Egyéni vállalkozó könyvvitele

Egyéni vállalkozó könyvvitele

Tisztelt Adóhatóság!
Az alábbi kérdésben kérjük állásfoglalásukat.
Egyéni vállalkozó aki személyi jövedelemadóval adózik (nem átalányadós, nem katás, nem evás) vezetheti -e a nyilvántartásait kettős könyvviteli programban az alábbiak szerint?
Bevételek és költségek a pénzforgalomkor kerülnek elszámolásra, nem a kettős könyvvitel szerinti teljesítés szemléletben történik. Tehát az 53 bevallás és szja törvény szerinti elvnek megfelelően növekednek a bevételek és kerülnek elszámolásra a költségek, ráfordítások.
A könyvviteli programból főkönyvi kartonok, főkönyvi kivonat, bankszámla forgalmi lista, készpénz forgalmi lista, napló listák nyomtathatók.
A program pénztárkönyvet nem tud nyomtatni és naplófőkönyvet sem.
Elegendőek-e a fenti listák vagy minden esetben szükséges a pénztárkönyv vagy naplófőkönyv?
Tisztelettel:


Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja tv.) 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint alapnyilvántartás a naplófőkönyv, a pénztárkönyv, a bevételi és költségnyilvántartás, valamint a bevételi nyilvántartás, továbbá az őstermelői igazolvány részét képező értékesítési betétlap (az alapnyilvántartás típusai).
Alapnyilvántartást vezet az egyéni vállalkozó.

Az Szja tv. 5. számú melléklet 1.4. pontja alapján az alapnyilvántartás típusát a magánszemély adóévenként határozza meg, és e választását az adóévben saját elhatározásból később sem változtathatja meg.

A vállalkozói személyi jövedelemadó szerint adózó egyéni vállalkozó, aki az általános forgalmi levonására jogosult, valamint a helyi iparűzési adó alanyaként állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén nem egyszerűsítve határozza meg az adó alapját naplófőkönyv vagy pénztárkönyv vezetésével teljesítheti alapnyilvántartásának vezetési kötelezettségét.

Az Szja tv. 5. számú melléklet 2.2. pontja alapján az egyéni vállalkozó köteles a naplófőkönyvet úgy vezetni, hogy annak alapján minden, az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatban pénzbevételt vagy -kiadást eredményező gazdasági esemény (így különösen értékesítés, beszerzés, hitelfelvétel, kölcsönnyújtás, vállalkozói kivét felvétele) zárt rendszerben nyomon követhető legyen. E rendelkezés alkalmazásában a pénzbevétellel esik egy tekintet alá a termékértékesítés és a szolgáltatásnyújtás ellenértéke akkor is, ha teljesítése egészben vagy részben nem pénzben (hanem például csere, beszámítás révén) történt.
A naplófőkönyv tartalmát a számvitelről szóló törvénynek az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozókra irányadó rendelkezései szerint kell megállapítani.

Az Szja tv. 5. számú melléklet 3.2. pontja alapján az egyéni vállalkozó köteles a pénztárkönyvet úgy vezetni, hogy annak alapján - a kiegészítő nyilvántartásokat is figyelembe véve - minden, az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatban pénzbevételt vagy -kiadást eredményező gazdasági esemény zárt rendszerben nyomon követhető legyen.