EKHO szerinti adózás kezelése

Az EKHO szerinti adózás kezelésének a beállításai és számfejtése, különböző jogviszonyok esetén, az alábbiak szerint történik a Novitax bérszámfejtő programban.

Beállítások a személyi adatokban

A személyes és a jogviszonyra vonatkozó adatok megadása mellett, az Szja és járulék beállítások fülön lehet jelölni az EKHO szerinti adózásra vonatkozó adatokat.

EKHO paraméterek
EKHO paraméterek

Az EKHO szerinti adózás típusai:

EKHO típusa

EKHO típusa

  • Természetes személy EKHO szerint adózása – a levont EKHO mértéke 15%
  • Nyugdíjas személy EKHO szerinti adózása – a levont EKHO mértéke 9,5%
  • EGT állambeli személy EKHO adózása – a levont EKHO mértéke 9,5%

Összeghatárok:

  • 1 – 50 millió forintig
  • 2 – 250 millió forintig
  • 3 – 500 millió forintig

Az adó- és járulékfizetésre vonatkozó beállítások

Bérből nem ekho szerinti mezőben, munkaviszonyban foglalkoztatott esetében van lehetőség megadni a normál adózással és járulékfizetéssel érintett összeget. A megadott összeget a normál adózással és járulékmértékkel számfejti a program, a felettes rész lesz EKHO-s adózású.

Ekho-t nem fizet paraméter jelölése esetén, a bérszámfejtő program nem vonja le az ekho összegét.

Sportolókra vonatkozó paraméterek

 

Sportolók esetében a paraméterek beállítása

Sportolók esetében a paraméterek beállítása

A Sportoló, sportszakember mezőben lehet jelölni ennek tényét, amely paraméter a ..08-as adatszolgáltatáson is jelölve lesz.

A Hivatásos sportoló és nemzetközi sportszövetség munkavállalójaként nincs kifizetendő ekho paraméter jelölése esetén, nem számfejt a program kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást.

Számfejtés

A számfejtéskor a program, a Személyi adatokban beállított paramétereknek megfelelően számfejti a jövedelem megfelelő részére vagy egészére az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást.

Speciális számfejtési esetek

Abban az esetben, ha a foglalkoztatás megbízási szerződéssel történik, és foglalkoztatott más jogviszonyában nem fizeti meg a minimálbér alapján a normál adó és járulékfizetési szabályoknak megfelelően az adó és járulék összegét, akkor a két jogviszony felrögzítése szükséges.

Az egyik 7-es – Egyéb jogviszonyt a normál adó és járulékfizetési szabályoknak megfelelően kell beállítani, ebben a jogviszonyban nem kell az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás paramétereit beállítani, az általános szabályok szerint történik a számfejtés.

A másik 7-es – Egyéb jogviszonyban lehet az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás paramétereit beállítani, ebben a jogviszonyban történik az ekho levonása és megfizetése is.

Igazolások, adatszolgáltatás

A ..08-as adatszolgáltatáson a beállított paraméterek szerint történik az adatszolgáltatás.

Az M30-as igazolás mellé a program automatikusan elkészíti év végén az igazolást az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételekről.