485/2020. (XI. 10) kormány rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről

A koronavírus második hulláma miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel több gazdaság védelmi intézkedést is bevezettek, több lépcsőben (571/2020. (XII.9) kormány rendelet és a 638/2020 (XII.22) kormány rendelet) kiterjesztve időben és újabb tevékenységekre.

Adókedvezmények

Szociális hozzájárulási adókedvezmény

A 485/2020. (XI. 10) kormány rendelet szerint, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget a 2020. november, december és 2021. január hónapra vonatkozóan nem kell teljesíteni a lentebb felsorolt főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.

Szakképzési hozzájárulási adó kedvezmény

Továbbá nem keletkezik a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény vagy a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. §-a szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége a 2020. november, december és 2021. január hónapra vonatkozóan a lentebb felsorolt főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.

Rehabilitációs hozzájárulási adó kedvezmény

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett, 2020. évben két hónapra, 2021. évben egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet.

Kisvállalati adókedvezmény

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisvállalati adóalany, e tevékenységével összefüggésben 2020. november, december és 2021. január hónapra vonatkozóan kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

Kedvezményre jogosító tevékenységek

Az adókedvezményekre az alábbi tényleges főtevékenységet folytató kifizető jogosult:

1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet,

2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet,

3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet,

4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet,

5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet,

6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet,

7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet,

8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet,

9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet,

10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet,

11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet,

12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet,

13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),

14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet,

15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet,

16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet,

17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet,

18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329),

19. Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,

20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,

21. Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,

22. Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,

23. Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy

24. Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet,

25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939) tevékenységet folytató.

A kedvezmény érvényesítését a “Szerviz ” / “Beállítások” menüpontban a Koronavírus kedvezmény fülön, a Koronavírus kedvezmény (485/2020 korm. rend.) paraméternél lehet bejelölni a főtevékenység megadásával.

A Személyi adatokban, a Számfejtési beállítások fülön, a 485/2020 kormány rendelet szerinti munkaviszony paraméter jelölése esetén a bérszámfejtő program nem számfejti a kifizető által fizetendő szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás összegét.

Támogatások

Ágazati bértámogatás

A munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő (legfeljebb bruttó 241 500 Ft) összegű támogatást nyújt a feltételek megléte esetén.

A támogatáshoz szükséges kérelem és nyilatkozatok a “Kimutatások ” / “Szerződések, tájékoztatók” / “Támogatási kérelmek” / “2. veszélyhelyzet” / “Kérelem az Ágazati bértámogatási programhoz” menüpontban készíthetőek el.

Az elszámoláshoz szükséges elszámolólap a “Kimutatások ” / “Szerződések, tájékoztatók” / “Támogatási kérelmek” / “2. veszélyhelyzet” / “Elszámoló lap Ágazati bértámogatás igényléséhez” menüpontban készíthető el.