Cafetéria nyilvántartás

A cafetéria nyilvántartás segíti a személyre szóló, éves cafetéria keret tervezését, havi bontásban nyilvántartásba veszi a tervezett juttatásokat, valamint megjeleníti a számfejtett juttatásokat. A programban cafetéria juttatásként a következő számfejtési jogcímcsoportok jogcímeit lehet nyilvántartásba venni:

 • Béren kívüli juttatások
 • Egyes meghatározott juttatások
 • Jövedelemmel azonosan adózó juttatások
 • Adómentes juttatások

A cafetéria nyilvántartás a „Nyilvántartás – Cafetéria – Nyilvántartás” menüpontból indítható. A cafetéria nyilvántartást a program személyenként, két szinten vezeti. A cafetéria fejben megadható a személy éves cafetéria kerete, valamint látható a már tervezett, és a még tervezhető juttatás mértéke. A fejből a tételbe lépni az „F7”-es billentyűvel (a TAB-bal), vagy az egérrel lehet. A tételből az F5-ös billentyűvel lehet visszalépni a fejbe. A tételben kell megadni a juttatás számfejtési jogcímét, juttatási hónaponként a juttatás összegét. A tételben tehát először ki kell választani a cafetéria jogcímét, a választást jogcím előszűrés segíti (például előválasztás: „Béren kívüli juttatás”, a számfejtési jogcím: „Pénzbeli juttatás”, majd meg kell adni a juttatás összegét. Havi juttatás esetén az F3-as billentyű a beírt összeget megismétli a további hónapokban. (Pl. a havi munkahelyi étkezési utalvány összegét elegendő januárban rögzíteni, az F3 a juttatást ismétli a további hónapokban). Összegként a juttatás névleges értékét (amely értékben a személy a juttatást kapja) kell megadni, a program kiszámolja a „kifizetendő” (a juttatás nettó értékét) és a juttatás bruttó értékét (a cafetéria keretbe bruttó érték számít bele, ami a kifizető terheit is tartalmazza).

Cafetéria nyilvántartás tételek
Cafetéria nyilvántartás tételek

Juttatás/Kifizetendő mező értelmezése

A cafetéria juttatás fő szabálya, hogy nem pénzben, hanem természetbeni juttatás formájában vehető igénybe, ezért a tétel mezőben található „Juttatás – Kifizetendő” mezőt „Juttatásra” kell állítani. A kifizetendőt csak abban az esetben lehet használni, ha a személy a juttatást a cég nevében kiállított számla alapján veszi igénybe (saját pénzén, előre kifizette a juttatást (például megveszi az utazási bérletet, amit a cég nevére kiállított számlával igazol). A mező „Kifizetendő” értékre való állítása esetén a program a juttatás számfejtésekor a juttatás összegét pénzben történő kifizetésként számfejti.

Kimutatások

A Cafetéria nyilvántartás alapján a program személyenként elkészíti a juttatás listát, amelyet a juttató, és a személy is aláír, valamint a személy számára is láthatóvá teszi az éves cafetéria juttatásokat. A cafetéria elszámolás szintén személyenként készül, cégszintű összesítéssel, amely kimutatáson a cafetéria terven kívül a számfejtett cafetéria juttatások is megjelennek.

Számfejtés a Cafetéria nyilvántartás alapján

A „Nyilvántartások – Cafetéria nyilvántartás” menüpontban már eddigi is rögzíthetők voltak a cafetéria megállapodások. A cafetéria nyilvántartás lényege, hogy a kezelő havi bontásban, számfejtési jogcímként juttatási összeg formájában rögzítheti a cafetéria megállapodás szerinti juttatásokat. A program a cafetéria nyilvántartásban rögzített juttatásokat „speciális előírásként” értelmezi, és számfejtéskor az adott hónapra előirányzott juttatásokat számfejti is. Ha a törzsszámfejtésben, és a cafetéria nyilvántartásban is vannak számfejtési előirányzatok, a program a számfejtéskor mindkét előírást számfejti (pl. ha az a “SZÉP-kártya vendéglátás” szerepel a törzsszámfejtésben, és a cafetéria nyilvántartásban is a program a “SZÉP-kártya vendéglátás” kétszer fogja számfejteni).

Hóközi kifizetés esetén a Hóközi számfejtésbe paraméter jelölése esetén lehetőség van csoportos vagy személyenkénti automatikus számfejtésre.

Cafeteria import

A Novitax bérszámfejtő programba történő, cafeteria adatok importálása Nyilvántartástok/Cafeteria nyilvántartás menüpontban a következők szerint lehetséges: Az útvonal kiválasztásával meg kell keresni és be kell olvasni az import állományt (.csv formátumú), amely cafetéria tételeket tartalmazza.

Az importálandó adatállománynak a következő sorrendben kell tartalmaznia az adatokat:

 • adójel;;jogcím;összeg;név;
 • adójel: dolgozó adóazonosító jele
 • egy oszlop üresen marad
 • jogcím: cafeteria elem azonosítója (megnevezése)
 • összeg: a cafeteria elem összege
 • név: cafeteria juttatásban részesülő személy neve

Az import állomány, és a bérszámfejtő program összerendezése

A Nyilvántartások/Cafeteria nyilvántartások menüpontban meg kell adni a személy cafeteria keretét, ezután lehet csak importálni. A „Szerviz/Számfejtés import kapcsolatok/Jogcímek” menüpontban kell megfeleltetni az import file-ban és a programban lévő azonosító adatokat. Először az importálandó file-ban lévő azonosítót kell megadni, majd a Novitax bérjogcímet (amelyre a juttatott cafetériát számfejteni kell). Az importáláskor meg lehet adni, hogy mely hónapra történjen az adatok beolvasása. Ha a kiválasztott hónapra már van adat (jogcím/összeg), akkor azokat felülírjuk. A hónap kiválasztása után megjelenik a cafeteria tétel képernyő, ahol változtatni lehet az adatokon (amennyiben szükséges) vagy meg lehet adni pl. hogy juttatásként vagy kifizetendőként kezelje-e a program az adott tételt – alapértelmezetten juttatás van beállítva. Az OK (F9) gombra kattintva tárolódnak le az adatok, a Mégse (ESC) gombra kattintva figyelmen kívül hagyjuk az adott tételt. Az import alapján számfejtett cafetéria juttatásokat természetesen utólag lehet módosítani, vagy törölni.

Cafetéria nyilvántartás nyitása

Az előző éves cafetéria nyilvántartást a program, többek között figyelemmel a jogszabályi változáskora is, a program nem nyitja át. A nyilvántartást tehát az aktuális évi szabályok szerint újra rögzíteni kell.

Béren kívüli juttatás – nem kell arányosítani 2013. 01. 01-től

Ha a munkaviszony megszűnésének oka a személy halála, akkor a program nem arányosítja a béren kívüli juttatások 450 ezres határát.

450ezer – bruttó vagy nettó?

A Szerviz – Beállítások menüpontban, a Cafetéria fülön be lehet állítani, hogy „Cafeteria éves kerete” Bruttó, vagy Nettó legyen-e? Alapesetként Bruttó-ra van állítva, ami azt jelenti, hogy az 450 ezres keretbe beleszámolódik a cég által fizetendő szja és eho is.

2017.01.01 változás

Ha a munkáltató költségvetési szerv, akkor a béren kívüli juttatások éves kerete 200.000.- Ft. A program figyelmeztetést küld, ha a közterheket is magában foglaló cafetéria juttatás keret együttes összege, meghaladja a 200.000.-ot.

Ha a munkáltató nem költségvetési szerv, akkor évi 450.000.- Ft a béren kívüli juttatás kerete.

A kedvezményesen adózással adható béren kívüli juttatások köre az alábbi jogcímekre csökken:

 • 100 ezer forint pénzbeli juttatás
 • SZÉP kártya szálláshely szolgáltatás
 • SZÉP kártya vendéglátás, étkezési szolgáltatás
 • SZÉP kártya szabadidő szolgáltatás
 • Szakszervezet által nyújtott üdülési szolgáltatás
 • Szövetkezeti tag béren kívüli juttatás

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelem adóról

71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben

a) juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része;

b) a Széchenyi Pihenő Kártya

ba) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 225 ezer forint támogatás;

bb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 150 ezer forint támogatás;

bc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 75 ezer forint támogatás.

(2) Béren kívüli juttatásnak minősül

a) a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;

b) a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott – egyébként adóköteles – jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meg nem haladó rész.