Adók összevezetése a kettős könyvviteli programban

A Kettős könyvviteli programban (NTAX) lehetőség van az évvégi zárás során elvégzendő adók összevezetése és kerekítése funkció futtatására. Ennek során a program a beállított adónem csoportok alapján a megadott előírás és befizetés főkönyvi számok segítségével átvezeti az adó összegeket, majd ezer Ft-ra kerekít.

Az Adók összevezetése funkció működése

Az NTAX-ban a Beszámoló/Évzárás menüpontban található az Adók összevezetése, amely az aktuális évi törzs számlatükör, és az aktuális évi törzs előkontírozás használata mellett azonnal indítható, külön paraméterezés nélkül.

Ha mégis a program tapasztal olyan beállítást, amely miatt nem vezethetők össze a tételek, tételes hibalistát fog adni, amelynek javítása után már le fog futni az összevezetés.

Az esetlegesen kapott hibalista javításához be kell lépni a funkció indításakor látható Adók összevezetése kerekítéssel csoportokba.adók összevezetése

Itt belépve megtaláljuk az egyes adónemcsoportokat, a hozzájuk rendelt előírás számlaszámokat, befizetés számlaszámot és kerekítés számlaszámokat. Innen (is) elérhetjük továbbá az Adók összevezetése előkontírozást is.

adók összevezetése

Az Adók összevezetésének automatikus könyveléséhez az alábbi feltételek szükségesek:

1. A saját számlatükrünk számlaszámaival egyező adónemcsoport előírás számlaszámok (hiánytalanul és csak tételszámlákat jelölve)

2. A saját számlatükrünk számlaszámaival egyező befizetés számlaszám (egy darab és tételszámla legyen)

3. A saját számlatükrünkkel egyező kerekítés számlaszámok (egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számlaszámok, amelyek KE-1 illetve KE-2 számlajelleg és jellegkóddal rendelkeznek)

4. A fenti képernyőn beállított előírás-befizetés számlapárosokkal teljes és hiánytalan átfedésben kell lennie az előkontírozás csomag Adók összevezetése előkontírozás minden könyvelési tételének.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, úgy a program le tudja könyvelni az összevezetést és a kerekítést.

Gyakran Ismételt Kérdések

Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakrabban előforduló, hibalistán szereplő okokat, amelyek miatt nem tudja a program az összevezetést elvégezni és azok javítási módját.

Gyűjtőszámlára nem lehet könyvelni (466) és/vagy Előírás és befizetés számlapáros (466,468) nem található meg az Adók összevezetése kontírozásban

Az érintett adónem (áfa) csoportban az előírás számlák között 466 szerepel, mely gyűjtőszámla a számlatükörben. Erre szeretne könyvelni a program, de gyűjtőszámlára nem lehet könyvelést kezdeményezni. Ezzel egyidőben az előkontírozás törzsben keres T 468 K 466 kontírozást, de nem talál, ezért adja a második hibát.

adókösszevezetése3

Javítása:

A megfelelő csoportot ki kell keresni (jelen esetben az áfa), az előírás számlák közül kiválasztani (“ráállni”) arra, amely tévesen gyűjtőszámlára mutat, a számlaszám mezőben előhívva a számlatükröt ki kell választani vagy manuálisan beírni a helyes tételszámlát (jelen esetben a 4661), és a módosít gombbal érvényesíteni a választást.