Biztosítások számfejtése

A különböző jogviszonyon alapuló és különböző típusú biztosítások, különböző jövedelmeként adókötelesek, ennek megfelelően változik az adózási szabályozásuk és a számfejtéskor használt jogcímük is.

Más személy által kötött és fizetett biztosítási szerződés esetén, ha van jogviszony a szerződő és a biztosított között, akkor összevont adóalapba tartozó jövedelemnek, ha nincs akkor egyéb jövedelemnek minősül mind a kockázati biztosítás, mind a kockázatinak nem minősülő tőkegyűjtő életbiztosítás.

Biztosítás fennálló jogviszonyra tekintettel

A más személy (pl. munkáltató, kifizető) által kötött egyéni (egy biztosítottat tartalmazó) biztosítási szerződésre (ideértve a kollektív ernyő alatt kötött egyéni biztosításokat is) a szerződő más személy által fizetett díj az Szja törvény 3. §-a 89. pontjának a) alpontja alapján – figyelemmel az Szja törvény 2. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra – a más személy és a biztosított magánszemély között fennálló jogviszony szerint (jogviszony hiányában egyéb jövedelem jogcímen) az összevont adóalapba tartozó jövedelemként adóköteles, függetlenül attól, hogy a biztosítás kockázati biztosítás vagy kockázatinak nem minősülő tőkegyűjtő (felhalmozási típusú) életbiztosítás (pl. vegyes életbiztosítás, teljes életre szóló életbiztosítás).

Munkaviszonyra tekintettel kifizetett, összevont adóalapba tartozó jövedelmként az egyéb munkaviszonyból származó jövedelemek között, a 330/00 Biztosított javára kötött biztosítás jogcím használható.

Egyéb jövedelemként az alábbi jogcímek használhatóak:

  • 523/00 Adóköteles csoportos biztosítás
  • 528/00 Biztosítás (kockázatviselési) adóköteles
  • 529/00 Biztosítás (megtakarítási) adóköteles

Csoportos biztosítási díjak

Ha a magánszemélyek javára kötött csoportos kockázati biztosítás díja, nem osztható el a magánszemélyek között, akkor egyes meghatározott juttatásként kell kezelni.

A más személy által magánszemélyek javára kötött csoportos (a biztosítottak száma kettő vagy annál több magánszemély) kockázati biztosítás más személy által fizetett osztatlan díja – minden további vizsgálat nélkül, arra való tekintettel, hogy az ilyen biztosítások díja a biztosítási időszak alatt számtalan okból változhat, és emiatt a magánszemélyek jövedelmét sem lehet biztonsággal és egyértelműen meghatározni, illetve ennek kísérlete, illetve a folyamatos korrekciók aránytalanul nagy erőfeszítést igényelnének minden érintett szereplőtől – az Szja törvény 3. §-a 89. pontjának bb) alpontja alapján adóköteles, így arra az Szja törvény 70. § (6) bekezdése b) pontjának – egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó – rendelkezését kell alkalmazni.

A fenti esetben az egyes meghatározott juttatás jogcímek között, az 531/00 Biztosítás (kock.,fordulónapig,adóköt.) jogcím használható.

Ha esetleg még a korábbi jogszabályok alapján adómentesen adható egy biztosítás, akkor azt az Adómentes bevétel, juttatás jogcímek között a 706/00 Biztosítás (kockázati, fordulónapig) jogcímre lehet számfejteni.