43 bevallás az egyszeres könyvviteli programban

Amennyiben a könyvelt vállalkozás  „Eva-s” vállalkozásként  van könyvelve (az adószám 9. jegye 3-as, és a „Cégforma”: „Eva”), az „Év végi bevallás menüpontban a 43-as bevallás indul el. A bevallás elkészítésének lépései, és az ANYK-ba való importálás megegyezik az előző évekkel.

43 bevallás elkészítése előtt javasoljuk az Ellenőrzést futtatni.

A bevallás az egész évben működő vállalkozásoknak/cégeknek készül el.  Az év közben megszűnőknek…stb nem.

 

Fontos, hogy a menükezelőben a  „Könyvvezetés, adózás” fülön  az  „Adózási mód a köv.évtől” jól legyen beállítva, azért, hogy a tárgyévi bevallás megfelelően készüljön el.

A könyvelési anyagban nem található bevételt növelő és csökkentő összegeket a kezelőnek kézzel kell a bevallásra beírnia. Mivel a program nem tarja nyilván, kézzel kell beírni a feltöltési kötelezettséget, az esetleges „De minimis” támogatásokat, valamint a fizetendő áfa-t.

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség éves összege és az első három negyedévi előleg, akkor kerül kitöltésre automatikusan ha a bérfeladásban (292 jogcím) szakképzési hozzájárulási kötelezettség szerepel.

A nyugdíjas vállalkozónál az egészségügyi szolgáltatási járulék , akkor kerül a bevallás megfelelő sorába ha a 292 jogcímre a bérfeladásnál, mint kötelezettség könyvelve van, és a 10% nyugdíjjárulék is.

Ha az ügyfelek a Novitax Kft bérszámfejtő programját használják, akkor a fenti adókötelezettségek automatikusan a bérfeladással könyvelésre kerülnek.

A hiányzó adatokat a „Gyűjtés” utáni „43 javítás” menüpontban lehet rögzíteni. Az elkészült bevallás a „43 ANYK export” menüponttal lehet az ANYK-ba importálni.

A nyomtatvány „Adatszolgáltatás” és „Módosító lap”-ok is  kitöltésre kerülnek ha a bizonylatok (partneradatok, adószám….stb) megfelelően lettek rögzítve. (43-06, 43-06/K)

Akkor kerülnek pontosan kitöltésre ezek a lapok, ha az evás bevétel is „áfa kulcsonként” pontosan van rögzítve. (Adóalapot és áfa tartalmat kell  feltüntetni a lapokon.) A partner adószámának rögzítése is szükséges a pontos adatszolgáltatáshoz.

A Nyomtatás menüpontban az adatok kinyomtathatóak.

Az NY  nulla értékű bev. menüpont futtatásakor a vállalkozás alapadatai kerülnek bemásolásra a nyomtatványba.