fordított adózású szolgáltatást vesz igénybe, vagy ilyen terméket vásárol, az áfát fel kell számítani. Az ilyen módon keletkezett áfát az év végi bevallásban be kell vallani, és be kell fizetni.
A felmerülés hónapjában fel kell számítani, a 86-os áfa bevalláson be kell vallani, és be kell fizetni az import, és a közösségi beszerzéshez kapcsolódó áfát. A közösségi beszerzéshez kapcsolódó áfáról negyedévente be kell adni az A60-as jelzésű összesítő nyilatkozatot.

Szükséges beállítások a kettős könyvviteli programban

A fenti bevallási kötelezettségnek megfelelően az EVÁS vállalkozások a következő módon könyvelhetnek áfát.

Változás a számlatükörben

A Fizetendő általános forgalmi adó számlaszámot (általában 467, a számlajelleg AF1) EVÁS vállalkozások esetén alá kell bontani:
4671 Fizetendő általános forgalmi adó (számlajelleg AF1)
4672 Fordított adózáshoz kapcsolódó fizetendő áfa (számlajelleg AF8)

A számlatükör alábontása után a havonta bevallandó áfát a szokásos áfa számlaszámra (4671) kell könyvelni, az éves bevallásban bevallott áfa-t az új jellegkódú számlára (4672).

Példa fordított adózású szolgáltatás igénybe vételének könyvelésre:
Fordított adózású szolgáltatás igénybe vétele történik, az igénybe vett szolgáltatás forgalmi adóját a bevallásban be kell vallani, és be kell fizetni. Tehát a 100.000 Ft-ra jutó 27.000 Ft áfát a 4672-es számlaszámra könyveli a program a megfelelő áfakód használata esetén (16-os).

EVA ÁFA

Példa közösségi beszerzés könyvelésére:
A vállalkozás olyan adóköteles árut szerez be a Közösség területéről, amely után áfa fizetési kötelezettség merül fel, 100.000 Ft értékben. Ebben az esetben csak áfás tételként a 4671-re könyvelni kell a 27.000 Ft áfát.

Evás áfa

A program mindkét esetben felajánlja az automatikus áfa könyvelését, levonható áfa azonban egyik esetben sem könyvelhető.

Jogszabályi háttér

Egyszerűsített Vállalkozói Adóról szóló törvény

Általános Forgalmi Adó törvény