Alanyi adómentesség a TAXA-ban 2022. évtől

 

Alanyi adómentesség a TAXA-ban 2022. évtől

2022-től az egyszeres könyvviteli program nem kezeli az alanyi mentesség átlépését, azaz nem számítja ki az átlépő bizonylatot.

Az átlépő bizonylat meghatározása a vállalkozó feladata, hiszen neki kell meghatároznia, hogy melyik azaz első bizonylat, ami már általános forgalmi adót is tartalmaz.

Természetesen az “Alanyi mentes áttérés analitika” továbbra is segítséget nyújt a könyvelőnek, az “AM”-re könyvelt bizonylatokat listázza teljesítés szemléletben.

 

Fontos beállítások!

A menükezelőben az alapadatoknál az adószámtól jobbra pipálható az alanyi adómentesség választása. A pipa addig módosítható, amíg a könyvviteli rendszerben nincs rögzített bizonylat.

Gépi és kézi nyitáskor is a felhasználónak lehetősége van a pipát módosítani.

 

Gépi nyitás esetén már a tárgyévben beállítható, hogy az adott vállalkozás a következő évben alanyi mentes lesz-e vagy sem. (Könyvvezetés, adózás fül: Köv. évi áfa alanyi mentesség).
Ha a felhasználó rosszul pipálta be vagy nem pipálta be az “Alanyi mentes” lehetőséget, és már rögzített bizonylatokat az egyszeres könyvviteli programban, akkor csak úgy tudja módosítani, ha kitörli az összes rögzített tételt, kilép az egyszeres programból,  módosítja az “Alanyi mentes” beállítást, majd az egyszeres könyvviteli rendszerbe belépve ellenőrzést futtat.

A hibás beállítást a forgalmazó sem tudja módosítani!

 

A bevételek rögzítésénél új lehetőség az “AM” választás.

Ezekre könyvelt bizonylatokat gyűjti teljesítés szemléletben az “Alanyi mentes áttérés analitika”.

A programon belül a Beállítások/Cégbeállítások: Alanyi mentes áttérés bizonylata: Itt kell megadnia  a felhasználónak  az első áfás bizonylatot.

Az első áfás bizonylatot már nem “AM”-re hanem a megfelelő kulcsra kell rögzíteni!

Ha van olyan fizetendő áfás bevétel, ami az alanyi mentességi határ számításánál nem kell figyelembe venni, azt a felhasználó a tételben jelölheti, mint “Áttérésbe nem számít bele”. Ezek a bevételek nem kerülnek az alanyi mentes áttérés analitika listára.

A Könyvvezetés, adózás fülön “Alanyi mentesség kilépés” dátumát ki kell tölteni a menükezelőben a cégadatoknál.

Lehetséges, hogy az áttérés napján vannak még alanyi mentes illetve általános forgalmi adót tartalmazó bevételek is.

Így az áttérés előtti bejövő bizonylatokat rögzítésénél javasoljuk a nem levonható áfakód használatát.

A Beállítások/Adó beállításoknál lehetőség van már az “AM” prioritás beállítására is.

Bejövő oldalon is új lehetőség az “AM” rögzítés.

Ide kérjük csak azokat a bejövő bizonylatokat rögzítsék, amelyek valóban alanyi adómentes vállalkozások, cégek alanyi mentes bejövő bizonylatai.

Ha áfás a bejövő számla, annak az általános forgalmi adóját  az alanyi mentes számlát befogadó vállalkozás nem helyezheti levonásba. Tehát le nem vonható áfakódra rögzítsék ezeket a bizonylatokat.

Le nem vonható áfa
Le nem vonható áfa

Lehetőség van a Beállítások/Adó beállítások menüpontban az áfa kód prioritás megadására kiadás oldalon.

Le nem vonható áfa kód prioritás
Le nem vonható áfa kód prioritás

Ha alanyi mentes időszakban a felhasználó levonható áfás bejövő bizonylatot rögzít, akkor a program figyelmezteti, hogy “Alanyi mentes időszakban levonható áfás összeg rögzítés. Biztosan folytatja?”

Alanyi mentes és alanyi mentes áttért jelölések

Amíg alanyi mentes a könyvelt vállalkozás a fejben látható az “Alanyi mentes” bevétel jelölés.

Alanyi mentes bevétel
Alanyi mentes bevétel

Áttérés után az “Alanyi mentes áttért” jelölés látható.

Alanyi mentes áttért
Alanyi mentes áttért

Áttérés után a bevételi oldalon a program automatikusan az általános áfa kulcsot állítja, azaz nem alanyi menteset. Illetve ha a felhasználó áttérés után alanyi mentesre rögzít, akkor a program figyelmeztetést ad.

“Áfás/áttért időszakban alanyi mentes összeg rögzítés. Biztosan folytatja?”

Ha igent választ a felhasználó, akkor az összeg mentesen kerül rögzítésre.

Ha a felhasználó mentes időszakban a bejövő számlák esetében a Áfa kód prioritást a kiadásnál nem levonhatóra állította, akkor átlépésnél – már áfás időszakban – javasoljuk ennek átállítását a leggyakoribb áfa kódra.

CSV fájl beolvasása esetén az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

Q: 11

R:AM

Áfa bevallás

Az áttérés jelölése után a program elkészíti az áfa bevallást, és a közösségi összesítő nyilatkozatot. (Áttérésig, azaz alanyi mentes időszakban nem készít áfa bevallást és közösségi összesítő nyilatkozatot. “A program csak az áfásoknak készíti el az áfa bevallást. Alanyi mentes időszakra csak tájékoztató listaként szolgál!”)

 

Alanyi adómentességre vonatkozó rendelkezések az általános forgalmi adó törvény XIII. Fejezetében találhatóak.

Az alanyi adómentesség lényege, hogy az adóalany egy bevételi határig áfa fizetésére nem kötelezett. Az előzetesen felszámított adó levonására sem jogosult azonban. Az alanyi mentes adóalany előző és tárgy évi bevétele időarányosan nem haladhatja meg a 6 millió forintot. (2017-től 8 millió forintot!  2019-től 12 millió forint!)

Áttérés számítása: Az áttérés számítása teljesítés szemléletben történik.

2023-tól:

Videó!

2022.12.31-ig:

Videó!