Devizás napidíj

Devizás napidíj

A Nyilvántartások – Devizás napidíj – Nyilvántartás menüpontban lehet rögzíteni a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó költségtérítések összegét devizában, melyet a Novitax bérszámfejtő program automatikusan számfejt a beállításoknak megfelelően.

Devizás napidíj
Devizás napidíj

A személy kiválasztása után a fenti képernyőn adhatóak meg a kiküldetés adatai.

A személy adatai és az árufuvarozó paraméter a személy jogviszony adataiból kerül be automatikusan.

Dátum:                            A kiküldetés időszaka

Számfejtési hónap:          Mely havi számfejtésben számfejtse automatikusan a program

Hóközi számfejtésben:    Külön hóközi számfejtésben legyen számfejthető a kiküldetés költségtérítés (a hóközi kifizetés menüpontban az Egyéb funkciónál érhető el)

Biz. szám:                         Könyvelési bizonylat száma (üresen hagyható)

Költséghely:                     Mely költséghelyre számfejtse a program (üresen hagyható)

Munkaszám:                    Mely munkaszámra számfejtse a program (üresen hagyható)

Napidíj:                            Az egy napra jutó deviza összege devizanem kiválasztásával

Árfolyam:                         Az átváltás árfolyama

Napok száma:                  A kiküldetés időszakának napjainak a száma, a program automatikusan megajánlja a dátum alapján. Ezzel a napok számával szorozza a napidíj összegét a deviza összeg megállapításához.

Deviza összeg:                 A program által a napidíj és a napok száma mezők alapján számolt deviza összeg

HUF összeg:                     A deviza összeg és az árfolyam alapján kiszámolt forint összeg

Külszolgálat / devizaellátmány (30-70%) használata:

Ezzel a paraméterrel lehet beállítani, hogy egy jogcímen bevétel és jövedelem tartalommal számfejtse a program a kiküldetési költségtérítést, vagy két külön adómentes és adóköteles jogcímre.
A paraméter beállítása alapján kerül a program által számított érték a lejjebb található három mezőbe, ahol a számfejtési jogcímek még módosíthatóak.

A Nyilvántartások – Devizás napidíj – Kimutatások menüpontban listázhatóak a nyilvántartásban rögzített adatok, mely adatok excelbe is exportálhatóak.