BÉR 2020. évi 21.01-es verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: 2020.02.29.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2020.03.31.
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2020.04.15
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2020.04.21.

  • TB kifizetőhely – EB20 elszámolás
  • 2008 adatszolgáltatás
  • 2058 adatszolgáltatás
  • TB kifizetőhely – Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés

TB kifizetőhely – EB20 elszámolás

A “TB kifizetőhely ” / “EB20 elszámolás” / menüpontban a gyűjthető, javítható és listázható a TB kifizetőhely által folyósított ellátások elszámolása nyomtatvány.

2008 adatszolgáltatás

Ügyintéző adatainak átadása ÁNYK-ba

A menüszerverben, a Cégbeállítások / Cégadatok-on belül, a Képviselők fülön lehet felrögzíteni „új képviselő”-ként az „Ügyintéző”-t. A név és a telefonszám megadása után az a következő, újra gyűjtött 08-as adatszolgáltatáson már szerepelni fog.

Elkészítése

Az adatszolgáltatás a bérszámfejtő program „Adatszolgáltatás – Havi adatszolgáltatások” menüpontjából indítható, a „2008M” (személyenkénti), majd a „2008A” (összesítő) adatszolgáltatást kell elkészíteni. Az adatszolgáltatást a megszokott „Gyűjtés” „Javítás” menüpontokkal kell kezdeni.

A gyűjtésben a program az aktuális havi számfejtési adatokból előállítja az adatszolgáltatás adatállományát, amely állományt a „Javítás” menüpontban lehet áttekinteni, javítani.

A „Javítás” menüpontban a program a képernyőn megjeleníti a kiválasztott adatlap tartalmát, megjelenítve az adott sor adatlap szerinti nevét. Az aktuális soron nyomott „Enter” billentyű után a mezőben levő szám átírható, vagy a mezőbe szám írható be, a kurzormozgató nyilakkal (PgUp, Pg Dn, Home, End billentyűk használhatók) a mezőn javítási lehetőség nélkül lehet áthaladni. A program jelzi, ha a kezelő az adott lap első, vagy utolsó mezőjén áll. Az aktuális lap a képernyő tetején levő, a lapok neveivel egyező fülecskékre való kattintással választható ki.

A csak az „A”-s lapra kerülő, magánszemélyhez nem köthető adókat, járulékokat (Pl. telefonhasználathoz kapcsolódó adók járulékok) a „Nyilvántartások – Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” menüpontban lehet rögzíteni. Az itt rögzített kötelezettségeket a program rágyűjti az „A”-s lapra, a bérbizonylatra, amely bizonylatról a könyvelő programok le is könyvelik.

Az adatszolgáltatást „Gyűjtés”, „Javítás” menüpontokban történő előkészítés után az „Elektronikus (ÁNYK)” menüpontban lehet az ÁNYK programba importálható formátumba előállítani. A menüpont meghívja az ÁNYK programot, és az adatszolgáltatást átadja. Az adatszolgáltatás importálása után az adatszolgáltatás az ÁNYK-ból küldhető el elektronikusan.

Az 2008-as adatszolgáltatás sajátosságai

Figyelmeztetés számfejtés elmaradására

A 08M-es lapok készítésekor a program, figyelmeztető hibalistát ad, ha az alkalmazotti, tagi, vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező személyek részére az adott hónapban nincs számfejtés és a tagoknál nincs jelölve az „Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag” paraméter.

Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag

Főállás melletti tagként, akkor is kell 08-as adatszolgáltatás készíteni, ha az adott hónapban a tagnak nem volt jövedelme (nullás bevallást kell beadni). A nullás bevallás készítéséhez a kezelőnek a személyi adatok „Foglalkoztatási adatok” képernyőjén be kell jelölnie, „Üres 08M gyűjtése (pl. ügyvezető tag, munkavégzés behívás alapján)” mezőt.

Ügyvezető tag
Ügyvezető tag

Számfejteni a személynek nem kell. A 08M gyűjtése közben nekik is készül üres M-es lap.

08M-04-es lap 

A tavalyi évvel megegyezően az alábbi, Jövedelemmel azonosan adózó jogcímek a 304-es sorba kerülnek:

320/00 Önk.kölcs.nyugdíjpénzt.befiz.
321/00 Önk.kölcs.egészségpénzt.befiz.
324/00 Fogl. nyugdíjpénzt. befiz.
326/00 Munkált. önsegélyző pénzt. bef.
540/00 Munkahelyi (üzemi) étkeztetés
601/00 Iskolarendsz. képzés átvállalt költsége
604/00 Nem pénzbeli szövetkezeti juttatás
608/00 Helyi utazási bérlet

Az alábbi, Egyéb jövedelmes jogcímek a 308-as sorba gyűlnek:
523/00 Adóköteles csoportos biztosítás
528/00 Biztosítás (kockázatviselési) adóköteles
529/00 Biztosítás (megtakarítási) adóköteles

08M-07-es lap

A természetes személytől levont szociális hozzájárulási adót a 385., 386. sorokban kell szerepeltetni.

M lap „C” blokk

– Jelölje, ha a külföldi illetékességű magánszemély Magyarországon biztosított, de lakcímmel nem rendelkezik -akkor jelöljük, ha a személynél, a foglalkoztatási adatok fülön, a „Külföldi ill. Mo-on bizt., de Mo-on lakcímmel, TAJ számmal nem rendelk.” mező be van pipálva.

08A-01-02 Szakképzési lap

A lap fejlécben lévő paraméterek megadhatóak a Szerviz / Beállítások menüpontban, a Szakképzési hozzájárulás fülön.

08A-01-03-as lap

Kérelem a biztosítotti bejelentéssel nem érintett munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásához.

Ez a lap kizárólag arra természetes személyre vonatkozóan tölthető ki, aki anyasági ellátásban részesült, illetve részesül és korábbi kifizetőjénél ismételten munkába áll!

Az “Adatszolgáltatás ” / “Havi adatszolgáltatások” / “2008A” menüpontban külön pipálni kell, hogy „Kérelem”, utána megajánljuk a személyeket, akikből választani lehet hasonlóan az önellenőrzéshez, hogy kik kerüljenek rá a kérelmes lapra. A személyek kiválasztása után,  a személyi névsor bezárásával folytatódik a 2008A lapok gyűjtése.

2008 változások

2008M lapok

A 2008M lapok jelentősen változtak, elsősorban az adatok kerültek át az egyik lapról a másikra.

2008M-04

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítése miatt, több új sor és egy “e” oszlop került a 04-es lapra.

A 04-es lapon az “e” oszlopot, abban az esetben tölti a program, ha az adott személy jogosult és igénybe veszi a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét.

2008M-05

Erre a lapra került át a 04-es lapról a személyi jövedelem adó előlegek elszámolása blokk.

2008M-06

Erre a lapra kerültek át a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye és a családi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges paraméterek és a gyermekek adatai.

Új paraméter – Igénybe vett kedvezmény típusa

A bérszámfejtő program a gyermekeknél beállított paraméterek és a kedvezmények érvényesítésének megfelelően állítja be az igénybevett kedvezmény típusa mezőt.

1 – Családi kedvezmény

2 – Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

3 – Együttesen családi kedvezmény és négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

2008M-07

A különadózó jövedelmek, a szociális hozzájárulási adó és az egyéb adatok kerültek erre a lapra.

Új adatként meg kell jeleníteni a 399. sorban, a korábbi hónapra vonatkozó  bevallásban osztalékelőlegként szerepelő és az adott hónapban osztalékká vált összeget.

A mező kitöltését a az osztalékelőleg visszavételezése jogcímnél megadható évszám segíti.

2008M-08

Új kieső idő: 

77-es – örökbefogadói díj

Új alkalmazás minősége kódok:
114 – örökbefogadói díj.

A 2008M-09-01 lapra örökbefogadói díj esetén kerül kitöltésre.

2008M-09

Továbbra is a járulékokra vonatkozó adatok kerülnek a lapra.

2008M-09-01

A 602.sorba kerül az örökbefogadói díj. Örökbefogadói díj esetén a 114-es alkalmazás minősége kód kerül az alkalmazás minősége kódkockába.

2008M-10 

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás adatai kerülnek a lapra.

2008M-11

A szociális hozzájárulási adó kedvezmények kerülnek a lapra.

2008M-12

Az egyszerűsített foglalkoztatottak adatai kerülnek a lapra.

08A lapok

Jelentős változás nem történt a 08A lapokon.

2058 adatszolgáltatás

Az “Adatszolgáltatás ” / “Havi adatszolgáltatások” / “2058” menüpontban elérhető az egyéni vállalkozók havi 2058-as adatszolgáltatása.

Az “Adatszolgáltatás ” / “Elektronikus (ÁNYK)” menüpontban van lehetőség az import fájl elkészítésére és akár az importálására is.

Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés

A “TB kifizetőhely ” / “Jelentések” / “Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés” menüpontban elkészíthető a Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés akár elektronikus formában is.