Átalányadózó egyéni vállalkozó beállításai és számfejtése a Novitax bérszámfejtő programban – 2023

Az átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az alábbi beállításokra van szükség a cégadatokban és bérszámfejtő programban.

Cégadatok

Az átalányadózó egyéni vállalkozót normál cégformával lehet megnyitni a Novitax integrált rendszerben.

Könyvvezetés, adózás

A könyvvezetés, adózás fülön lehet beállítani, hogy az egyéni vállalkozó milyen nyilvántartást vezet.

Átalányadózó egyéni vállalkozó cégadatok
Átalányadózó egyéni vállalkozó cégadatok

Az adózás mód paraméternél kell beállítani, hogy átalányadózás szabályai szerint állapítja meg az adókat és járulékokat.

Átalányadózó egyéni vállalkozó adózási mód
Átalányadózó egyéni vállalkozó adózási mód

A vállalkozás jellegénél fel kell rögzíteni, hogy az egyéni vállalkozó főállású, főállás melletti, vagy nyugdíjas jelleggel végzi a tevékenységét, illetve ha ebben változás történik, akkor a változásokat is időszakhoz kötötten.

Vállalkozás jellege
Vállalkozás jellege

Ennek időszakait a bérszámfejtő programmal megegyezően kell felrögzíteni, mivel ezeket az időszakokat ellenőrzi a bérszámfejtő program.

Képviselők

A képviselők fülön is fel kell rögzíteni az egyéni vállalkozót, megadva a személyes adatait a bérszámfejtő programmal egyezően.

Képviselők - egyéni vállalkozó
Képviselők – egyéni vállalkozó

Bérszámfejtő program

Személyi adatok

A bérszámfejtő programban, a Személyi adatokban fel kell rögzíteni az egyéni vállalkozót.

Egyéni vállalkozó személyi adatok
Egyéni vállalkozó személyi adatok

Szja és járulék beállítások

Az szja és járulék beállítások fülön be kell állítani a Járulék fizetési mód parméternél, hogy minimálbér vagy garantált bérminium alapján kell legalább a járulékokat megfizetni.

Járulék fizetési mód
Járulék fizetési mód

Az Szja és járulék beállítások fülön, az Átalányadós EV jövedelmek gombnál lehet megadni a átalányadózó egyéni vállalkozó jövedelmeit.

Átalányadós EV adó és járulékszámítás
Átalányadós EV adó és járulékszámítás

A jövedelmeket át lehet importálni a TAXA egyszeres könyvviteli programból a Jövedelmek importálása könyvelésből gomb segítségével.

Kézi rögzítés esetén arra kell figyelni, hogy ebbe a táblázatban a jövedelem adatokat kérjük be, tehát a bevételt csökkenteni kell a költséghányaddal, és a tényleges jövedelem összegeket kell felrögzíteni havonta.

A táblázatot excel formátumban menteni is lehet.

Munkaidő analitika

Az Szja és járulék beállítások fülön, az Átalányadós EV jövedelmek gombnál, a hónap nevére kattintva lehet megadni az átalányadózó egyéni vállalkozó idő adatait, a kieső időket, például a táppénzes napokat.

Munkaidő analitika beállítása
Munkaidő analitika beállítása

A munkaidő analitikában megadott kieső időket figyelembe veszi a bérszámfejtő program a járulékalap és szociális hozzájárulási alap megállapításakor, ha azokat a minimum járulék megállapítás szabályai szerint kell megállapítani.

Amennyiben az adóköteles jövedelem magasabb, mint a minimum járulékfizetési alap, akkor a kieső idők nem arányosítják a TB járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját.

Az adó- és járulékszámítás szabályai

Az átalányadós EV adó és járulékszámítás táblázatban, a bérszámfejtő program megállapítja az adómentes és adóköteles jövedelem összegét, a TB járulék alapját és a szociális hozzájárulási adó alapját.

Az adóelőleg alapja továbbra is az adott havi adóköteles jövedelem. Az adóköteles jövedelem, az adómentes jövedelem határ felett azaz, a minimálbér 12-szeresének a fele felett, 2023-ban 1.392 eft felett keletkezik.

A TB járulék alapja és a szociális hozzájárulási adó alapja esetében, a számítás az előző évekhez képest úgy változott, hogy a negyedéves adatokból kiindulva kell megállapítani a negyedéves TB járulék alapot és szocho alapot és ezt kell arányosan elosztani a hónapok között.

 Számfejtés

Az átalányadózó egyéni vállalkozó számfejtése negyedévente, a negyedév utolsó hónapjában történhet a “Számfejtés ” / “Átalányadós EV negyedéves számfejtés” menüpontban.

Átalányadozó egyéni vállalkozó negyedéves számfejtése
Átalányadózó egyéni vállalkozó negyedéves számfejtése

A menüpont használatakor, a bérszámfejtő program annyi számfejtést készít adott negyedéven belül, ahány hónapban az átalányadózó egyéni vállalkozó jogviszonya él. Tehát teljes negyedév esetén 3 darab számfejtés készül, a személyi adatokban lévő átalányadós EV adó és járulékszámítás táblázatban lévő adatok szerint.

A számfejtéseket a “Számfejtés ” / “Kereső mód” / “Személy szerint” menüpontban lehet a legegyszerűbben megtekinteni és ellenőrizni.

Adatszolgáltatás – 2358

Az “Adatszolgáltatás ” / “Negyedéves adatszolgáltatások” / “2358 (Átalányadó)” menüpontban készíthető el a szokásos módon a negyedéves 58-as adatszolgáltatás, melyet az “Adatszolgáltatás ” / “Elektronikus (ÁNYK-n keresztül)” menüpontban lehet átimportálni az ÁNYK programba.

Adóbefizetések lista

A “Kimutatások ” / “Havi listák” / “Utalás listák” / “Adóbefizetések (2358 alapján)” készíthető el a 2358 adatszolgáltatás alapján az adóbefizetések lista.

Adóbefizetések 2358 - átalányadózó EV
Adóbefizetések 2358 – átalányadózó EV

Alapértelmezetten negyedévente állapítja meg a bérszámfejtő program az utalandó adókat és járulékot.

Amennyiben havonta fizeti az egyéni vállalkozó az adókat és a járulékot, akkor havi fizetést jelölve, a Számol gombra kattintva, a bérszámfejtő program kiszámolja, hogy még mennyit kell fizetni erre a negyedévre, figyelembe véve a korábbi hónapokban megadott adók és járulék összegét.

 Jogviszony változás

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó jogviszonya változik főállású egyéni vállalkozó főállás melletti vagy nyugdíjas lesz, akkor meg kell szüntetni a jogviszonyt és új jogviszonyként kell felrögzíteni a változást. Ebben az esetben mindkét jogviszonyában külön-külön rögzíteni kell az adott időszak jövedelmeit a Személyi adatokban az Szja és járulék beállítások fülön, az Átalányadós EV jövedelmek gombnál.

A számfejtést is külön-külön el kell készíteni ebben az esetben.

Soron kívüli adatszolgáltatás

Nyugdíjazás esetén bevallás típusa: N

Nyugdíjazás esetén, a nyugdíjas jogviszony rögzítése és a negyedéves számfejtés elkészítése után, a nyugdíjazás napjáig elkészíti a bérszámfejtő program a 2358 adatszolgáltatást, jelölve a 2358 adatszolgáltatás főlapján, a Bevallás típusa mezőben, az N – átalányadózó egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő öregségi nyugdíj megállapítása iránti igény benyújtása paramétert.

Szüneteltetés esetén a bevallás típusa: S

A tevékenység szüneteltetését a Cégadatokban, a Könyvvezetés, adózás fülön, a Vállalkozás jellege mezőben lehet rögzíteni, amit a bérszámfejtő program át tud venni a munkaidő analitikába.

A tevékenység szüneteltetése esetén, a 2358 adatszolgáltatást teljes negyedévre készíti el a bérszámfejtő program, a 2358 adatszolgáltatás főlapján, a Bevallás típusa mezőben, az S – egyéni vállalkozói, ügyvédi, szabadalmi ügyvivői, közjegyzői tevékenység szüneteltetése paramétert jelölve.

2023. 08. 31-én változott a 2358-as adatszolgáltatás, mely szerint már nem kell soron kívüli bevallást (S) jelölni a főlapon.