Előlegek kezelése nem pénzforgalmi vállalkozások esetén 2013-tól

Előlegek kezelése az NTAX-ban nem pénzforgalmi vállalkozások esetében

A kettős könyvviteli programban a kezelő egyidejűleg, az előlegszámla rögzítésével automatikusan könyveltetheti a programmal annak kiegyenlítését, vagy az előleg pénzügyi teljesítésének idejében automatikusan előállíttathatja a programmal az előlegszámlát. Az előlegszámla pénzforgalmi elszámolású bizonylatként kerül könyvelésre. A pénzforgalmi elszámoláshoz szükséges, hogy a megajánlott 3686 Pénzforgalmi áfa követelés számlának a számla jellege AF 14 legyen. Továbbá szükséges még, hogy a 4794 Pénzforgalmi áfa kötelezettség átvezetés kötelezettség számlának a számla jellege AF 13-ra legyen állítva. Amennyiben ettől eltérő számlaszámokra szeretne a kezelő könyvelni, úgy a használni kívánt számlaszámoknak a számlatükörben az AF 13 és az AF 14 számlajellegeket kell beállítani.

Az előlegszámla automatikus kiegyenlítéséhez a Kimenő és Bejövő naplókban be kell állítani a Kapcsolódó (pénzforgalmi) naplót előleg esetén.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

Az előleg pénzügyi elszámolásakor a számla automatikus könyveléséhez a Törzsadatok/Naplókban a használni kívánt pénzforgalmi naplóban be kell  állítani a kapcsolódó kimenő, illetve a kapcsolódó bejövő naplót.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén a WINTAX program NTAX moduljában

A rögzítés menete kapott előleg számla rögzítés esetén:

Ebben az esetben a kimenő naplóba be kell állítani a „Kapcsolódó napló előleg”-et.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

A bizonylat lezárásakor a megadott pénzforgalmi naplóban automatikusan rögzítésre kerül a kiegyenlítés:

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

A rögzítés menete kapott előleg banki/pénztári fizetésekor:

Ebben az esetben be kell állítani a bank/pénztár naplóba a Kapcsolódó n.kimenő”-t.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

Az Egyéb gombra kattintva kiválasztjuk az Előlegszámla könyvelése funkciót vagy a Ctrl+Alt+F3 billentyűkombináció megnyomására a program a rögzített banki tételt lemódosítja az alábbi könyvelésre:

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

és ezzel egyidejűleg létrehozza az előlegszámlát:

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

A rögzítés menete adott előleg számla rögzítés esetén:

Ebben az esetben a bejövő naplóba be kell állítani a „Kapcsolódó napló előleg”-et.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

A bizonylat lezárásakor a megadott pénzforgalmi naplóban automatikusan rögzítésre kerül a kiegyenlítés:

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

A rögzítés menete adott előleg banki/pénztári fizetésekor:

Ebben az esetben be kell állítani a bank/pénztár naplóba a „Kapcs.n.bejövő”-t.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

Az Egyéb gombra kattintva kiválasztjuk az Előlegszámla könyvelése funkciót  vagy a Ctrl+Alt+F3 billentyűkombináció megnyomására a program a rögzített banki tételt lemódosítja az alábbi könyvelésre:

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

és ezzel egyidejűleg létrehozza az előlegszámlát:

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

Előleg könyvelése hagyományos módon

A pénzforgalmi helyen (bank, pénztár) könyvelt előleg esetén a program továbbra is javasolja az előleg számla automatikus könyvelését, de a bizonylat e nélkül is tárolható. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ha nincs előlegszámla könyvelve (vagyis nincs az áfa-nak alapbizonylata) a program nem tudja figyelni, hogy az előlegnek saját jogon, vagy más számlákkal összevontan szerepelnie kell-e a belföldi áfa összesítő nyilatkozatban (tételes áfa analitikán). A belföldi összesítő nyilatkozatot érintő előlegek esetén továbbra is ajánljuk az előlegszámla számlaként való rögzítését.

Előleg könyvelése kézzel

Adott előleg

Adott előleg számla rögzítésekor az áfa átvezetőket megképzi a program.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

Kiegyenlítéskor az áfa átvezetőket szintén a program kézi meg automatikusan.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

A kiegyenlítésre kerülő előleg számlát a felhasználónak kell kiválasztania!

Végszámlába történő adott előleg beszámításánál a vegyes tételeket a felhasználónak kell könyvelnie.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás eseténA kapcsolódó (előleg) bizonylatot a kezelőnek meg kell adnia!

Kapott előleg

Kapott előleg számla rögzítésekor az áfa átvezetőket megképzi a program.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

Kiegyenlítéskor az áfa átvezetőket szintén a program képzi meg automatikusan.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás esetén

A kiegyenlítésre kerülő előleg számlát a felhasználónak kell kiválasztania!

Végszámlába történő kapott előleg beszámításánál a vegyes tételeket a felhasználónak kell könyvelnie.

Előlegek kezelése nem pforg-i vállalkozás eseténA kapcsolódó (előleg) bizonylatot a kezelőnek meg kell adnia!

Jogszabályi háttér: Hatályos áfa törvény