Csoportos lista készítése a Datax programban a bérszámfejtő program listáiból

Csoportos lista készítése a Datax programban a bérszámfejtő program listáiból

Datax program indítása

A Datax program a főmenüben, a Programok menüpontban indítható el, de a főmenü “csempéi” közé is kitehető a gyorsabb elérés érdekében.

A Datax programon belül, a Listakészítés – Bérszámfejtés menüpontban érhető el az összeválogatott cégcsoportra a lista készítés funkció.

Cégcsoport létrehozása

A bérszámfejtő program esetében, a cégcsoport tagjait, a Tetszőlegesen összeválogatott cégek paraméterrel érdemes kiválasztani.

Cégcsoport létrehozása

Cégcsoport létrehozása

A Hozzáad gombbal ki lehet választania cégválasztás menüből a cégcsoport tagjait.

A Töröl gomb segítségével el lehet távolítani a már korábban hozzáadott céget a cégcsoportból.

A Betöltés gombbal a korábban a Mentés gombbal lementett cégcsoportot lehet kiválasztani, amely cégcsoportra készülnek majd el a listák.

A Mentés gomb segítségével, az összeválogatott cégcsoportot le lehet menteni egy megadott néven, és a lementeni kívánt cégcsoportot alapértelmezett cégcsoporttá is lehet alakítani. Így a DATAX program ezen funkciójába belépve, az alapértelmezettként lementett cégcsoportot ajánlja meg a program.

A Betöltés fájlból és a Mentés fájlból funkciókkal txt fájlba menthetőek a cégcsoport tagjai. A fájlt akár másik számítógépre is vissza lehet tölteni.

Az Elnevezés a listákon gomb segítségével az adószám helyett a cégneve, vagy bármely más szöveggel beparaméterezhető a cég. Így az összefűzött listákon a céget ezzel a szöveggel azonosítja be a program.

Listák készítése a cégcsoport tagjaira

Elkészítendő lista kiválasztása
Elkészítendő lista kiválasztása

Az elkészítendő lista forrása egy lista, előre meghatározott paraméterekkel.

Jelenleg az alábbi listákat lehet elkészíteni a cégcsoportra:

  • Bérbizonylat (bruttó és nettó jövedelem)
  • Egyszerűsített foglalkoztatottak
  • Személyenkénti bérbizonylat
  • Személyi karton
  • Személyi karton – hozzátartozó
  • Személyi karton – képzettség

Egyelőre törzs listák és havi listák lekérdezésére van lehetőség, ezért egy hónapot lehet megadni időszaknak.

Elkészült lista paraméterek
Elkészült lista paraméterek

Az elkészült fájl(ok) nevében használja a cég elnevezését paraméter jelölése esetén, a külön-külön elkészülő fájlok nevében szerepel a csoport készítésénél az  „elnevezés a listákon” paraméternél megadott elnevezés.

Az elkészült fájl(ok) nevéhez fűzze a hozzá a lista nevét paraméter jelölése esetén az elkészítendő lista neve szerepelni fog a fájl nevében.

Az elkészített fájl(ok) megjelenítése a művelet végén paraméter jelölés esetén a lista készítésekor azonnal megjelennek az elkészített fájlok.

Az elkészült listák egyesítse egy fájlban paraméter jelölése esetén az egyesített fájlt is elkészíti a program.

Az egyesítés módja paraméternél lehet kiválasztani, hogy a cégenként elkészült listákat külön munkalapokra, vagy egy munkalapon belül egymás alá vagy  akár egymás mellé beszúrva az oszlopokat kerüljenek az adatok.

Egyesítés módja egymás mellé
Egyesítés módja egymás mellé

Ha egymás mellé kérjük az adatokat akkor meg kell adni az összefűzés módját.

Azonosító oszlopok neve mezőben megadott oszlop név alapján keresi  meg a program az összefűzendő táblázatokban az adatokat. Például bérjogcím.

Két féle lehetőség van az összesített táblázatban megjelenítendő adatok kiválasztásában:

  • Csak az itt felsorolt oszlopok kerülnek az egyesített fájlba – a felsorolt oszlopok alapján készül el az egyesített lista
  • Az itt felsorolt oszlopok NEM kerülnek az egyesített fájlba – a felsorolt oszlopokat kihagyva, a többi oszlop adataival készül el az egyesített lista

Beállítások mentése fájlba és annak visszatöltés

Az egyszer beállított lista lekérési paramétereket, beazonosítható fájl név megadásával le lehet menteni a paraméterek beállításakor, a Beállítások mentése fájlba gomb segítségével.

A listák lekérése előtt, a korábban lementett paraméterek visszatölthetőek a Beállítások betöltése gomb segítségével, így nincs szükség az azonos paraméterekkel lekért listák esetében, a paraméterek újbóli megadására.