Családi kedvezmény

A családi kedvezmény adóalap kedvezmény, a családi járulékkedvezmény járulék kedvezmény.

A kedvezmények érvényesítéséhez az alábbi beállításokra van szükség Novitax bérszámfejtő programban.

Családi kedvezmény beállításai

Személyi adatok – Szja és járulék beállítások fülön

A Személyi adatok – Szja és járulék beállítások fülön jelölni kell, a Családi kedvezmény igénybevételét. A program alkalmas a családi kedvezmény göngyölítésére. Amennyiben nem szeretnénk göngyölni a családi kedvezményt, akkor azt ugyanezen a fülön szintén jelölni kell a „Göngyölés nélkül” paraméternél.

Családi kedvezmény igénybevétele
Családi kedvezmény igénybevétele

Személyi adatok – Hozzátartozók

A Személyi adatok – Hozzátartozók képernyőjén kell rögzíteni a kedvezmény érvényesítésének szempontjából fontos adatokat, az adóazonosító jelet, a Havi kedvezményezettséget, a Jogosultság jogcímét, és megosztás esetén a Házastárs/élettárs adatait.

Jogosultság jogcíme

Hozzátartozó
Hozzátartozó

A jogosultság jogcíménél meg kell adni, hogy az adott hozzátartozónál mi a kedvezményre való jogosultság jogcíme.

Családi kedvezmény - hozzátartozók - jogosultásg
Hozzátartozók – jogosultság jogcíme

Havi kedvezményezettség

Kedvezményezettség
Hozzátartozók – Kedvezményezettség
  • 1 – Kedvezményezett eltartott

A kedvezmény szempontjából, az egy gyermekre jutó összeg megállapításánál beleszámít a gyermekek számába, és kedvezményre is jogosít.

  • 2 – Eltartott

A kedvezmény szempontjából, az egy gyermekre jutó összeg megállapításánál beleszámít a gyermekek számába, de kedvezményre nem jogosít.

  • 3 – Felváltva gondozott gyermek

Házastárssal közösen 50-50%-ban, váltva gondozott gyermek esetében

  • 0 – Kedvezménybe nem számítható

A kedvezményre nem jogosító gyermek esetén állítandó be.

Felváltva gondozott gyermek esetén, vagy a családi kedvezmény megosztása esetén, a Házastárs/élettárs mezőben megadandó a házastárs/élettárs, mely személyeket, mint Házastárs vagy Élettárs szintén fel kell rögzíteni a Hozzátartozók ablakban.

Házastárs
Házastárs adatai

A Házastárs/élettárs adataiban az adóazonosító jel megadása kötelező, az egyéb személyes adatok megadása javasolt.

Személyi adatok – Családi kedvezmény

Igénybevehető kedvezmény

A Hozzátartozók gomb használatával megadott adatok alapján a program minden hónapra megállapítja a jogszabály szerint érvényesíthető kedvezmény összegét, és elővezeti a Személyi adatok – Családi kedvezmény képernyőjének „Igénybevehető” oszlopába.

Igényelt kedvezmény

A kedvezmény már az adóelőleg alap megállapításakor is megosztható, erről a feleknek az adóelőleg megállapítási nyilatkozaton, együttesen kell nyilatkozniuk, nyilatkozatuk visszavonásig, vagy újabb nyilatkozat megtételéig érvényes. Amennyiben tehát a Hozzátartozók menüpontban a gyermekek adatainál jelölve van a megosztott érvényesítés, így a figyelembe vehetőnél kevesebb a figyelembe veendő kedvezmény összege, azt a kezelőnek a személyi adatok Családi kedvezmény képernyőjének „Igényelt” oszlopába kell rögzítenie. Ha a felek új nyilatkozatot tesznek, a figyelembe veendő („igényelt”) kedvezmény mértékét is módosítani kell.

Amennyiben a Hozzátartozók menüpontban a gyermekek adatainál, a havi kedvezményezettségnél ” 3 – Felváltva gondozott gyermek” típus szerepel, akkor a Novitax bérszámfejtő program az adott gyermek jutó kedvezményt, automatikusan felezi. A felezett értékkel számolt igénybe vehető kedvezmény összeg jelenik meg a Családi kedvezmény adatokban.

Igénybevett kedvezmény

Számfejtéskor a program a személyi adatok Családi kedvezmény képernyőjének „Igénybevett” oszlopába írja a számfejtésnél figyelembe vett kedvezmény összegét.

CSJK-t nem kér mező

Lehetőség van arra, hogy a magánszemély adónyilatkozatában jelölje, hogy nem kér családi járulékkedvezményt. A nyilatkozat alapján havonta jelölhető a Családi kedvezmény képernyőn, hogy az adott személy „CSJK-t nem kér”.

Érvényesítés

A kedvezmény egyedül vagy más jogosulttal megosztva is érvényesíthető. Ezt a 08-as adatszolgáltatáson jelölni kell, ehhez meg kell adni a megfelelő adatot a bérszámfejtő programban.

Házastárs/élettárs

Más jogosulttal közösen érvényesített kedvezmény esetén, meg kell adni a házastárs, vagy élettárs adatait. Ehhez a házastárs vagy élettárs adatait fel kell rögzíteni a Hozzátartozók közé a megfelelő típussal. Így ezen a képernyőn már csak ki kell azt választani.

Családi kedvezmény adatok
Családi kedvezmény adatok

A családi kedvezmény adatainak rögzítésekor is van lehetőség a Hozzátartozók adatainak megadására a családi kedvezmény képernyőjén lévő Hozzátartozók gomb segítségével.

Családi kedvezmény évközi belépőnél

Amennyiben az évközi belépő hozott adataiban (Előző munkahelyi adatok / Jövedelem adatok – Szja adatlap) fel van tüntetve kedvezmény, akkor a kedvezményhez kapcsolódó adatoknál is fel kell tölteni a teljes időszakot.

Tehát ha az előző munkahelyi kilépő papír év elejétől tartalmazza a családi kedvezmény adatait, akkor azt az előző munkahelyi adatokon kívül, a hozzátartozók adataiban, és a családi kedvezmény menüpontban is év elejétől kell feltölteni az adatokat.

A családi kedvezmény és járulékkedvezmény számfejtése

Számfejtéskor a program automatikusan érvényesíti a családi- és adott esetben a járulékkedvezményt. A számfejtés képernyőn ez ellenőrizhető is.

Családi kedvezmény számfejtése
Családi kedvezmény számfejtése

A számfejtés képernyőn a családi kedvezmény mezőre kattintva láthatjuk, hogy mennyi az igényelt és érvényesített kedvezmény összege az adott számfejtésben.

A program az érvényesített családi kedvezmény alapján kiszámolja a családi járulékkedvezmény igénybe vehető összegét, amennyiben a foglalkoztatott igényelte érvényesíti a járulékkedvezményt és megjeleníti a megmaradt összeget.

Járulékkedvezmény érvényesítése esetén a kedvezmény göngyölését a program automatikusan kikapcsolja, így a következő hónapban már csak az aktuális havi kedvezmény érvényesíthető.

A helyesen megadott adatok és számfejtés után, a Novitax bérszámfejtő program a 08-as adatszolgáltatásba automatikusan átimportálja mind a hozzátartozókra, mind a kedvezményre vonatkozó adatokat.