Általános forgalmi adó a TAXA-ban

Általános forgalmi adó a TAXA-ban többféleképpen kerülhet megállapításra, attól függően, hogy mit választ a vállalkozó.

Az általános forgalmi adó törvény szerint az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnak ha nem jelentkezett be pénzforgalmi elszámolás alá, akkor a bevételei után a fizetendő adót az alábbiak szerint állapíthatja meg:

Az Áfa tv. 61. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, aki  nyilvántartását az egyszeres könyvvezetés szabályai szerint vezeti az adót legkésőbb az ellenérték megfizetésekor állapíthatja meg.

61. §. (3) bek. alapján a teljesítéstől számított negyvenötödik napig be nem folyt bevétel adóját, mint fizetendő adó kell kimutatni.

A TAXA programban a fizetendő adó és egyéb követelés rovatba történik ebben az esetben a könyvelés.

Amikor az ellenérték részben vagy egészben megérkezik, nem kerül rögzítésre újra tétel a fizetendő adó rovatba, hanem pénzeszköz növekedés és egyéb követelés csökkenés rovatokba történik könyvelés.

Ha nem akarnak élni a halasztás lehetőségével, akkor a bizonylat rögzítésénél a fejben a Minősítés gombra kattintva be kell pipálni a “Teljesítés szemléletű fiz. áfá”-t.

Teljesítés szemléletű fizetendő áfás bevétel
Teljesítés szemléletű fizetendő áfás bevétel

Ha az összes bevételt adóját teljesítés szemléletben szeretnék kezelni, akkor a Beállítások/Adó beállításoknál be kell pipálni a “Kiegyenlítetlen fizetendő áfa teljesítés szemléletben” lehetőséget. Ebben az esetben a bevételi bizonylat rögzítésénél már nem kell külön a Minősítést rendezni.

Nyitott bevételek esetén és kifizetésükkor szintén ugyan azok a tételek könyvelődnek automatikusan, mint halasztáskor.

Általános forgalmi adó a TAXA-ban bevételek után, ha a vállalkozás bejelentkezett pénzforgalmi elszámolás alá, akkor az alábbiak szerint könyvelődik:

A bizonylat folyószámlás rögzítése csak az analitikát érinti. Naplófőkönyvben könyvelés nem történik. A bizonylat részbeni vagy teljes kiegyenlítésekor a pénzeszköz növekedéssel egyidőben a fizetendő áfa rovatba is történik könyvelés. De csak kiegyenlítéskor, mivel ebben az esetben a pénzforgalmi elszámolás miatt az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg.

A beszerzések után ha a vállalkozásnak van adólevonási joga, akkor az alábbi variációk fordulhatnak elő:
(Kivétel Uniós beszerzés, fordított adózás…stb. Marad a teljesítés szemlélet.)

Ha a vállalkozás pénzforgalmi elszámolás alá nem jelentkezett be:

Ha a szállító sem jelentkezett be pénzforgalmi elszámolás alá, akkor már teljesítéskor levonásba helyezhető az adó, kiegyenlítéstől függetlenül.

A naplófőkönyvbe levonható áfa és egyéb tartozás növekedés kerül rögzítésre.

Ha a szállító bejelentkezett pénzforgalmi elszámolás alá, akkor csak a bizonylat rész vagy teljes rendezésekor kerül a naplófőkönyvbe adat.

Pénzeszköz csökkenés rögzítésével egyidejűleg a levonható áfa és anyag,áru/egyéb ktg./ráfordítás/be nem szám.kiadás rovatba kerülnek a megfelelő értékek.

Ha a vállalkozás bejelentkezett pénzforgalmi elszámolás alá és a szállító is, akkor pénzforgalomkor kerül levonható áfa rovatba érték és a bevallásba is,  azaz (rész)kiegyenlítéskor.

Ha a szállító nem jelentkezett be pénzforgalmi áfa alá, akkor kiegyenlítéskor, de legkorábban áfa teljesítéskor kerül érték a levonható áfa rovatba és a bevallásba.

A jogcímek általánosságban nem kapcsolódnak konkrét áfa kódhoz, így a felhasználó kiválaszthatja a megfelelő kódot rögzítéskor.

Azok a jogcímek amelyekhez konkrét áfa kapcsolódik azt rögzítésnél jelzi a program, nem engedi más kódra cserélni. “Ezen a jogcímen nem használható áfa!”

Kapcsolódó hivatkozások (Forrásanyag)

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2023.01.01-től

Videó! Általános forgalmi adó

Videó! Alanyi mentesség 

2022.12.31-ig:

Videó: Általános forgalmi adó a TAXA-ban!

Videó: Alanyi mentesség kezelése a TAXA-ban!