Bér 2019. évi 20.00 verzió

Programrendelés 2019. évre

Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2019. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha az előző évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használtak NOVITAX programot.

A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott programhasználati szándékukat.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2019. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2019. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2019. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

2019-től új regisztrációs rendszert dolgoztunk ki!

A regisztrációs eljárás változásának egyik fontos eleme, hogy a számítógépek és a feldolgozandó cégek regisztrációjához nem előfeltétele az időszaki programhasználati díj megfizetése, tehát ez nem akadálya az azonnali regisztrálásnak.

A 2019-től bevezetett regisztrációs eljárásban nagyon fontos, hogy számítógépe az első cég át-, vagy megnyitása előtt regisztrálva legyen. A nyitási folyamatba beépítettük a nyitandó cég azonnali regisztrációjának lehetőségét, amely azonban csak regisztrált számítógépeken használható.

A számítógép regisztrációjához az ilyen jogokkal rendelkezőnek be kell jelentkeznie a regisztrációs fiókjába a főmenü „Regisztráció/Regisztrációkezelés bejelentkezéssel” menüpontban.

A nem regisztrált számítógépen át-, vagy megnyitott cégeket utólag, egyenként, külön munkával lehet majd regisztrálni, ezt spórolhatják meg, ha a nyitási folyamatban regisztrálják számítógépeiket és feldolgozandó cégeiket.

Az automatikus cégregisztráció lehetőségét az adatállományok visszatöltési folyamatába is beépítettük.

Elképzelhető, hogy az új rendszer az első pillanatban túl bonyolultnak tűnik, és a bevezetés évében okoz valamennyi többletmunkát, mint általában minden új rendszerre történő áttérés.

A jó hír viszont, hogy az egyszer regisztrált számítógépek és cégek az évváltásnál nem veszítik el korábbi regisztrációjukat. Régi kérésüket valósítottuk meg azzal, hogy 2019-től nem szükséges évente megismételni a regisztrációs eljárást.

Az új rendszerre való átálláshoz segítségüket és türelmüket most is köszönjük.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

https://tudastar.novitax.hu/wintax-programok-online-regisztralasa/

Verzió: 20.00

Érvényességi dátumok:
Demó verzió érvényessége 2019.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége
Könyvelő programok 2019.03.31.
Bérszámfejtő program 2019.04.15.
Számlázó programok Nincs időkorlát

Program verzió érvényessége 2019.01.31. csütörtök

Gépi nyitás

A gépi nyitás a Főmenü a Cégadatok – Cégnyitások – Gépi nyitás 2018. évből menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Figyelem!

A bérszámfejtési adatok gépi nyitásához az előző éves programban futtatni kell a Szerviz – Zárás funkciót, amely a bérszámfejtési adatbázist technikailag zárja, és előkészíti a gépi nyitást. A funkció futtatása nélkül nem lehetséges a nyitás!

A számfejtési adatok zárása után az előző évi programban természetesen módosíthatók a számfejtési adatok, elkészíthetők az év végi adatszolgáltatások, amennyiben a módosítások érintik a zárás során kezelt adatokat, a módosítások hatásait át kell vezetni a következő éves adatokban.

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani az előző évi program elérési útvonalát (helyi kiszolgáló vagy hálózati kiszolgáló – hálózati felhasználás esetén) Az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az aktuális évi program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol az előző évi program található).

Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást. Majd jelölni kell, hogy melyik programrészeket kívánjuk megnyitni. A menükezelő átnyitja a kiválasztott cég adatait, a közös törzsadat állományokat, és a kezelő által bejelölt modulokat. Amennyiben tehát a nyitandó vállalkozás könyvelési adatai (Pl. folyószámla adatok) még nem nyithatók, akkor a menükezelőben csak a bérszámfejtés modult kell bejelölni. A könyvelési adatok a későbbiekben, a menükezelőben leírtak szerint nyithatók át. A nyitandó cég választása után tehát a következő képernyő jelenik meg:

A program automatikusan bejelöl minden előző évben használt modult, amely bejelölést a kezelő a nyitni kívánt modulra (esetünkben például a bérszámfejtésre) módosíthat (ehhez a más modulok melletti „pipa” jelet törölni kell.

Megkezdődik a kijelölt programmodulok nyitása.

Számfejtési alapadatok nyitása

Az előző évi számfejtési, és időanalitikai adatok alapján a gépi nyitás átnyitja az előző évi szabadság adatokat, 08M adatokat, MEP alapokat, a kieső időket, a távolléti díj számításához szükséges előző évi pótlék adatokat. A nyitás után feltétlenül javasoljuk a nyitott cég, és a személyi adatok egyenkénti ellenőrzését, szükséges javítását.

A Bér program tényleges nyitása előtt még lehetőségünk van meghatározni az átnyitni kívánt adatokat.

Az átnyitandó személyek körét:
Minden személyt
Minden személy átnyitásra kerül egyszerre.
Mindenki, egyszerűsített foglalkoztatottak nélkül
Az egyszerűsített foglalkoztatottakon kívül, minden személy átnyitásra kerül egyszerre.
Egyesével
Egyesével, válogatva lehet nyitni a személyeket.
Kilépettekkel
Minden személy átnyílik előző évről.
2018-ban és később kilépettekkel
A kilépettek közül, csak az előző évben és később kilépett személyek nyílnak át.
2019-ben és később kilépettekkel
A kilépettek közül, csak az adott évben és később kilépett személyek nyílnak át.
Kilépettek nélkül
Csak a még nyitott jogviszonnyal rendelkező személyek nyílnak át.
Kötelezően meg kell adni, hogy az előző évi törzsbéreket átnyissa vagy sem a program.
Jogviszonyok nyitása:
Összes jogviszony nyitása TB ellátás számolás miatt
Jelölése esetén átnyitjuk a személy összes jogviszonyát.
Összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszony
Jelölése esetén az összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.
Egyéb jogviszonyosoknál csak az utolsó jogviszony
Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.
Egyszerűsített foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszony
Az egyszerűsített foglalkoztatott jogviszonyban foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.
A szabadságok nyitásánál az alábbiak közül választhatunk:
Nincs
Előző évről nem nyit a program szabadságot.
Összes fel nem használt
Előző évről maradt összes szabadságot nyitja, mint előző évi szabadság.   Életkoros szabadság megállapodás alapján
Ha az előző évi programban, a Személy adataiban, a Foglalkoztatási adatok fülön jelölve van, hogy „Megállapodás alapján az életkoros szab. átvihető következő évre”, akkor az életkorhoz kötött pótszabadság napjainak számának megfelelő napokat nyitjuk át.
10.01 után belépetteknél összes fel nem használt
Előző év 10.01 után kezdődő jogviszonyok esetében az összes fel nem használt szabadság átnyílik a paraméter bejelölése esetén.

Fontos!

A Gépi nyitás után, a személyi adatok ellenőrzése, módosítása feltétlenül szükséges!
Kiemelten fontos az alábbi beállítások ellenőrzése, módosítása:

 • törzsszámfejtés összegek
 • személyi alapbér összege
 • munkaidő, FEOR adatok
 • adószámításhoz szükséges adatok
 • családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok pl.: családi kedvezmény igénybevételének jelölése, göngyölésre vonatkozó beállítás, családi járulékkedvezmény érvényesítésének jelölése, hozzátartozók adatai, és a nyilatkozat alapján az érvényesíthető kedvezmény összege.
 • első házasok kedvezményének érvényesíthető összege (nyitáskor törlődik az előző évben megadott összeg!)
 • szabadság órákban történő nyilvántartásának beállítása
 • munkaidő keret beállításai

Újra nyitás
Abban az esetben, ha az év eleji gépi nyitás már megtörtént, van lehetőség bizonyos adatok újra nyitására. Ehhez az előző évben újra le kell futtatni a Szerviz / Zárást-t, majd ismételten el kell indítani a gépi nyitás 2018-ból menüpontot.

A Novitax Bér program legfontosabb változásai 2019. évben az alábbiak:

Új kieső idő kód

Új kieső időt vezettünk be a munkaidő analitikán, Y kódon.
GYOD – gyermekek otthongondozási díja.

Új alkalmazási minősége kódok a 1908-as bevallásban

A 1908-as adatszolgáltatásban új alkalmazás minősége kódok kerültek 2019. 01. 01.-től, ezeket már ki lehet választani a személy adataiban:
0 járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő
106 vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony
107 más szervhez vezényelt, egészségügyi szabadságra jogosult biztosított
108 politikai szolgálati jogviszony
109 biztosi jogviszony
110 honvédelmi alkalmazotti jogviszony
111 rendvédelmi igazgatási, szolgálati jogviszony
112 gyermekek otthongondozási díja
113 hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony
900 a Tbj. szerint biztosítottnak nem minősülő természetes személy

Elérhetőek az egészségbiztosítás statisztikai jelentések

Elérhetőek a programból a 2019. évi egészségbiztosítási statisztikai jelentések
-Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés
-Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről
-Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybe vevőkről
-Jelentés a GYED-ről

Nyugdíjas alkalmazottak automatikus kijelentése 19T1041-en

“Adatszolgáltatás ” / “Bejelentőlapok” / “Nyugdíjasok kijelentése a biztosításból”A menüpont indításakor a program az állományban lévő alkalmazotti állománycsoportban lévő nyugdíjasokat automatikusan kijelenti a 19T1041-en, 2018.12.31-es dátumon, és átadja az adatokat az Ányk-ba.

Bejelentőlapok: T1041, T1042E, T1044D, TMUNK, T1041INT

A Novitax bérszámfejtő programból is elkészíthetőek már az alábbi bejelentőlapok:
T1041
T1042E
T1044D
TMUNK
T1041INT

A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarend:

Augusztus 10., szombat munkanap
Augusztus 19., hétfő pihenőnap
December 7., szombat munkanap
December 24., kedd pihenőnap
December 14., szombat munkanap
December 27., péntek pihenőnap

Minimálbér, bérminimum összeg

Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a minimálbér 2019. január 1-jétől havi bruttó 149 ezer forint (heti 34260 Ft, napi 6860 Ft, 1 órára 857 Ft) míg a garantált bérminimum 2019. január 1-jétől havi bruttó 195 ezer forint lesz (heti 44830 Ft, nap 8970 Ft, 1 órára 1121 Ft).

Egyéni és társas vállalkozóként a járulék-, és szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség legalább – az úgynevezett minimális alapok után – az alábbiak szerint áll fenn:
♦       nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bér,
♦       egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér/garantált bér másfélszerese,
♦       szociális hozzájárulási adó minimális alapja legalább a minimálbér/garantált bér 112,5 százaléka.

Változás az egészségbiztosítási ellátások maximális összegében
Táppénz és gyermekgondozási díj felső határa
az 1997. évi LXXXIII. törvény alapján
♦      táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét 2019. január 1.-től 9933 Ft/nap
♦      a gyermekgondozási díj összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka, 2019. január 1.-től 208 600 Ft/hó

Szja tv. 1. számú melléklete szerint az minimálbér összegének erejéig adómentes jogcímek:

A 704/00 kulturális szolgáltatásra szóló bérlet összege éves szinten nem haladhatja meg a minimálbér összegét azaz 149 000 Ft-ot.
A 708/00 sport belépő, bérlet összege éves szinten nem haladhatja meg a minimálbér összegét azaz 149 000 Ft-ot.

Szocho fizetési felső határ: 2018. évi LII. tv. értelmében (2) Az 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja esetében az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy 1. § (1)-(3) bekezdés és az 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (a továbbiakban: adófizetési felső határ). A Szocho fizetési felső határ 2019.-ben 3 576 000 Ft.

Szocho kedvezmények (az igénybe-vehető maximális kedvezmény az minimálbér összegétől függ)
A Szocho tv. második fejezetében található Szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények esetében a maximális igénybe vehető kedvezmény a minimálbér összegéhez igazodva van meghatározva:
– A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény maximum a minimálbér 50%-a alapján
– A munkaerő-piacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény maximum a minimálbér alapján az első két évben, az ezt követő évben maximum a minimálbér 50% alapján
– A három vagy több gyermeket nevelő munkaerő-piacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény maximum a minimálbér alapján az első három évben, az ezt követő két évben maximum a minimálbér 50% alapján
– A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény legfeljebb a minimálbér kétszerese alapján
– külön törvény szerint: Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető adókedvezmény legfeljebb a minimálbér négyszerese utáni adómérték alapján

Efo törvény szerinti mentesített keretösszeg:
Garantált bérminimum nap bérként meghatározott összege 130%-a, azaz 11 661 Ft

Szakképzési kedvezmények:
-Védett korúak után a szakképzési alap csökken a bruttó összeggel, legfeljebb minimálbér négyszeresével (max. 596 000 Ft)
-Munkaerő-piacra lépők után a szakképzési alap csökken a bruttó összeggel, legfeljebb a minimálbér összegével, az első két évben (max. 149 000 Ft)
-A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után a szakképzési alap csökken a bruttó összeggel, legfeljebb a minimálbér összegével a foglakoztatás első három évében (max. 149 000 Ft)
– A megváltozott munkaképességű munkavállaló személyek után a szakképzési alap csökken a bruttó összeggel, legfeljebb a minimálbér kétszeresének összegével  (max. 298 000 Ft)
-Kutatók foglalkoztatása után a szakképzési alap csökken a bruttó, legfeljebb 500 ezer forint

2019. 01. 01-től eho helyett szocho

Hatályon kívül helyezik a 1998. évi LXVI. törvényt, az egészségügyi hozzájárulásról. Valamint a 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezetét („régi szocho törvény”).
Helyette a 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról lép hatályba.
A változás célja, hogy eho-t kicserélik szocho-ra, és ehhez a két jogszabályt egy új szocho törvénybe egyesítették.

Az új jogszabály értelmében négy féle szocho lesz:
– megmarad az eddigi, cég által fizetendő szocho
– levont szocho – a külön adózó jövedelmek után, melyet a személytől vonunk
– béren kívüli juttatás utáni szocho
– egyes meghatározott juttatás utáni szocho

Szocho kedvezmények 2019

Átmeneti, még kifuttatható kedvezmények (2018.12.31..-én, vagy az előtt induló kedvezmények!)

 • 25 év alatti (180 nap biztosítás alatt) után járó kedvezmény
 • Tartósan álláskereső után járó kedvezmény
 • Anyasági ellátásban részesülő (részesült) munkavállaló után járó kedvezmény
 • Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások kedvezménye
 • Anyasági ellátásban részesülő (részesült) munkavállaló után járó kedvezmény 3 vagy több gyermek esetén

Az átmeneti kedvezmények esetén a régi szabályt kell alkalmazni. Tehát 100ezer lesz a kedvezmény alap, és nem a minimálbér, valamint a részmunkaidős arányosítás is megmarad a 25 év alatti, a tartósan álláskereső és a szabad zónás kedvezmény esetén!

Megmaradt kedvezmények:

 • Kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény
 • Doktori képzésben résztvevő kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény
 • Közfoglalkoztatott után járó kedvezmény

Megszűnő kedvezmények:

 • Szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni adókedvezmény
 • Rehabilitációs kártya kedvezménye
 • Megváltozott munkakép. tag- egyéni vállalkozó kedvezménye
 • 25 év alatti munkavállaló (180 nap biztosítás felett) után járó kedvezmény
 • 55 év felett munkavállaló után járó kedvezmény
 • Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállaló után járó kedvezmény
 • Gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló Pftv. 8/B. §
 • Karrier Híd Program kedvezménye

2019-től új kedvezmények:

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

Feltétele: a hónap egészében az alábbi munkakörökben foglalkoztatott személyek után vehető igénybe:
FEOR 08 9. főcsoport, 61. csoport, 7333, 8421
A kedvezmény összege a bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér utáni adómérték 50%-a.

 • Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

Feltétele: NAV igazolás – biztosítotti bejelentést követően hivatalból kiküldik.
A kedvezmény összege az első két évben a bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér utáni adómérték. A harmadik évben legfeljebb a minimálbér utáni adómérték 50%-a. Ha a kedvezményre már nem jogosult, akkor egy új változást kell rögzíteni a személy adataiban, a kedvezmény nélkül.

 • A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

Feltétele: a fenti NAV igazolás + családi pótlékra jogosultságról szóló igazolás. A kedvezmény összege az első három évben a bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér utáni adómérték. A negyedik, ötödik évben legfeljebb a minimálbér utáni adómérték 50%-a.

 • A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

Jogviszony lehet: munkaviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozás tagja.
Feltétel: egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 %-os (erről szóló érvényes dokumentum kell), vagy kisebb, vagy rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül (ellátás folyósítását igazoló határozat kell). A kedvezmény összege az adóalap, legfeljebb a minimálbér kétszerese utáni adómérték.

 • Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető adókedvezmény

Feltétele: 60. életévet betöltött + igazolás a korábbi, közszolgálati foglalkoztatótól. A kedvezmény összege a bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér négyszerese utáni adómérték. A kedvezmény az öregségi nyugdíjkorhatára eléréséig érvényesíthető.

FONTOS! 
Szocho kedvezmények nyitása 2018-ról 2019-re

Nem nyitjuk át 2018-ról 2019-re az alábbi kedvezményeket:

 • Karrier Híd Program kedvezménye
 • Gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló Pftv. 8/B. §
 • 25 év alatti munkavállaló (180 nap biztosítás felett) után járó kedvezmény
 • 55 év felett munkavállaló után járó kedvezmény

Nyitáskor az alábbi kedvezményeket átsoroljuk:

 • Szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni adókedvezményt a nyitás után Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezménynek soroljuk be
 • Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállaló után járó kedvezményt a nyitás után Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezménynek soroljuk be soroljuk be
 • Rehabilitációs kártya kedvezményt a nyitás után megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény soroljuk be
 • Megváltozott munkakép. tag- egyéni vállalkozó kedvezménye a nyitás után megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény soroljuk be

Az átmeneti, kifutó, megmaradt kedvezmények átnyitásra fognak kerülni:

 • 25 év alatti (180 nap biztosítás alatt) után járó kedvezmény
 • Tartósan álláskereső után járó kedvezmény
 • Anyasági ellátásban részesülő (részesült) munkavállaló után járó kedvezmény
 • Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások kedvezménye
 • Anyasági ellátásban részesülő (részesült) munkavállaló után járó kedvezmény 3 vagy több gyermek esetén
 • Kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény
 • Doktori képzésben résztvevő kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény
 • Közfoglalkoztatott után járó kedvezmény

Szocho kedvezmény visszamenőleges beállítása

Ha a személynek már van számfejtése, akkor a szocho kedvezmény utólag eddig nem volt beállítható, az leszürkült.

2019-től, a személy adataiban, a szocho beállítások fülön a „Kedvezmény utólagos beállítása” gombra kattintva beállítható a szocho kedvezmény, és a meglévő számfejtésekben az automatikusan figyelembe lesz véve, a program átszámolja a szocho-t.

Az utólagos kedvezmény beállítása után a számfejtést, a feladásokat, igazolásokat és az adatszolgáltatásokat ellenőrizzék, illetve önellenőrizzék!

Szocho felső határba beszámító jövedelmek

A külön adózó jövedelmekből szocho kerül levonásra, az eho kivezetése miatt. Mértéke 19,5%. Ahogy az eho-nál is volt felső határ, úgy a levont szochonál is lesz. Bruttóként, a minimálbér 24-szerese. Az alábbiakban ismertetjük a felső határba beszámító jövedelmeket.

Szocho felső határba beszámító, máshol kapott jövedelem: A személy adataiban, a Szocho beállítások fülön lehet berögzíteni. A számfejtéskor, a felső határ számításánál figyelembe vesszük az összeget.
A szocho felső határ számításába az összevontan adózó jövedelmek számítanak bele, valamint az alábbi jogcímek:

Tanuló szerződésesek:
43 000 Szakképzéssel összefüggő jutt.adómentes
31 200 Szakk. összefüggő adómentes betegszab.

Ösztöndíjasok:

70 300 Ösztöndíjjal foglalkoztatott ösztöndíja

Érdek-képviseleti tagdíj összege

Külön adózó jövedelmek:

46 000  Osztalék 15% adóval
46 100  Osztalék 10% adóval (külföldi ill. sz.)
46 400  Osztalék 5% adóval (külföldi ill. sz.)
46 700  Osztalék 15% adóval (külföldi ill. sz.)
47 000  Osztalék 0% adóval (külföldi ill. sz.)
47 300  Vállalkozásból kivont jövedelem
47 500  Árfolyamnyereség 15% adóval
47 600  Részesedés átruházása 15% adóval

Jövedelmek, amik után van szja, de nincs szocho, és beleszámít a felső határba:

nyugdíjas alkalmazott összevontan adózó jövedelmei
kivások összevontan adózó jövedelmei
56 600     Járulékmentes külszolgálat
68 000     Szerzői jogdíj szocho mentesen
69 200     Ingatlan bérbeadás jövedelme
74 000     Terhességi-gyermekágyi segély saját jogv.
75 000     Terhességi-gyermekágyi segély más fogl.
75 100     Csecsemőgondozási díj saját jogviszony
75 200     Csecsemőgondozási díj más fogl.
76 000     Táppénz saját jogviszony
76 100     Táppénz előleg
76 200     Táppénz előleg visszavonása
77 000     Táppénz más jogviszony
78 000     Gyermekápolási táppénz saját jogv.
79 000     Gyermekápolási táppénz más fogl.
80 000     Közeg.és állateg. zárlat miatti táppénz
81 000     Baleseti táppénz
81 100     Tévesen fizetett táppénz visszafizetése
81 200     Tévesen fizetett baleseti tp. visszafiz.
81 300     Tévesen fiz. terh.-gy.ágyi seg. visszaf.
81 400     Tévesen fiz. gyermekgond. díj visszafiz.
81 500     Tévesen fiz. gyermekáp. tápp. visszafiz.
81 600     Tévesen fiz. csecsemőgond. díj visszaf.
83 000     Gyermekgondozási díj saját jogviszony
84 000     Gyermekgondozási díj más fogl. jogvisz.
91 000     Megváltozott mképességűek keresetkieg.

Figyelem!!!

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozók tagjai, ha nem vesznek ki jövedelmet, akkor nekik nem számolódik bele a minimálbér, bérminimum 112,5%-kal megfizetett szociális hozzájárulási adója. Az összevontan adózó jövedelmeik számítanak bele a szocho felső határba!!!

A szocho felső határba beszámító jövedelmek itt listázhatóak:
“Kimutatások ” / “Éves listák” / “Analitikák” / “Szocho analitika”

Év közben nyugdíjas lesz a személy

A jogszabály változása miatt már nem kell kiléptetni a személyt a jogviszonyából, akkor, ha nyugdíjassá válik.

A programon belül, a személy adataiban, a jogviszonyok-változásoknál új változást kell felvinni, és utána állítható a foglalkoztatás jellege nyugdíjasra. Tehát 2019-től nem új jogviszonyt, hanem új változást kell rögzíteni.

A változás miatt viszont bevezettük, hogy 2019-től kötelezően kitöltendő a személyben lévő nyugdíj kezdete dátum. Már korábban nyugdíjba vonult személyek esetén is.

Nyugdíjas alkalmazott

Csak szja-t vonunk tőle, és semmit nem fizetünk utána.
Így nem lesz jogosult baleseti táppénzre sem. A munkaidő analitikában nem lehet nekik kiválasztani a 7-es (baleseti táppénz) kódot. A Tbj. 5.§ értelmében nyugdíjas alkalmazott rögzítésekor nem kell T1041 bejelentőt készíteni.

Munka törvénykönyve változás

Lehetőség van a programban beállítani a 400 óra túlórát, a személy adataiban, a Munkaügyi adatok fülön.

Valamint a munkaidőkeret 36 hónapra állítható be, a személyben, a Munkaügyi adatok fülön, a „Munkaidő keret” gombnál.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Havi 7.500.-
Napi 250.-

Családi kedvezmény összege

Kedvezményezett eltartottanként havonta
Egy gyermek esetén: 66.670.-
Két gyermek esetén: 133.330.-
Több gyermek esetén: 220.000.-

Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások

2019-től a béren kívüli juttatásokat nem kell megemelni az 1,18-as szorzóval. A Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások után, a 15% szja mellett 19,5% szochot kell fizetni.

Egyes meghatározott juttatások, amikből Jövedelemmel azonosan adózó juttatás vagy Egyéb jövedelem lett

Jövedelemmel azonosan adózó juttatás

320/00 Önk.kölcs.nyugdíjpénzt.befiz.
321/00 Önk.kölcs.egészségpénzt.befiz.
324/00 Fogl. nyugdíjpénzt. befiz.
326/00 Munkált. önsegélyző pénzt. bef.
540/00 Munkahelyi (üzemi) étkeztetés
601/00 Iskolarendsz. képzés átvállalt költsége
604/00 Nem pénzbeli szövetkezeti juttatás
608/00 Helyi utazási bérlet

Egyéb jövedelem

523/00 Adóköteles csoportos biztosítás
528/00 Biztosítás (kockázatviselési) adóköteles
529/00 Biztosítás (megtakarítási) adóköteles

SZÉP KÁRTYA UTALÁS

K&H SZÉP kártya szolgáltató már december 1-étől átáll az új, bankszámlás feltöltési rendszerre.

Ügyfeleink frissítést követően a 2018. évi programban is tudják rögzíteni a Szép kártya számlaszámokat a Személyi adatok képernyőn, az Elérhetőségek fülön.

A rögzített számlaszámokra, számfejtést követően lehetőség van elkészíteni a Szép kártya utalást a “Utalás/Feladás ” / “Utalás” menüpontban, amennyiben a Szép kártya utalás lehetőséget pipálják.

Szakképzési hozzájárulás kedvezményei

Feltétele, az alábbi szocho kedvezmények megléte!

Új szakképzési kedvezmények:

 • Védett korúak után a szakképzési alap csökken a bruttó, legfeljebb minimálbér négyszeresével
 • Munkaerőpiacra lépők után a szakképzési alap csökken a bruttó, legfeljebb a minimálbér összegével, az első két évben
 • A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után a szakképzési alap csökken a bruttó, legfeljebb a minimálbér összegével
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló személyek után a szakképzési alap csökken a bruttó, legfeljebb a minimálbér kétszeresének összegével – csak a munkavállalók után! (tag után nem!)
 • Kutatók foglalkoztatása után a szakképzési alap csökken a bruttó, legfeljebb 500 ezer forint

Átmenetileg, kifutásig megmaradt kedvezmények:

 • 25 év alatti (180 nap biztosítás alatt) után járó kedvezmény
 • Tartósan álláskereső után járó kedvezmény
 • Anyasági ellátásban részesülő (részesült) munkavállaló után járó kedvezmény
 • Anyasági ellátásban részesülő (részesült) munkavállaló után járó kedvezmény 3 vagy több gyermek esetén
 • Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások kedvezménye

TB kifizetőhelyeknek:

Az ellátás számításához szükséges előző évi 08-as menüpontot áthelyeztük ide:
„Adatszolgáltatás” / “Előző évi 08-as adatszolgáltatás a TB ellátásokhoz”

Kivezetett, nem érvényes OEP jogviszonykódok

Az alábbi OEP jogviszonykódok 2007-től, 2011-től, 2012-től és 2013-tól már nem használhatóak, már nem visszük tovább a programban, akinél esetleg még ilyen jogviszony kód van kiválasztva, azoknál 9999 – Egyéb, nem biztosított jogviszonykódot állítunk be.

1106 Fegyveres erőknél és testületeknél nem fegyveres szolgálatot teljesítő biztosított
1108 Önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagja
1111 Szátv. hatálya alá tartozó foglalkoztatott
1201 Bedolgozói jogviszony
1205 Segítő családtag
1343 Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó
1453 Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó
1521 Munkanélküli járadék
1531 Nyugdíj előtti munkanélküli segély
1541 Vállalkozói járadék
1561 Álláskeresést ösztönző juttatásban részesülő
1562 Álláskeresési járadéksdf
1563 Álláskeresési segély
3130 GYES melletti munkavégzés
3140 GYED melletti munkavégzés
3451 Kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó

Kivezetett jogcímek:

496/00 Biztosítás (kamatjövedelem)
735/00 Előző évi szja többlet visszafizetése
945/00 Ingyenes, kedv. személyszállítási szolg.
1011/00 Előző évi szja hátralék levonása
615/00 Pénzbeli juttatás
616/00 Pénzbeli juttatás visszavon. (nem kif.)
960/00 Pénzbeli jutt. keretösszeget megh. része
961/00 Pénzbeli jutt. ker. megh. része (nem k.)
740/00 Terhességi-gyermekágyi segély saját jogv
750/00 Terhességi-gyermekágyi segély más fogl.

Átírt jogcím nevek:

494/00 Kamatjövedelem 15% adóval eho nélkül, helyett 494/00 Kamatjövedelem 15% adóval szocho nélkül
696/00 Egyéb a munkáltatót t. jutt. eho-val, helyett 696/00 Egyéb a munkáltatót t. jutt. szocho-val
721/00 Egyéb jövedelem eho-val, helyett 721/00 Egyéb jövedelem szocho-val
680/00 Szerzői jogdíj szocho mentesen helyett 680/00 Szerzői jogdíj járulék mentesen (Szja-t és szochot számolunk)

Kivezettük a programból a Jövedelemigazolást

Kivezettük a programból a Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátásokhoz nyomtatványt. Helyette a jövedelem adatokat a MÁK nyomtatványokhoz innen vesszük:
„Adatszolgáltatás” / “Előző évi 08-as adatszolgáltatás a TB ellátásokhoz” illetve a tárgyévi, legyűjtött 08-asokból.

A havi listák közül a „Számfejtési lap” és „Heti számfejtési lap” kimutatásokat megszüntettük

Helyette a “Kimutatások ” / “Havi listák” / “Számfejtés elszámolási lapok” / “Számfejtő lap” használatát javasoljuk. A számfejtő lapot .pdf-ben is el tudják készíteni, valamint e-mailben is el tudják küldeni a személyek részére. Erről bővebb leírást itt találnak: https://tudastar.novitax.hu/szamfejto-lap-kuldese-e-mailben/

Havi KSH jelentés helyett negyedéves

2019-től megszűnik a 2238-as havi statisztikai jelentés helyette negyedéves lesz.