Előlegek kezelése és beszámítása az egyszeres könyvviteli programban 2023-tól

Az egyszeres könyvviteli programban mind az adott és kapott előleget lehet rögzíteni.

Leggyakoribb jogcímek:

  • 481 Kapott előleg fizetési célú
  • 491 Kapott nem adóköteles áfás előleg
  • 496 Adott előleg fizetési célú
  • 500 Adott előleg beruházási száll.
  • 502 Adott előleg immateriális javak beszerzéséhez

Biz. tip lehet “Bejövő számla” (adott előleg esetében) vagy “Kimenő számla” (kapott előleg esetében).

Alapból a megadott pénzforgalmi helyre kiegyenlítésre is kerül a bizonylat.

Kézi könyvelés esetén így nem kell  a kiegyenlítést is rögzíteni.

A végszámla rögzítésekor ki kell választani a megfelelő jogcímet és rögzíteni kell a végszámlát.

A végszámla rögzítésekor az “515  Kapott előleg beszámítása” jogcímen lehet az előleget beszámítani kimenő (vevői) számla esetében.

Az “520 Adott előleg beszámítása” jogcímen lehet az előleget beszámítani bejövő (szállítói) számla esetében.

Tehát az előleg kiegyenlítése nélkül is lehet előleget beszámítani.

A pénzforgalmi hely rögzítésekor (pld. kivonat) az előleg számla 207 vagy 470 jogcímen kiegyenlíthető.  A pénzforgalom könyvelésekor az előlegről lekerül az azonnali pénzforgalom és mint vevői vagy szállítói számla kerül rögzítésre.

De továbbra sem szükséges az előleg számlákat külön kiegyenlíteni. Kiegyenlítés nélkül továbbra is pénzforgalmat is jelent a fejben megadott pénzforgalmi helyről.

Javasolt ellenőrizni, hogy az előleg számla áfa teljesítése és a pénzforgalom valóban megegyezik-e, ha a felhasználó mégis kiegyenlíti külön az előleg számlát.

Első példa:

Adott előleg:

Egyik fél sem pénzforgalmi áfás.

Adott előleg rögzítése
Adott előleg rögzítése

Naplófőkönyvi bejegyzés:

Megadott pénzforgalmi hely (a példában a bank) csökken a bruttó értékkel.

Nettó érték Egyéb ktg. és a levonható áfa a Levonható áfa rovatra könyvelődik.

 

Végszámla:

Végszámla rögzítése
Végszámla rögzítése

A végszámla rögzítésénél az első tétel anyagköltség és a második tétel az előleg beszámítás.

Az előleg beszámításnál meg kell adnia a felhasználónak, hogy melyik számlát számította be (zöld nyílra kattintva partner megadás után kiválasztható).

A nettó és áfa összeget tölteni kell, illetve megfelelő áfa kategóriát kiválasztani.

 

Előleg beszámítás
Előleg beszámítás

Naplófőkönyvi bejegyzés:

Adott előleg beszámítás: Pénzforgalmi hely növekszik a bruttó értékkel, nettó érték Egyéb ktg. és a levonható áfa a Levonható áfa rovatra könyvelődik negatív értékkel.

Anyagköltség: Pénzforgalmi hely értéke csökken a bruttó értékkel, nettó érték Anyag, áru rovatra és a levonható áfa a Levonható áfa rovatra könyvelődik.

Ha a felhasználó könyveli a pénzforgalmi helyet, pld. bank kivonatot, akkor kiválaszthatja az előleg számlát és rendezheti. Biz. típusnak P-Pénzforgalmat kell választani és a megfelelő pénzforgalmi helyet.

Naplófőkönyvi bejegyzés:

Pénzforgalmi hely értéke csökken a bruttó értékkel, nettó érték Egyéb ktg.  rovatra és a levonható áfa Egyéb tartozások csökkenése rovatra könyvelődik.

Az előleg számlánál pedig módosul a naplófőkönyvi bejegyzés. Csak a levonható áfa értéke rögzítődik Levonható áfa és Egyéb tartozás növekedés rovatra.

Előleg banki utalása
Előleg banki utalása

Megjegyzés!

 

Második példa:

Kapott előleg. A számlát kiállító nem pénzforgalmi áfás.

Előleg számla könyvelésekor a Biz. tip: K-Kimenő számla és a  481 Kapott előleg fizetési célú jogcímet kell választani.

Naplófőkönyvben a bejegyzések:

A bizonylat fejben megadott pénzforgalmi hely értéke növekszik a bruttó értékkel. Nettó értékkel a Beszám. bev. és a fizetendő áfával  a Felszám. áfa rovat növekszik.

Végszámla könyvelésénél a Biz. tip: K- Kimenő számla. A felhasználónak a megfelelő bevétel jogcímet kell kiválasztania. Például: 103 Áruértékesítés árbevétele. Majd tételként fel kell rögzítenie “515 Kapott előleg beszámítása” jogcímre a beszámításra kerülő előleget.

Naplófőkönyvben a pénzforgalmi hely értéke csökken az előleg értékével. Nettó értékkel a Beszám. bev. és a fizetendő áfával  a Felszám. áfa rovat csökken. Ez a rész volt az előleg beszámítása.

A bevétel résznél a pénzforgalmi hely értéke növekszik a bruttó értékkel , továbbá nettó értékkel a Beszám. bev. és a fizetendő áfával  a Felszám. áfa rovat növekszik.

Pénzforgalmi hely (pld. bankkivonat könyvelése), azaz az előleg számla kiegyenlítése: Biz. típusnak P-Pénzforgalmat kell választani és a megfelelő pénzforgalmi helyet. 207 jogcímet kell  választani.

Naplófőkönyvi bejegyzés:

Pénzforgalmi hely értéke növekszik a bruttó értékkel , továbbá nettó értékkel a Beszám. bev. és a fizetendő áfával  a Felszám. áfa rovat növekszik.

Az előleg számlánál pedig már nem lesz naplófőkönyvi bejegyzés.

Ha az előleg visszafizetésre kerül akkor az előleg számlát lehet módosítani és sztornírozni. A számla rögzítésénél ne jelöljék a Pénzügyi rendezést.

Sem az előleg számlát nem kötelező kiegyenlíteni sem a módosító számlát.

 

A végszámlába az előlegek az alábbi módon is beszámíthatóak:

Először rögzíteni kell a végszámla tételeit. Majd a tételekből kilépni és  az “Egyéb” gombra kell kattintani majd az “Előleg beszámítás”-t kell választani.

A megjelenő táblázatban a “+” gombra kattintva (vagy Ins) megjelennek a beszámítható előlegek. Ezek közül a felhasználó kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné beszámítani.

Előleg beszámítás tételek
Előleg beszámítás tételek

Az érték csak  alacsonyabb összegre írható át.

 

 

Számlák módosítása és sztornírozása!

Bővebben!

Ha az előleg  vagy része visszafizetésre kerül, akkor a számla rögzítésénél a bizonylat fejben az “Egyéb” gombra kattintva a “Számla módosítás/sztornó” funkciót kell használni. A “Tételek bemásolása” jelölése esetén  és a “Módosítás” választásakor a hivatkozott számla tételei bemásolásra kerülnek ellentétes előjellel, amit a felhasználó módosíthat. “Sztornó” típus esetén is bemásolásra kerül, de nem módosítható.

 

 

 

Egyéb információk:

Végszámla könyvelésekor csak olyan előleget lehet beszámítani, ami egyezik  a végszámla pénznemével.

A végszámlába csak a végszámla értékéig enged a program előleget beszámítani.

Az előleg beszámításnál a felhasználó az 515 és 520 jogcím használatánál az áfa kulcsokra fokozottan figyeljen.

 

Videó!

Előleg beszámítás funkció videó!