Bizonylatok típusok és bizonylat rögzítések az egyszeres könyvviteli programban 2023-tól

A bizonylat fejben a bizonylat típus lehet :

– Kimenő számla
– Bejövő számla
– Pénzforgalom

 

Biz.tip
Biz.tip

Kimenő számla:
Erre a bizonylat típusra rögzíthetőek a kimenő – Vevő- számlák. Dátumok helyes megadása fontos.
Ha a pénzforgalmi hely P, akkor a pénztár egyenlege módosul, és a naplófőkönyvben könyvelődik a gazdasági esemény. Ha a pénzforgalmi hely B, akkor a bizonylat folyószámlás lesz.

Bejövő számla:
Erre a bizonylat típusra rögzíthetőek a bejövő – Szállító- számlák. Dátumok helyes megadása fontos.
Ha a pénzforgalmi hely P, akkor a pénztár egyenlege módosul, és a naplófőkönyvben könyvelődik a gazdasági esemény. Ha a pénzforgalmi hely B, akkor a bizonylat folyószámlás lesz.

Pénzforgalom:
Ha a bizonylat típusa pénzforgalom, akkor a megadott jogcímnek megfelelő bejegyzés történik a naplófőkönyvbe.
Példák:
– 470 jogcím: szállító számla kiegyenlítés
– 207 jogcím: vevő számla kiegyenlítés
– 510 jogcím: elszámolások rendezése
– 300 jogcím: személyi jövedelemadó befizetése
– 433 jogcím: vám áfa

 

Ha a felhasználó nem adja meg a bizonylat típust, csak a pénzforgalmi helyet és a jogcímet, akkor a program a megadottaknak megfelelően beállítja a bizonylat típust.
Első példa:
Pénzforgalmi hely: bank. Jogcím: 103
Ebben az esetben automatikusan a bizonylat típus Kimenő számlára állítódik.
Második példa:
Pénzforgalmi hely: pénztár. Jogcím: 236
Ebben az esetben automatikusan a bizonylat típus Bejövő számlára állítódik.
Harmadik példa:
Pénzforgalmi hely: pénztár. Jogcím: 470
Ebben az esetben automatikusan a bizonylat típus Pénzforgalomra állítódik. És a pénztár rovat csökken.
Ha például anyag beszerzés számla kiegyenlítése történt, akkor az Anyag, áru rovat növekszik és ha a beszerzés áfás volt, akkor egyéb tartozás csökkenés rovatot is érint.

Ha a pénzforgalmi hely a bizonylatfejben P, akkor a jogcímnek megfelelően pénztárra könyvelődik a gazdasági eseményt.
Példa:
Jogcím 103.
Pénztár növekszik.
Beszám. bevétel rovat növekszik. Ha áfás az értékesítés akkor a Felszám. áfa rovat is.
Jogcímnek megfelelően a bizonylat típus Kimenő számla lesz.

Ha a bizonylat fejben Pénztár a pénzforgalmi hely, akkor az akár kimenő számla, akár bejövő számla a dátumoknak azonosnak kell lenniük.
Tehát csak az egyszerűsített számlák, melyek összes dátuma azonos rögzíthetőek azonnal pénztárral, és nem kell külön kiegyenlíteni a bizonylatokat.

A többi esetben a számlák kimenő/bejövő folyószámlás számlaként rögzíthetőek , majd a megfelelő pénzforgalmi helyről kiegyenlíthetők.
A fejben megadott jogcímekhez a tételben válaszhatóak áfa kódok.
A fejben nem kötelező jogcímet megadni.
Ha a bizonylat típusa és a pénzforgalmi hely töltve van akkor a tételben is megadhatóak a jogcímek és áfa kódok.
Természetesen a tételben csak olyan jogcímeket és áfa kódokat választhat a felhasználó, ami megfelel a fejben szereplő bizonylat típusnak.

Például:
Ha a fejben bejövő számla a bizonylat típusa, akkor a tételben a jogcímeknél nem adható meg bevétel jogcím.

Az előző évekhez képes összességében annyi a változás, hogy a “Bizonylat típus” megadása bekerült a bizonylat fejbe és már egy bizonylat fejhez nem csak 1 bizonylat tétel rögzíthető. Megszűnt a többtételes bizonylatok rögzítésének az eddigi lehetősége.

A bizonylat minősítések már nem csak a fejben adhatóak meg, hanem a bizonylat tételben is.

Például ha egy számlán van pénzforgalmi áfás tétel és nem pénzforgalmi áfás tétel is, akkor az külön tételenként helyesen jelölendő.

 

Egyenleg ellenőrzés funkció

A bizonylat fejben lehetőség van az Egyéb gombra kattintva és F6 gombot választva megadni a nyitó és záró értékeket. A program számolja, hogy a rögzített tételekkel az egyenleg eléri -e a megadott értéket. Ha eltér a záró érték (Eltérés = Záró- Aktuális záró), akkor figyelmeztet. A bizonylat az eltérés ellenére is lezárható.

Videó!