BÉR 2020. évi 21.06-os verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: 2020.02.29.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2020.08.31.
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2020.09.15
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2020.09.03

 • Módosítottuk a programban a nyugdíjas ekhos személyek kezelését
 • Havi Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés frissítésre került
 • 2008INT
 • Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók számfejtése újra
 • 2008M-09-02-es lap 623. sor – családi járulékkedvezmény összege
 • 2008M-09-02-es lap 628. és 629. sor kitöltése
 • 2008M-08-as lap 542. sor – arányos szolgáltati idő
 • 2058 javítás menüpont
 • 2058 kieső idő teljes hónapban
 • BIKE lap (NYENYI) – TB járulék 18,5%
 • Utólagos betegszabadság elszámolása
 • KIVA – járulékalap január – június hónapokra
 • Új 2008 és 2058 adatszolgáltatás július hónaptól
 • Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók számfejtése
 • 736/00 Munka-rehab./fejlesztési foglalkozt. díj jogcím kezelésének módosítása
 • TB törvény változásai – videó
 • 2008-as, 2058-as, 2008INT adatszolgáltatások nem érhetőek el július hónaptól
 • Fizetés nélküli szabadság – Veszélyhelyzet (J-T)
 • KIVA alapba a SZÉP kártya béren kívüli juttatás
 • TB tövény 07.01-től
  • TB járulék 18,5%
  • Új adónemek
  • Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékalapja
  • Kiegészítő tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozó kötelezettség változása
  • Nyugdíjasok járulékfizetési kötelezettségének változása
  • T1041 – nyugdíjasok kijelentése
  • Felszolgálási díj járulékalapot képező jövedelem
  • Magyarországon nem adóztatható jövedelem esetén a járulékalap
  • Biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékalapja
  • Munkaviszonyban foglalkoztatott biztosított minimum járulékalapja
  • Családi járulékkedvezmény
  • Átmeneti szabályok
 • Szociális hozzájárulási adó mértékének változása
 • Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) mértékének változása

Ekho-s nyugdíjas

Módosítottuk a programban a nyugdíjas Ekho-s személyek kezelését.  Ha a Személyi adatok Szja és járulékbeállítások képernyőn a  “Nyugdíjas személy EKHO szerinti adózása” van kiválasztva, akkor a program nem számfejt kifizetői Ekhot. További ekhos beállítás nem szükséges. (Ekho tv. 4.§ (6) bek.)

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés frissítve

OSAP 1514. sz. Havi Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés módosításait frissítettük a programban

2008INT

A programban már július hónapra is elérhető az új 2008INT adatszolgáltatás.

Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók számfejtése újra

Jelenlegi értelmezés szerint tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulókra a januártól érvényes szocho mérték (17,5%) érvényes a június utáni időszakokra is. A bérszámfejtő programunk korábbi verziója, a 2008-assal összhangban 15,5%-ot érvényesített.

Kérjük, hogy a NAV honlapjáról töltsék le a 2008-as 11.0-ás verzióját, a Novitax honlapjáról pedig a Wintax rendszer legújabb verzióját, majd annak telepítése után nyissák meg, tárolják a tanulószerződésesek számfejtéseit újra és készítsék el ismét a 08-as adatszolgáltatást.

2008M-09-02-es lap 623. sor – családi járulékkedvezmény összege

Társas vállalkozó személyes közreműködése esetében, a 2008M-09-02-es lap 623. sorában, a 2008M-09-02-es lap 622. sora alapján, a családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg nem minden esetben helyesen került megállapításra.

Ha ilyen számfejtésük van, akkor ellenőrizzék a 2008-as adatszolgáltatást, szükség esetén, a jelenlegi verzióval gyűjtsék és importálják újra a 2008-as adatszolgáltatást.

2008M-09-02-es lap 628. és 629. sor

Kiegészítő tevékenységnek nem minősülő, nyugdíjszerű ellátások esetén (pl.: korhatár előtti ellátás,  szolgálati járandóságban részesülő, stb.) alkalmazás minősége esetén előfordult, hogy helytelenül, a 2008M-09-02-es lap 626. és 627. sorába került adat az importáláskor, melyre az ÁNYK program 2008-as nyomtatványa hibát adott.

Az új verzióval történő gyűjtés és importálás után, ilyen esetben, a 2008M-09-02-es lap 628. és 629. sora kerül kitöltésre.

2008M-08-as lap 542. sor – arányos szolgálati idő

A 2008M-08-as lap 542. sorában az arányos szolgálati idő mezőt, nem minden esetben tudta a program helyesen “I” értékkel tölteni arányos szolgáltati idő esetén.

Ha ilyen számfejtésük van, akkor ellenőrizzék a 2008-as adatszolgáltatást, szükség esetén, a jelenlegi verzióval gyűjtsék és importálják újra a 2008-as adatszolgáltatást.

2058 javítás menüpont

A 2058-as adatszolgáltatás javítás menüpontja nem minden esetben hozott megfelelő adatokat, ezért előfordult, hogy a javítás funkció futtatása után nem megfelelő adatok kerültek a 2058-as adatszolgáltatásba.

Ha ilyet tapasztalnak az ÁNYK program 2058-as nyomtatványában, akkor ismételjék meg az új verzióval a 2058-as gyűjtését és importálását.

2058 kieső idő teljes hónapban

A 2058-as adatszolgáltatás 01-03-as lapján, az1-es és 14-es sorokat egy nullával fel kell tölteni, ha az egész hónap kieső idő. Ezt módosítottuk az ÁNYK-ba történő importálásnál.

BIKE lap (NYENYI)- TB járulék 18,5%

A BIKE (NYENYI) lapra már rágyűjtjük külön sorba a TB járulék alapját és a levont TB járulék összegét.

Utólagos betegszabadság elszámolása

Bizonyos esetekben rossz adónemekre került az utólag június hónapra elszámolt betegszabadság összegéből levont járulék. Ha ilyen számfejtésük volt, kérjük ellenőrizzék és ha szükséges számfejtsék újra azokat.

KIVA – járulékalap

A program egy köztes verziója, kinullázta az “Utalás/Feladás ” / “Főkönyvi feladás   ” / “KIVA: SZJK és kedvezmények” menüpontban felgyűjtött alapot január – június hónapokra.

Ha ilyen hibát észlelnek, akkor  a Felgyűjtés Bér programból funkció ezeket az adatokat is újra gyűjti.

Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók számfejtése

Több változás is volt a tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók számfejtésénél a hatályos jogszabály értelmezéshez igazodva, ezért kérjük, hogy ellenőrizzék ezeket a számfejtéseket. Ha a 2008-as adatszolgáltatás hibát hozna ezeknél a számfejtéseknél, akkor az új verzióval történő újra számfejtés után, gyűjtsék újra a 2008-as adatszolgáltatás és ismételjék meg az importálást az ÁNYK programba.

Új 2008 és 2058 adatszolgáltatás július hónaptól

A bérszámfejtő programban már elérhető az új 2008 és 2058 adatszolgáltatás, amely már július hónapra is engedi az ÁNYK programba történő importálást. Ezzel egyidejűleg az adóbefizetések lista is elkészíthető a bérszámfejtő programból.

A jelentős változások miatt, kérjük fokozott figyelemmel készítsék el a július havi adatszolgáltatásokat és kísérjék figyelemmel az esetleges további verziók megjelenését.

Jelentősebb változások:

 • 2008M-09-02-es új lap – az új Tbj törvényhez kapcsolódó járulékokat kell ezen a lapon szerepltetni
 • 2008M-09-02-es lap 627. sorába kerülő jogcímek – az alábbi jogcímeket gyűjtjük ebbe a sorba:
  • 260/00 Prémium
  • 270/00 Jutalom
  • 280/00 Szabadságmegváltás
  • 281/00 Szabadság megváltás Mo-on ment. jöv.
  • 391/00 Végkielégítés
  • 271/00 Jubileumi jutalom
 • 2008M-09-es lapon továbbra is szerepeltetni kell a régi Tbj. törvény alapján számfejtett adatokat pl.: tanuló szerződéssel foglalkoztatottak járulékai, 2020.07.01 előtti megbízási díjak járulékai.

736/00 Munka-rehab./fejlesztési foglalkozt. díj jogcím kezelésének módosítása

A program korábbi verziója a 736/00 Munka-rehab./fejlesztési foglalkozt. díj jogcímből nem vonta le a 10% nyugdíjjárulékot július hónaptól, ezt módosítottuk a programban. Ha ilyen jogcímre számfejtettek, akkor ellenőrizzék számfejtésüket.

TB törvény változásai – videó

Az alábbi elérhetőségen megtekinthető a TB törvény változásairól készült videónk.

A NOVITAX bérszámfejtőprogram változásai

2008, 2058, 2008INT adatszolgáltatások nem érhetőek el július hónaptól

A 2008, 2058, 2008INT adatszolgáltatások ÁNYK verziójának megjelenéséig, azok nem készíthetőek el a Novitax bérszámfejtő programban.

Az elérhetőségüket jelezni fogjuk e-mail-ben ügyfeleinknek.

Fizetés nélküli szabadság – Veszélyhelyzet

A fizetés nélküli szabadságok közül, a veszélyhelyzet (J-T) június 17-éig választható a hatályos jogszabályok szerint. Eddig az időpontig van átvállalási kötelezettsége a munkáltatónak. Amennyiben már későbbi időszakra is van rögzítve ezzel a kóddal fizetés nélküli szabadság, arra a 2008M gyűjtése hibát ad és a javítás nélkül nem engedi a 08-as adatszolgáltatás elkészítését.

KIVA alapba a SZÉP kártya béren kívüli juttatás 

A SZÉP kártya béren kívüli juttatás után nincs szocho megállapítási és fizetési kötelezettség 2020.04.22 – 2020.12.31 között. Viszont a KIVA törvény nem tartalmaz ilyen módosítást, így a KIVA alapba bele kell számítani a SZÉP kártyák összegét ez időszak alatt is, amit a bérszámfejtő program így is kezel.

Ennek megfelelően, ha a kettős könyvviteli programunkat is használják, akkor a friss verzió használata mellett gyűjtsék fel újra az adatokat a kettős könyvviteli programban.

TB törvény 07.01-től

TB járulék 18,5%

A 2020.07.01-től hatályos új TB törvény [2019. évi CXXII. törvény (új Tbj.)] alapján, a biztosított, minden jogviszonyában 18,5% társadalombiztosítási járulékot fizet. Ez vonatkozik az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra is, tehát például a megbízási szerződéssel foglalkoztatott biztosított is 18,5% Tb járulékot fizet.

Ezt a társadalombiztosítási  járulékot külön adónemen kell nyilvántartani és egy új számlaszámra kell megfizetni.

A törvényben meghatározott ellátások után, álláskeresési támogatásban részesülő személy, az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, és a szociális szövetkezetben tagi munkavégzéskeretében munkát végző tag biztosítottak esetében, megmaradt a 10% nyugíjjárulék fizetési kötelezettség.

Az átmeneti szabályok miatt a korábbi járuléknemek sem szűnnek meg.

Új adónemek

406 – NAV Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla
10032000-06055802

407 – NAV Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék beszedési számla
10032000-06055819

408 – NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla
10032000-06055826

Egyéni és társas vállalkozó minimum járulékalapja

Egyéni és társas vállalkozók esetében a minimálbér, vagy a bérminimum lesz a járulékfizetés alapja, megszűnik a korábbi szorzó használata.

A szociális hozzájárulási adó törvényben megmarad 112,5%, mint adóalapot növelő szorzó.

Kiegészítő tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozó kötelezettség változása

A kiegészítő tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozónak megszűnik a korábbi egészségügyi szolgáltatási járulék és nyugdíjjárulék fizetési kötelezettsége.

Nyugdíjasok járulékfizetési kötelezettségének változása

2020.07.01-től már nemcsak a munkaviszonyban lévő nyugdíjas nem fizet járulékot, hanem a megbízási vagy egyéb jogviszonyban lévő foglalkoztatott, és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó sem.

Ekho szerinti adózás esetén, nyugdíjas foglalkozatott esetén az ekho mértéke 9,5%.

T1041 – nyugdíjasok kijelentése

Az “Adatszolgáltatás ” / “Bejelentőlapok” / “Nyugdíjas egyéb jogviszonyosok kijelentése a biztosításból” menüpontban elkészíthetőek és átimportálhatóak az ÁNYK programba az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjasok biztosításból való kijelentése.

 Felszolgálási díj járulékalapot képező jövedelem

A felszolgálási díjat 2020.07.01-től már nem terheli vállalkozás által fizetendő 15% nyugdíjjárulék, viszont járulékalapot képez, tehát a biztosítottól le kell vonni a 18,5% TB járulékot.

Magyarországon nem adóztatható jövedelem esetén a járulékalap

Magyarországon nem adóztatható jövedelem esetén a járulékalap minimum a tárgyévet megelőző év július hónapjára a KSH által közzétett átlagkereset, ami 2019-ben 362.600.- volt.

Abban az esetben ha nem teljes hónapban állt fenn a jogviszony, vagy a kiküldetés, illetve jövedelemmel el nem látott időtartam is van a hónapban például betegség miatt, akkor a tevékenység ellenértékeként a tárgyhónapban megszerzett tényleges jövedelem lesz a járulékalap.

2020. július 1-étől, a személyi adatokban, az Szja és járulék beállítások fülön be kell pipálni, hogy „Magyarországon mentesített jöv. minimum járuléka”. A program a törvényben előírt 362.600.- forintot fogja megajánlani a paraméter melletti mezőben, mely összeg átírható.

Magyarországon szja alól mentesített jövedelem járulékalapja
Magyarországon szja alól mentesített jövedelem járulékalapja

A számfejtéskor, a személyi adatokban megadott összeget fogja a program a Tb járulék és a szociális hozzájárulási adó alapjának tekinteni.

Biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékalapja

A biztosított mezőgazdasági őstermelő is 18,5% TB járulékot fizet a minimálbér 92%-a után. A kistermelő (tavalyi évben 8 mft árbevétel alatti) mezőgazdasági őstermelő az árbevétel 15%-a után fizeti meg a 18,5% TB járulékot.

Munkaviszonyban foglalkoztatott biztosított minimum járulékalapja – szeptember 1-jén lép hatályba!

Munkaviszony esetében a járulékalap havonta legalább a minimálbér 30%-a.

Amennyiben a tényleges jövedelem alapján nem éri a járulékalap a minimum összeget, a tényleges és minimum járulékalap közötti különbözet után a munkáltatót terheli a TB járulék megfizetése.

Családi járulékkedvezmény

A családi járulékkedvezény továbbra is érvényesíthető az új TB járulékből is. Általános esetben ez egyszerűsítést jelent, hiszen nem kell a járulékok sorrendjére figyelni az érvényesítéskor.

Akkor ha a munkavállaló GYED ellátás mellett végez munkát, akkor TB járulék és nyugdíjjárulék fizetési kötelezettséges is keletkezik. Ilyen esetben a családi járulékkedvezményt először a TB járulék terhére, majd a nyugdíjjárulék terhére is érvényesíti a bérszámfejtő program.

Átmeneti szabályok

Az átmeneti szabályok szerint, nem minden esetben lehet az új TB törvény szabályait alkalmazni és a TB járulékot vonni a foglalkoztatottól, hanem az alábbi két esetben még a 1997. évi LXXX Tbj törvény szabályai szerint, a “régi” járulékokra kell számfejteni.

 • 2020. július 1-je előtt megszűnt biztosítási jogviszony esetén, arra utólag kifizetett, juttatott járulékalapot képező jövedelemet úgy kell figyelembe venni, mintha azt a jogviszony megszűnése napján kifizetették volna, tehát még a 1997. évi LXXX törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • Ha a biztosítási jogviszony elbírálása utólag, 2020. június 30-a után történik, és a biztosítási jogviszony kezdete 2020. július 1 előtti, akkor a 2020. július 1 előtti időszakra még a 1997. évi LXXX törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ez azt jelenti, hogy a Novitax bérszámfejtő programban, azt az időszakot, amely 2020. július 1 előtti, a “Számfejtés ” / “Számfejtés eltérő időszakra” menüpontban június vagy korábbi hónapra kell számfejteni, a számfejtési képernyőn a pontos időszak megadásával.

Ha a kifizetés több hónapot érint, akkor minden esetben külön-külön számfejtésben kell a “Számfejtés ” / “Számfejtés eltérő időszakra” leszámfejteni a 2020. július 1-et megelőző és a 2020. június 30-at követő időszakokat.

Szociális hozzájárulási adó mértékének változása

2020.07.01-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5% lesz. A július 10-ig kifizetett de június hónapra elszámolt jövedelmek esetében még a korábbi 17,5% a szocho mértéke, de azoknál a juttatásoknál, ahol a kifizetés (utalás) dátuma számít, például SZÉP kártya, vagy pénztári hozzájárulás, ott a június havi bérrel együtt juttatott, de júliusban utalt összegeknél már a csökkentett 15,5% lehet a mérték.

SZÉP kártya esetében lehetőség van beállítani a feltöltés dátumát így a program automatikusan a megfelelő mértékkel állapíja meg a szociális hozzájárulási adót.

Pénztári hozzájárulás esetében javasoljuk, a juttatás következő hónapban, a hóközi számfejtés menüpontban történő számfejtését.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) mértékének változása

2020.07.01-től, a szocho változásával egyidejűleg 17,5% ekho mérték 15,5%-ra csökken.

A TB törvény változásai miatt, a nyugdíjas foglalkoztatott ekho mértéke 9,5%-ra csökken.

A változások miatt átalakítottuk a beállításokat a Személyi adatok menüpontban az Szja és járulék beállítások fülön.

EKHO-s beállítások
EKHO-s beállítások