BÉR 2019. évi 20.03-as verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: 2019.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2019.08.31.
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2019.09.15.
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2019.09.23.

 • T1041 új jogviszonykód
 • Ekho változás nemzetközi sportszövetségek
 • Szocho és ekho mérték változása 2019.07.01-től!
 • Szocho felső határ kezelése
 • Osztalék számfejtés a Novitax Bér programban
 • KIVA alap értelmezése

T1041 új Oep jogviszonykód

Bekerült az OEP jogviszonykódokhoz: az 1114 Rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonya

Ekho változás nemzetközi sportszövetségek

2019. július 24-től, a sportról szóló törvény szerint, a  Magyarországon nyilvántartásba vett nemzetközi sportszövetség által foglalkoztatott magánszemély ekhozása esetén sem kell kifizetői ekho-t fizetnie a vállalkozásnak. Ehhez a személynél a Szja és járulék beállítások fülön a Hivatásos sportoló és nemzetközi sportszövetség munkavállalójaként nincs kifizetői EKHO mezőt be kell pipálni.

Szocho és ekho mérték változása 2019.07.01-től!

2019.07.01-től 19,5%-ról 17,5%-ra módosult a szociális hozzájárulási adó és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás mértékét.

A módosítást bérszámfejtő programunkon átvezettük. A kifizetés dátumától függetlenül a 06. hóra vonatkozó jövedelmeket 19,5%-kal, a 07. és az azt követő hónapokra vonatkozó jövedelmeket már 17,5%-kal számfejti a program.

A bérszámfejtő program, a program indításakor, a Cafetéria nyilvántartást a hátralevő hónapokra átszámolja a 07.01-től érvényes adómérték szerint.

A 1908-as adatszolgáltatás új verziójának megjelenése után, a 1908-as adatszolgáltatás változásait átvezettük a programon.

Szocho felső határ kezelése

A külön adózó jövedelmekből szocho kerül levonásra, az eho kivezetése miatt. Mértéke 2019. június 30-ig 19,5%, 2019. július 1-jétől 17,5%.

Ahogy az eho-nál is volt felső határ, úgy a levont szochonál is van. Bruttóként, a minimálbér 24-szerese, ez 2019-ben 149.000*24=3.576.000.- forint.

Szocho felső határba beszámító, máshol kapott jövedelem

A személy adataiban, a Szocho beállítások fülön lehet berögzíteni, a bruttó összeget. A számfejtéskor, a felső határ számításánál figyelembe vesszük az összeget.

Szocho felső határba beszámító jövedelmek

A szocho felső határ számításába az összevontan adózó jövedelmek számítanak bele, valamint az alábbi jogcímek:

Tanuló szerződésesek:

 •             43 000 Szakképzéssel összefüggő jutt.adómentes
 •             31 200 Szakk. összefüggő adómentes betegszab.

Ösztöndíjasok:

 •             70 300 Ösztöndíjjal foglalkoztatott ösztöndíja

Külön adózó jövedelmek:

 •             46 000  Osztalék 15% adóval
 •             46 100  Osztalék 10% adóval (külföldi ill. sz.)
 •             46 400  Osztalék 5% adóval (külföldi ill. sz.)
 •             46 700  Osztalék 15% adóval (külföldi ill. sz.)
 •             47 000  Osztalék 0% adóval (külföldi ill. sz.)
 •             47 300  Vállalkozásból kivont jövedelem
 •             47 500  Árfolyamnyereség 15% adóval
 •             47 600  Részesedés átruházása 15% adóval

Jövedelmek, amik után van szja, de nincs szocho, és beleszámít a felső határba:

 •             nyugdíjas alkalmazott összevontan adózó jövedelmei
 •             kivások összevontan adózó jövedelmei
 •             56 600     Járulékmentes külszolgálat
 •             68 000     Szerzői jogdíj szocho mentesen
 •             69 200     Ingatlan bérbeadás jövedelme
 •             74 000     Terhességi-gyermekágyi segély saját jogv
 •             75 000     Terhességi-gyermekágyi segély más fogl.
 •             75 100     Csecsemőgondozási díj saját jogviszony
 •             75 200     Csecsemőgondozási díj más fogl.
 •             76 000     Táppénz saját jogviszony
 •             76 100     Táppénz előleg
 •             76 200     Táppénz előleg visszavonása
 •             77 000     Táppénz más jogviszony
 •             78 000     Gyermekápolási táppénz saját jogv.
 •             79 000     Gyermekápolási táppénz más fogl.
 •             80 000     Közeg.és állateg. zárlat miatti táppénz
 •             81 000     Baleseti táppénz
 •             81 100     Tévesen fizetett táppénz visszafizetése
 •             81 200     Tévesen fizetett baleseti tp. visszafiz.
 •             81 300     Tévesen fiz. terh.-gy.ágyi seg. visszaf.
 •             81 400     Tévesen fiz. gyermekgond. díj visszafiz.
 •             81 500     Tévesen fiz. gyermekáp. tápp. visszafiz.
 •             81 600     Tévesen fiz. csecsemőgond. díj visszaf.
 •             83 000     Gyermekgondozási díj saját jogviszony
 •             84 000     Gyermekgondozási díj más fogl. jogvisz.
 •             91 000     Megváltozott mképességűek keresetkieg.

Érdekképviseleti tagdíj összege

Figyelem!!!

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozók tagjai, ha nem vesznek ki jövedelmet, akkor nekik nem számolódik bele a minimálbér, bérminimum 112,5%-kal megfizetett szociális hozzájárulási adója. Az összevontan adózó jövedelmeik számítanak bele a szocho felső határba!!!

Kimutatás, nyilatkozat

A szocho felső határba beszámító jövedelmek itt listázhatóak:

“Kimutatások ” / “Éves listák” / “Analitikák” / “Szocho felső határ analitika”

Nyilatkozat:

“Kimutatások ” / “Nyilatkozatok” / “Nyilatkozat a levont szociális hozzájárulási adó megállapításához “

Az osztalék számfejtése a Novitax Bér programban

Amennyiben az évnyitás helyesen történt, az előző évben kifizetett osztalék előleg megjelenik a “Személyi adatok” képernyőn az Egyéb adatok fülön, az Előző évi osztalékelőleg gomb megnyomását követően.

"Személyi adatok"\"Egyéb adatok"\"Előző évi osztalékelőleg"
Előző évi osztalékelőleg

Az osztalék számfejtéséhez fel kell venni egy külön üres számfejtést. Az osztalék-előleg visszavonása, valamint az osztalék jogcímek számfejtése csak külön számfejtésben történhet a Novitax-Bér programban.

KIVA alap értelmezése

Állásfoglalás alapján úgy módosítottuk a KIVA alap megállapítását, hogy abba már a „Felszolgálási díj” jogcímre számfejtett jövedelmeket is beszámítjuk.

Ugyancsak a KIVA szerint adózókat érinti, hogy anyasági ellátásban részesülőknél, részmunkaidő esetén, arányosítjuk a kedvezményt.

Ha a változások érintik az Önök által számfejtett KIVA-s vállalkozások számfejtéseit, akkor az érintett hónapokban javasoljuk a bérfeladások újra könyvelését.