2408 adatszolgáltatás

2408 adatszolgáltatás

A 2408-as adatszolgáltatás elkészítésének lépései

Gyűjtés – Megtekintés

Az adatszolgáltatás a bérszámfejtő program „Adatszolgáltatás – Havi adatszolgáltatások” menüpontjából indítható, a „2408M” (személyenkénti), majd a „2408A” (összesítő) adatszolgáltatást kell elkészíteni. Az adatszolgáltatást a 2408M gyűjtésével kell kezdeni, majd a 2408A menüpontban is le kell futtatni a gyűjtés funkciót.

A gyűjtésben a program az aktuális havi számfejtési adatokból előállítja az adatszolgáltatás adatállományát, amely állományt a „Megtekintés” menüpontban lehet áttekinteni.

ÁNYK programba történő importálás

Az adatszolgáltatást az adatok gyűjtése után után az „Elektronikus (ÁNYK)” menüpontban lehet az ÁNYK programba importálható formátumba előállítani. A menüpont elkészíti és lementi az .xml fájlt, majd meghívja az ÁNYK programot, és az adatszolgáltatást átadja. Az adatszolgáltatás importálása és ellenőrzése után, az adatszolgáltatás az ÁNYK-ból küldhető el elektronikusan.

Az 2408-as adatszolgáltatásba bekerülő egyéb adatok és beállítások

Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz

Egyes meghatározott juttatások

A csak az „A”-s lapra kerülő, magánszemélyhez nem köthető adókat, járulékokat (Pl. telefonhasználathoz kapcsolódó adók járulékok) a “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Egyes meghatározott juttatások” menüpontban lehet rögzíteni. Az itt rögzített vagy a könyvelő programokból átimportált kötelezettségeket a program rágyűjti az „A”-s lapra, a bérbizonylatra, amely bizonylatról a könyvelő programok le is könyvelik.

Társasháznak fizetett SZJA

A “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Társasháznak fizetett SZJA” menüpontba rögzíthető fel a társasházaknak fizetett bérletdíj összege és adótartalma.

Szociális hozzájárulási adót csökkentő tételek 

A “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Szocho csökkentő tételek” menüpontban lehet felrögzíteni a korában a szakképzési hozzájárulást csökkentő tételeket, amelyek a 2408A-01-01 lapra kerülnek a szociális hozzájárulási adó elszámolásához.

Külföldi illetékességű személynek fizetett osztalék

A “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Külföldi illetékességű személynek fizetett osztalék” menüpontban rögzíthető fel a 2408A-01-01-es lap 08. sorába kerülő, külföldi illetékességű személynek fizetett osztalék összege.

Őstermelői kifizetések

A “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Őstermelői kifizetések” menüpontba importálja át az egyszeres és a kettős könyvviteli programokból az őstermelők bizonylatait a bérszámfejtő program, amiből a 08M-07-es lap 401. sorába importálja az őstermelői tevékenységre tekintettel kifizetett összeget.

Természetes személytől levont egyéb adók

A “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Természetes személytől levont egyéb adók” menüpontban lehet felrögzíteni a 2408A-01-01-es lap 9., 10., 11., 13. sorok adatait.

Ügyintéző adatainak átadása ÁNYK-ba

A menüszerverben, a Cégbeállítások / Cégadatok-on belül, a Képviselők fülön lehet felrögzíteni „új képviselő”-ként az „Ügyintéző”-t. A név és a telefonszám megadása után az a következő, újra gyűjtött 08-as adatszolgáltatáson már szerepelni fog.

 Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag

Főállás melletti tagként, akkor is kell 08-as adatszolgáltatás készíteni, ha az adott hónapban a tagnak nem volt jövedelme (nullás bevallást kell beadni). A nullás bevallás készítéséhez a kezelőnek a személyi adatok „Foglalkoztatási adatok” képernyőjén be kell jelölnie, „Üres 08M gyűjtése (pl. ügyvezető tag, munkavégzés behívás alapján)” mezőt.

Üres 08M paraméter
Üres 08M paraméter

Számfejteni a személynek nem kell. A 08M gyűjtése közben nekik is készül “üres” M-es lap.

Figyelmeztetés számfejtés elmaradására

A 08M-es lapok készítésekor a program, figyelmeztető hibalistát ad, ha az alkalmazotti, tagi, vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek részére az adott hónapban nincs számfejtés és a tagoknál nincs jelölve az „Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag” paraméter.

2408 adatai és változásai

2408A lapok

2408A-01-01-es lap

A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények adatai:

A lap tetején, a 29-31. sorokhoz kapcsolódó jelölést bekérjük a bérszámfejtő program Szerviz / Beállítások „Bevallás” fülön, és annak megfelelően töltjük az adatszolgálatásban. A jelölés alapból nincsenek bepipálva, a tavalyi évről átnyitásra került:

 • Jelölje, ha a Szocho tv. 36/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti csökkentett összegű kedvezményt érvényesít.

Szocho csökkentő tételek (régi szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek)

A természetes személyhez nem köthető, valamint a szakirányú és a duális képzés szociális hozzájárulási adóból elszámolható kedvezmény:

Külön nyilvántartásban rögzíthetők a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények összegei. A nyilvántartás a 2408A-01-01 lap 25-31. sorait tartalmazza.

A nyilvántartás itt érhető el: “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Szocho csökkentő tételek”

Az összeg a fizetendő szociális hozzájárulási adót csökkenti, akár negatív (KIVA adózást választó cégek esetén is!), összeg is lehet!

A szociális hozzájárulási adó negyedéves „egyenleg”-ének képlete:

109. sor +15. sor – 26. sor = szocho

Negyedéves adatszolgáltatás a 2408-ason!!!

Az Szja törvény 69. § (5) bekezdésének változása miatt az alábbi sorok negyedévente kerülnek kitöltésre:

 • 2. sor: Egyes meghatározott juttatások után a kifizetőt terhelő adó
 • 3. sor: Béren kívüli juttatásokat terhelő adó
 • 5. sor: Reprezentáció, üzleti ajándék utáni adó
 • 6. sor: Más, a kifizetőt terhelő adó
 • 15. sor: A természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adó

kivéve (tehát havonta adatszolgáltatásra kerül):

 • 937/00 SZÉP kártya értékhatár felett
 • 954/00 Éves korlátot meghaladó béren kív. jutt.

jogcímekre számfejtett juttatások szja és szocho összege.

Negyedévestől eltérően, a cég megszűnésének esetén, a megszűnés hónapjában töltjük a fenti sorokat!

Ennek eredményeként a 08-as adatszolgáltatáson szereplő adónemek:

 • 103 – NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla
 • 258 – NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla

NEM! fog egyezni a havi listákon szereplő összegekkel, csak negyedéves szinten! mivel a listákon továbbra is havi szinten fogjuk szerepeltetni ezen juttatások szja, és szocho összegét.

2408A-01-03-as lap

Kérelem a biztosítotti bejelentéssel nem érintett munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásához.

Ez a lap kizárólag arra természetes személyre vonatkozóan tölthető ki, aki anyasági ellátásban részesült, illetve részesül és korábbi kifizetőjénél ismételten munkába áll!

Az “Adatszolgáltatás ” / “Havi adatszolgáltatások” / “2408A” menüpontban külön pipálni kell, hogy „Kérelem”, utána megajánljuk a személyeket, akikből választani lehet hasonlóan az önellenőrzéshez, hogy kik kerüljenek rá a kérelmes lapra. A személyek kiválasztása után,  a személyi névsor bezárásával folytatódik a 2408A lapok gyűjtése.

2408A-02-01, 2408A-02-02, 2408A-02-03 lapok

A 2408A-02-01, 2408A-02-02, 2408A-02-03 lapok, a 2408M lapok adatai alapján összesítik adónemek szerint az adó és járulékfizetési kötelezettséget általában ezer forintra kerekítve. Ezek az adatok nem módosíthatók, kizárólag a 2408M lapok adataiból gyűlnek össze.

239-es adónem elnevezésének változása

A 239-es adónem új elnevezése NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő szociális hozzájárulási adó beszedési számla. A számlaszám nem változott.

Adóbefizetések lista a 2408A lap összegei alapján

A “Kimutatások ” / “Havi listák” / “Utalás listák” / “Adóbefizetések (2408 alapján)” havi adó és járulék utalás lista, a 2408 adatszolgáltatás A lapjain összesített és kerekített összegek alapján készül el, a göngyölt kerekítés figyelembe vételével ezer forintban.

FIGYELEM!

Az adatok gyűjtésnek a sorrendje fontos, először a 2408M és utána a 2408A lapokat fel kell gyűjteni!

Adóbefizetések listán, lehetőség van havonta megjeleníteni az egyébként negyedévente bevallott (2., 3., 5., 6., 15.) sorok összegeit, ehhez a Szerviz / Beállításokban, a Cafeteria fülön az „Adók fizetése” paramétert át kell állítani negyedévesről havira.

Az átállítás követően lekért adóbefizetések listán megadható, hogy az aktuális hónapban az adatszolgáltatáson szereplő 103 és 258 adónemeket mekkora összeggel szeretnék kiegészíteni. A bérszámfejtő program által begyűjtött értékektől csak felfelé lehet eltérni!

2408M lapok

M lap “B” blokk

Az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező adózó részére az illetőségének tagállama által kiadott adóazonosító száma mező adata, a Személyi adatokban, a Bevallás fülön az EU-s tagállamban adószáma mezőben adható meg. Ugyanitt állítható be, a külföldi illetőségű természetes személy szerinti állam kódja.

M lap „C” blokk

– Jelölje, ha a külföldi illetékességű magánszemély Magyarországon biztosított, de lakcímmel nem rendelkezik -akkor jelöljük, ha a személynél, a foglalkoztatási adatok fülön, a „Külföldi ill. Mo-on bizt., de Mo-on lakcímmel, TAJ számmal nem rendelk.” mező be van pipálva.

2408M-04

Az összevont adóalap levezetése van a 2408M-04-es lapon.

A 2020-as évtől érvényesíthető új kedvezmény, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítése miatt, több új sor és egy “e” oszlop került a 04-es lapra.

A 04-es lapon az “e” oszlopot, abban az esetben tölti a program, ha az adott foglalkoztatott jogosult és igénybe veszi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét.

A 2022-es évtől egy új f oszlop is került erre a lapra a 25 év alattiak kedvezményének érvényesítése miatt.

A 04-es lapon az “f” oszlopot, abban az esetben tölti a program, ha az adott foglalkoztatott jogosult és érvényesíti a 25 év alattiak kedvezményét.

A 2023-as évtől még egy oszloppal bővült a 2408M-04-es lap a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítése miatt.

A 04-es lapon a “g” oszlopot, abban az esetben tölti a program, ha az adott foglalkoztatott jogosult és érvényesíti a 30 év alatti anyák kedvezményét.

08M-04-es lap 304-es sor gyűjtése 

A korábbi évekkel megegyezően az alábbi, Jövedelemmel azonosan adózó jogcímek a 304-es sorba kerülnek:

320/00 Önk.kölcs.nyugdíjpénzt.befiz.
321/00 Önk.kölcs.egészségpénzt.befiz.
324/00 Fogl. nyugdíjpénzt. befiz.
326/00 Munkált. önsegélyző pénzt. bef.
540/00 Munkahelyi (üzemi) étkeztetés
601/00 Iskolarendsz. képzés átvállalt költsége
604/00 Nem pénzbeli szövetkezeti juttatás
608/00 Helyi utazási bérlet

Az alábbi, Egyéb jövedelem jogcímek a 308-as sorba gyűlnek:
523/00 Adóköteles csoportos biztosítás
528/00 Biztosítás (kockázatviselési) adóköteles
529/00 Biztosítás (megtakarítási) adóköteles

2408M-05

Erre a lapra került át a 04-es lapról a személyi jövedelem adó előlegek elszámolása blokk, amely a tavalyi évben bővült a 30 év alatti anyák kedvezménye összesítő sorral.

2408M-06

NÉTAK, a 30 év alatti anyák, az első házas és családi kedvezmény adatait lehet megadni a lapon.

Erre a lapra kerültek át a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye és a családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges paraméterek illetve a kedvezmények érvényesítésénél érintett gyermekek adatai.

A családi kedvezmény és a 30 év alatti anyák kedvezménye miatt megadható adatok:

 • az igénybevett kedvezmény típusa
 • az eltartotti minőség
 • a jogosultság jogcíme

Igénybe vett kedvezmény típusa

A bérszámfejtő program a gyermekeknél beállított paraméterek és a kedvezmények érvényesítésének megfelelően állítja be az igénybevett kedvezmény típusa mezőt.

1 – Családi kedvezmény

2 – Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

3 – Együttesen családi kedvezmény és négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

4 – 30 év alatti anyák kedvezménye

5 – Együttesen családi kedvezmény és a 30 év alatti anyák kedvezménye

Eltartotti minőség

A bérszámfejtő programban, a Hozzátartozóknál van lehetőség az eltartotti minőség beállítására a Havi kedvezményezettség oszlopban.

1 – Kedvezményezett eltartott

2 – Eltartott

3 – Felváltva gondozott gyermek

4 – Beteg gyermek

5 – Felváltva gondozott beteg gyermek

0 – Kedvezménybe nem számítható

A jogosultság jogcíme

a – Gyermek után családi pótlékra jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő házastárs, de családi pótlékra nem jogosult

b – Várandós, vagy várandós nő közös háztartásban élő házastársa

c – Családi pótlékra saját jogán jogosult, vagy ilyen jogosulttal közös háztartásban élő hozzátartozó

d – Rokkantsági járadékban részesül, vagy ilyen személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó

2408M-07

A különadózó jövedelmek, a szociális hozzájárulási adó és az egyéb adatok szerepelnek a lapon.

A természetes személytől levont szociális hozzájárulási adót a 385., 386. sorokban kell szerepeltetni.

2020 óta meg kell jeleníteni a 399. sorban, a korábbi hónapra vonatkozó  bevallásban osztalékelőlegként szerepelő és az adott hónapban osztalékká vált összeget. A mező kitöltését az osztalékelőleg visszavételezése jogcímnél megadható évszám segíti.

A 401. sorban az őstermelői tevékenységre tekintettel kifizetett összeget kell szerepeltetni, melyet a “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Felvásárlási jegyes őstermelői adatok” menüpontban lehet felrögzíteni, vagy a Novitax  könyvelő programokból átimportálni.

A Tbj. szerinti külföldi jelölést akkor töltjük, ha a személy adataiban, a „Bevallás” fülön ez jelölve van, valamint van összeg a 364-368. sorokban.

2408M-08-12-es lapokon

Alkalmazás minősége kódok változása

új kódok:

 • 61 – rehabilitációs ellátásban részesülő személy (speciális kód)
 • 163 – EU-elnökségi jogviszony (speciális kód)
 • 171 – köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

megszűnt kód:

 • 56 – polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja

Gépi év nyitás esetén 56-osból 20-as (munkaviszony) alkalmazás minősége kódot generálunk.

Nyugdíjas kódok változása

megszűnt:

 • 03 – rehabilitációs járadékban részesül a 2011. dec. 31-én hatályos jogszabályok alapján

Gépi év nyitás esetén 03-asról 00-ra (nem részesül nyugellátásban) nyugdíjas kódot generálunk.

2408M-08

A biztosítási idővel kapcsolatos adatok szerepelnek a lapon, mint FEOR szám, heti munkaidő, kieső idők, stb…

Határozott idejű szerződés esetén, ha annak lejárta a személyi adatokban, a Foglalkoztatási adatok fülön ki van töltve, akkor a határozott idejű szerződés lejártának megfelelő hónapban bekerül a jogviszony megszűnésének időpontja, a 2308M-08-as lap 541. sorába.

2408M-09

Továbbra is a járulékokra vonatkozó adatok kerülnek a lapra pl.: a régi tanulószerződéssel foglalkoztatottak esetében.

2408M-09-01

A TB kifizetőhelyek által elszámolt ellátások jelentésére szolgáló lap.

2408M-10 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás adatai kerülnek a lapra.

2408M-11

A szociális hozzájárulási adó kedvezmények kerülnek a lapra. A kedvezmények kifutása miatt változtak a lapon megadható paraméterek.

A 2024-es évben összevonásra került a doktori fokozattal rendelkező kutató (24) és a doktori képzésben résztvevő hallgató vagy doktorjelölt (25) után érvényesíthető kedvezmény. Így már mindkét kedvezmény típus esetén a 26 – kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény kódra kerül.

2408M-12

Az egyszerűsített foglalkoztatottak adatai kerülnek a lapra. Ezen a lapon a közteher összege az aktuális havi szabályok alapján az ÁNYK programba történő beimportálás után számolva van.