Fordítottan adózó termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek)

Fordítottan adózó termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek)  az egyszeres könyvvitelben kétféle általános forgalmi adó kódot használ:

Fordítottan adózó  termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek) értékesítéskor:

  • mezőgazdasági: 125
  • vas és acélipari: 127

Fordítottan adózó  termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek) beszerzéskor:

  • mezőgazdasági: 118
  • vas és célipari: 120

Könyvelés menete:

Fordítottan adózó termékek könyvelése (mezőgazdasági és vas és acélipari termékek)  a fizetendő és levonható általános forgalmi adót automatikusan könyveli a program.

(Fizetendő áfa és jövedelembe be nem sz. rovatokba illetve kiadások anyag-ráu és levonható áfa rovatokba.) A beszerzéseknél és értékesítéseknél a felhasználó választhatja az árumozgások felvitelét, mely szükséges ahhoz, hogy az áfa bevallás a jogszabályoknak megfelelően elkészüljön. Rögzítéskor ha a partner adószáma nem került megadásra „Fordított adózásnál a partner adószámának megadása javasolt! Folytatja?” figyelmeztető üzenet jelenik meg. Ahhoz, hogy az áfa bevallás pótlapjaira a mennyiségek átkerüljenek meg kell adni a Beállítások/cégbeállításoknál az „Alapértelmezett mennyiségi egység mgi, vas és acélipari ford.adózáshoz”. A Törzsadatok/VTSZ  számok menüpontban a kezelő által felvitt VTSZ számok ellenőrzésre kerülnek. A be nem azonosítható VTSZ számok és árumegnevezések az Kimutatások/Adó/Fordított adózású termékek analitikája (Áfa tv. 6/A. és 6/B.) menüpontban listázódnak, melyek javítása a hibátlan bevalláshoz feltétlen szükséges.

Pontos VTSZ számok:

A VTSZ számok felvitelénél javasoljuk a „Ford. adó vtsz” gomb használatát. Így automatikusan a megfelelő VTSZ számok kerülnek a KSH azonosító mezőbe.
Az általános forgalmi adó  bevallás és áfa analitika futtatásakor ellenőrzésre kerülnek a 125,127 és 118,120 áfakódokra rögzített tételek  és ha a felhasználó kéri ki is listázhatóak. A hibátlan bevallás feltétele a jelzett hibák kijavítása. TAXA-n belül a Beállítások/Cégbeállításoknál a „Ford. a. Mg.t. menny.egys.hibrid vetőmag”-nál megadott mennyiségi egység felhasználásával rögzített tételek az áfa bevallás részletező lapjánál a mennyiségi egységhez automatikusan NY kerül. (hibrid termék)

Hibaüzenetek az analitika és a bevallás lekérésekor:

A 118, 120 és 125, 127 áfakódokra rögzített bizonylatokhoz a program árumozgás kapcsolását várja, ami alapján az áfa bevallás pótlapjai készíthetők el. Így ezekkel az áfa kódokkal rögzített bizonylatokhoz vagy a bizonylat tételéből indítva vagy a Bizonylatok/Árumozgásoknál a kapcsolatot rögzíteni kell.
Hibaüzenet:

„Az árumozgáshoz nincs valós bizonylat kapcsolva”

Nincs bizonylat rögzítve, azaz számla, csak az áruanalitika van rögzítve.

Vagy az áruanalitikához rögzít számlát, vagy ha már egy másik rögzítéssel a számlát és az áru is berögzítette az analitikába, akkor az áruanalitikából az áru mozgást ki kell törölni.  (Bizonylatok/Árumozgások)
A következő hibaüzeneteknél a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a bizonylatban rögzített érték teljes összegéhez legyen árumozgás kapcsolva.

„Kötelező az alap összeg kitöltése!”

„A bizonylat teljes összege nincs felhasználva az áruanalitikán!”

„A bizonylat teljes összegén túl is vannak felhasználások az áruanalitikán!”

Az alábbi hibaüzenetnél a felhasználónak a Cégbeállítások/Beállításoknál meg kell adnia az alapértelmezett mennyiséget.
„Az árumozgás mennyiségi egysége nem egyezik az alapértelmezett mennyiségi egységgel!”
Ha a törzsadatoknál az fordított adósan könyvelt  termék VTSZ száma nem a jogszabály szerinti, akkor az alábbi hibaüzenet kerül megjelenítésre:
„Nem engedélyezett fordított adós mezőgazdasági/vas-acél termék VTSZ szám!”
A VTSZ számot javítania kell a felhasználónak.
Az alábbi hibaüzenetnél az adott/kapott előleghez rögzített árumozgást törölni kell, hiszen előlegnél még nem történik meg a tényleges árumozgás, csak a pénzforgalom. Az árumozgás a kimenő/bejövő számlához rögzítendő.
„Előleghez kapcsolt árumozgás”
Ha a hibalistán az alábbi hibát látja a felhasználó ellenőriznie és javítani kell, hogy a bizonylat teljesítés dátuma ne térjen el az árumozgás dátumától.
„Az árumozgás dátuma eltér a bizonylat tejesítése dátumától!

Beállítások/Adó beállítások: FAD.term.gyűjt.forrás lehetőségei

A felhasználó beállíthatja, hogy a FAD termékek (mezőgazdasági, vas- és acélipari) analitikája az egyszeresből vagy számlázóból vagy mindkettőből kerüljenek begyűjtésre.

Hibaüzenet a beállítással kapcsolatosan:

“Hiba leírása: Hibák találhatóak az áruanalitikán, vannak feladott tételek, és az Adó beállítások /FAD term. gyűjt.forrás: Egyszeres könyvvitel. Lehetséges, hogy  a FAD term. gyűjt.forrás “Számlázó” beállítás módosításával a hibalista megszűnne ezen bizonylatokra.”

Fenti esetben a könyvviteli rendszerbe feladással kerülnek át a számlázóból a fordított adós bizonylatok, de a szükséges áruanalitika nem adódik át az egyszeresbe. Megfelelő beállítás esetén ezekhez a bizonylatokhoz az analitika a számlázóból kerül beolvasásra.

Ha a felhasználó átállítja az új beállítást „Számlázó”-ra, akkor az analitikát az egyszeres program a számlázóból veszi.

Kapcsolódó hivatkozások (forrásanyag):

Törvény az általános forgalmi adóról