BÉR 2019. évi 20.01-es verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: 2019.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2019.03.31.
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2019.04.15.
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2019.04.22.

Programrendelés 2019. évre

Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2019. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha az előző évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használtak NOVITAX programot.

Változások jelentése

A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott programhasználati szándékukat.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2019. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2019. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2019. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

2019-től új regisztrációs rendszert dolgoztunk ki!

A regisztrációs eljárás változásának egyik fontos eleme, hogy a számítógépek és a feldolgozandó cégek regisztrációjához nem előfeltétele az időszaki programhasználati díj megfizetése, tehát ez nem akadálya az azonnali regisztrálásnak.

A 2019-től bevezetett regisztrációs eljárásban nagyon fontos, hogy számítógépe az első cég át-, vagy megnyitása előtt regisztrálva legyen. A nyitási folyamatba beépítettük a nyitandó cég azonnali regisztrációjának lehetőségét, amely azonban csak regisztrált számítógépeken használható.

A számítógép regisztrációjához az ilyen jogokkal rendelkezőnek be kell jelentkeznie a regisztrációs fiókjába a főmenü „Regisztráció/Regisztrációkezelés bejelentkezéssel” menüpontban.

A nem regisztrált számítógépen át-, vagy megnyitott cégeket utólag, egyenként, külön munkával lehet majd regisztrálni, ezt spórolhatják meg, ha a nyitási folyamatban regisztrálják számítógépeiket és feldolgozandó cégeiket.

Az automatikus cégregisztráció lehetőségét az adatállományok visszatöltési folyamatába is beépítettük.

Elképzelhető, hogy az új rendszer az első pillanatban túl bonyolultnak tűnik, és a bevezetés évében okoz valamennyi többletmunkát, mint általában minden új rendszerre történő áttérés.

A jó hír viszont, hogy az egyszer regisztrált számítógépek és cégek az évváltásnál nem veszítik el korábbi regisztrációjukat. Régi kérésüket valósítottuk meg azzal, hogy 2019-től nem szükséges évente megismételni a regisztrációs eljárást.

Az új rendszerre való átálláshoz segítségüket és türelmüket most is köszönjük.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Online regisztráció

1908 adatszolgáltatás

Figyelem!
A 1908 1.0-ás verzióját nem támogatjuk!
Az adatszolgáltatást csak a 2.0-ás, vagy annál magasabb verziójú nyomtatványnak adjuk át! Amennyiben 1.0-ás verziójuk van, kérjük frissítsenek!

 Ügyintéző adatainak átadása ÁNYK-ba

A menüszerverben, a Cégbeállítások / Cégadatok-on belül, a Képviselők fülön lehet felrögzíteni „új képviselő”-ként az „Ügyintéző”-t. A név és a telefonszám megadása után az a következő, újra gyűjtött 08-as adatszolgáltatáson már szerepelni fog.

 Elkészítése

Az adatszolgáltatás a bérszámfejtő program „Adatszolgáltatás – Havi adatszolgáltatások” menüpontjából indítható, a „1908M” (személyenkénti), majd a „1908A” (összesítő) adatszolgáltatást kell elkészíteni. Az adatszolgáltatást a megszokott „Gyűjtés” „Javítás” menüpontokkal kell kezdeni.

A gyűjtésben a program az aktuális havi számfejtési adatokból előállítja az adatszolgáltatás adatállományát, amely állományt a „Javítás” menüpontban lehet áttekinteni, javítani.

A „Javítás” menüpontban a program a képernyőn megjeleníti a kiválasztott adatlap tartalmát, megjelenítve az adott sor adatlap szerinti nevét. Az aktuális soron nyomott „Enter” billentyű után a mezőben levő szám átírható, vagy a mezőbe szám írható be, a kurzormozgató nyilakkal (PgUp, Pg Dn, Home, End billentyűk használhatók) a mezőn javítási lehetőség nélkül lehet áthaladni. A program jelzi, ha a kezelő az adott lap első, vagy utolsó mezőjén áll. Az aktuális lap a képernyő tetején levő, a lapok neveivel egyező fülecskékre való kattintással választható ki.

A csak az „A”-s lapra kerülő, magánszemélyhez nem köthető adókat, járulékokat (Pl. telefonhasználathoz kapcsolódó adók járulékok) a „Nyilvántartások – Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” menüpontban lehet rögzíteni. Az itt rögzített kötelezettségeket a program rágyűjti az „A”-s lapra, a bérbizonylatra, amely bizonylatról a könyvelő programok le is könyvelik.

Az adatszolgáltatást „Gyűjtés”, „Javítás” menüpontokban történő előkészítés után az „Elektronikus (ÁNYK)” menüpontban lehet az ÁNYK programba importálható formátumba előállítani. A menüpont meghívja az ÁNYK programot, és az adatszolgáltatást átadja. Az adatszolgáltatás importálása után az adatszolgáltatás az ÁNYK-ból küldhető el elektronikusan.

Az 1908-as adatszolgáltatás sajátosságai

 Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag

Főállás melletti tagként akkor is kell 08-as adatszolgáltatás készíteni, ha az adott hónapban a tagnak nem volt jövedelme (nullás bevallást kell beadni). A nullás bevallás készítéséhez a kezelőnek a személyi adatok „Foglalkoztatási adatok” képernyőjén be kell jelölnie, „Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag” mezőt. Számfejteni a személynek nem kell. A 08M gyűjtése közben nekik is készül üres M-es lap.

 Figyelmeztetés számfejtés elmaradására

A 08M-es lapok készítésekor a program, figyelmeztető hibaüzenetet ad, ha az alkalmazotti és tagi jogviszonnyal rendelkező személyek részére az adott hónapban nincs számfejtés és a tagoknál nincs jelölve az „Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag” paraméter.

 08A-01-02 Szakképzési lap

A lap fejlécben lévő paraméterek megadhatóak a Szerviz / Beállításokban, a szakképzési hozzájárulás fülön.

M lap „C” blokk

– Jelölje, ha a külföldi illetékességű magánszemély Magyarországon biztosított, de lakcímmel nem rendelkezik -akkor jelöljük, ha a személynél, a foglalkoztatási adatok fülön, a „Külföldi ill. Mo-on bizt., de Mo-on lakcímmel, TAJ számmal nem rendelk.” mező be van pipálva.

1908 változások

 KSH – 08-as adatszolgáltatás

A 08-as adatszolgáltatásból a NAV adatokat fog küldeni a KSH felé, ezért új alkalmazás minősége kódok kerültek bevezetésre.

1908M lapok

1908M-04-es lap 

Az alábbi, Jövedelemmel azonosan adózó jogcímek a 304-es sorba kerülnek:

320/00 Önk.kölcs.nyugdíjpénzt.befiz.
321/00 Önk.kölcs.egészségpénzt.befiz.
324/00 Fogl. nyugdíjpénzt. befiz.
326/00 Munkált. önsegélyző pénzt. bef.
540/00 Munkahelyi (üzemi) étkeztetés
601/00 Iskolarendsz. képzés átvállalt költsége
604/00 Nem pénzbeli szövetkezeti juttatás
608/00 Helyi utazási bérlet

Az alábbi, Egyéb jövedelmes jogcímek a 308-as sorba gyűlnek:
523/00 Adóköteles csoportos biztosítás
528/00 Biztosítás (kockázatviselési) adóköteles
529/00 Biztosítás (megtakarítási) adóköteles

 1908M-06-os lap
A természetes személytől levont szociális hozzájárulási adót a 385., 386. sorokban kell szerepeltetni.

 1908M-08-as lapon új kieső idő:
76-os kódon, gyermekek otthongondozási díja 

Új alkalmazás minősége kódok:
0  járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelő
106 vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony
107 más szervhez vezényelt, egészségügyi szabadságra jogosult biztosított
108 politikai szolgálati jogviszony
109 biztosi jogviszony
110 honvédelmi alkalmazotti jogviszony
111 rendvédelmi igazgatási, szolgálati jogviszony
112 gyermekek otthongondozási díja
113 hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony
900 a Tbj. szerint biztosítottnak nem minősülő természetes személy
113-as alkalmazás minősége esetén, ha biztosított a személy, akkor készül M-eslap.
900-as alkalmazás minősége esetén nem engedünk járulékos számfejtést letárolni!
Abban az esetben, ha a biztosítottnak nem minősülő természetes személy foglalkoztatására vonatkozóan a „foglalkoztatás minősége kódok” között nem talál megfelelőt, a 900-as kód alkalmazásával szíveskedjék a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt jelölni.

Például:

Ø gyakorlatra kötött hallgatói munkaszerződés,
Ø iskolaszövetkezetben szövetkezeti jogviszony,
Ø nyugdíjas szövetkezetben szövetkezeti jogviszony, stb.

Továbbá ki kell tölteni a 08-as lapot:

Abban az esetben, ha a 1908M-04-es lapon a 300-306. és a 310-311. sorok bármelyikében a természetes személy részére kifizetett, összevont adóalapba tartozó jövedelem került feltüntetésre, a 1908M-08 lap 520-524. sorok valamelyikét ki kell tölteni, azaz az Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas személyek (3, 7 vagy 8 nyugdíjas státusz kód, 20-as foglalkoztatás minősége kód), az Unió másik tagállamában biztosított, de Magyarországon is munkát végző természetes személyek (59-es foglalkoztatás minősége kód és a megfelelő nyugdíjas státusz kód), a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személyek: esetükben a heti munkaidő fogalma nem értelmezhető (41-es foglalkoztatás minősége kód és a megfelelő nyugdíjas státusz kód), a saját jogú nyugdíjas egyházi személy (3, 7 vagy 8 nyugdíjas státusz kód, 91-es foglalkoztatás minősége kód)

1908M-10-es lap fejlécében bővült az „Ekho alá eső bevétel értékhatára”:

1 60 millió forint
2-250 millió forint
3- 500 millió forint
Az értékhatár megadható a személy adataiban, az Szja és járulék beállítások fülön.

A lapok

1908A-01-03-as lap

Kérelem a biztosítotti bejelentéssel nem érintett munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásához.

Ez a lap kizárólag arra természetes személyre vonatkozóan tölthető ki, aki anyasági ellátásban részesült, illetve részesül és korábbi kifizetőjénél ismételten munkába áll!

Az “Adatszolgáltatás ” / “Havi adatszolgáltatások” / “1908A” menüpontban külön pipálni kell, hogy „Kérelem”, utána megajánljuk a személyeket, akikből választani lehet hasonlóan az önellenőrzéshez, hogy kik kerüljenek rá a kérelmes lapra. A személyek kiválasztása után,  a személyi névsor bezárásával folytatódik a 1908A lapok gyűjtése.

1958 havi adatszolgáltatás

Az egyéni vállalkozók havi elektronikus adatszolgáltatása, a 1958-as adatszolgáltatás az „Adatszolgáltatás – Havi adatszolgáltatások – 1958” menüpontból indítható, és a 1908-nál leírtak szerint készíthető el, és importálható az ÁNYK nyomtatványkitöltő programba.

Az EVA alany egyéni vállalkozó a magasabb járulékalap választására vonatkozó nyilatkozatát a tárgyév első járulékbevallásában teheti meg. Ezt a nyilatkozatot a program automatikusan kitölti, ha a Személyi adatokban, a Foglalkoztatási adatok fülön, az EVA járulékalap mező értéke magasabb, mint a vállalkozói járulékalap összege.

Az szja törvény változásai miatt a jövedelemmel azonosan adózó juttatássá minősített jogcímekről

Az Szja törvény változásai miatt a következőkben felsorolt jogcímek kikerültek a kedvezményes adózású egyes meghatározott juttatások köréből, és átkerültek a jövedelemmel azonosan adózó juttatások közé:

320/00 Önk.kölcs.nyugdíjpénzt.
321/00 Önk.kölcs.egészségpénzt.
324/00 Fogl. nyugdíjpénzt.
326/00 Munkált. önsegélyző pénzt.
540/00 Munkahelyi (üzemi) étkeztetés
601/00 Iskolarendsz. képzés átvállalt költsége
604/00 Nem pénzbeli szövetkezeti juttatás
608/00 Helyi utazási bérlet

Tehát ezek a jogcímek 2019-től a jövedelemmel azonosan adóznak, vagyis a rögzített összegből a program levonja az adókat és járulékokat, ezért ezen jogcímeknél a tényleges juttatás “bruttósított” értékét kell a Novitax Bér program megfelelő mezőjébe beírni.

Hogy a számfejtést áttekinthetőbbé tegyük, az erre a jogcímekre történő számfejtés esetén a havi számfejtési képernyő alsó részén megjelenik három új mező: 

Juttatás összesen (bruttósított juttatás)
Adó és egyéb terhek (levonások)
Nettó érték (tényleges juttatás)

A számfejtől lapon a teljes körű tájékoztatás érdekében feltüntetjük az ellátás bruttó értékét ill. a nettó összeget az alábbiak szerint:
– ebből: bérlet ára (Helyi bérlet számfejtésekor)
– ebből: pénztár részére utalt tagdíj ( 320/00, 321/00, 324/00 valamint 326/00 tagdíj jogcímek számfejtése esetén)
-ebből: nettó érték minden további jogcím esetén.

KIVA FŐKÖNYVI FELADÁS

KIVA –  SZJK, kedvezményezett foglalkoztatott

A bérszámfejtő programban az alábbi menüpontokban érhetők el az SZJK-t és a kedvezményeket tartalmazó táblázatunk, és analitikánk:

“Utalás/Feladás ” / “Főkönyvi feladás ” / “KIVA: SZJK és kedvezmények”

“Utalás/Feladás ” / “Főkönyvi feladás ” / “KIVA: SZJK és kedv. analitika” – havonta készül, személyenként részletezve az SZJK, és a kedvezmény összegét.

SZJK – SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉS

A kisvállalati adó alapja fő szabály szerint nem lehet kisebb a személyi jellegű kifizetéseknél (minimum adóalap).

A Katv. 20. § (2) bekezdése szerint személyi jellegű kifizetésnek azon személyi jellegű ráfordítás minősül, amely a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerint járulékalapot képez az adóévben.

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapja, valamint a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény éves összege nem képezi az adó alapját.

A tag esetében személyi jellegű kifizetésként (Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelemként) a minimálbér 112,5%-át kell figyelembe venni, ha a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb.

2019. 01. 01-től a béren kívüli és az egyes meghatározott juttatás is bekerül a személyi jellegű kifizetésbe.

Kedvezményezett foglalkoztatottak:

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
  A kedvezmény összege a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér 50 százaléka
 • Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény. A kedvezmény összege a foglalkoztatás első két évében személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér; a foglalkoztatás harmadik évében személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér 50 százaléka
 • A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • A kedvezmény összege a foglalkoztatás első három évében személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér; a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében személyenként a minimálbér 50 százaléka
 • A megváltozott munkaképességű személyek (alkalmazott és tag is) után érvényesíthető adókedvezmény
 • A kedvezmény összege a foglalkoztatott után megállapított Szocho. tv. szerinti adóalap, de havonta legfeljebb a minimálbér kétszerese
 • Kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény
 • A kedvezmény összege a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb 500 ezer forint
 • Doktori képzésben résztvevő kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény
 • A kedvezmény összege a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb 100 ezer forint

Átmeneti rendelkezés a 2019 előtti kedvezményekről

Figyelem! A Katv. 2018. december 31-ig hatályos kedvezményezett foglalkoztatott fogalma és a hozzá kapcsolódó kedvezményezett foglalkoztatott munkabére után érvényesíthető kedvezmények egy része a Szocho. tv. átmeneti rendelkezésére tekintettel 2019-ben is alkalmazható, amennyiben az adózó 2018. december 31-én a kedvezményt érvényesítette és a 2018. december 31-én hatályos rendelkezések szerint az érvényesítésre nyitva álló időszak még nem telt el.

– 25 év alatti (180 nap biztosítás alatt) után járó kedvezmény
– A kedvezmény összege a foglalkoztatás első két évében 100 ezer forint/hó,       részmunkaidő esetén annak időarányos része
– Tartósan álláskereső után járó kedvezmény
-A kedvezmény összege a foglalkoztatás első két évében 100 ezer forint/hó, a   foglalkoztatás harmadik évében 50 ezer forint/hó, részmunkaidő esetén annak   időarányos része
-Anyasági ellátásban részesülő (részesült) munkavállaló után járó kedvezmény
-A kedvezmény összege a foglalkoztatás első két évében 100 ezer forint/hó, a foglalkoztatás harmadik évében 50 ezer forint/hó, részmunkaidő esetén annak időarányos része

Egyéb jövedelmek után nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni

Az alábbi jogcímek után, a 2011. évi CLV. törvény 4. §-a alapján nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni:

302/00 Hallgatási pénz
523/00 Adóköteles csoportos biztosítás
528/00 Biztosítás (kockázatviselési) adóköteles
719/00 Átvállalt egészségügyi szolg. járulék
721/00 Egyéb jövedelem járulék mentesen