EPR – Kiterjesztett gyártói felelősség

2023.07.01-től a környezetvédelmi termékdíjak mellett bevezetésre kerül a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR). Az EPR rendszerről bővebben itt olvashatnak!

Meglévő ügyfeleink részére akik már használták a termékdíj rendszert röviden összefoglaltuk a teendőket, melyet ide kattintva tudnak megtekinteni: EPR rendszer bevezetése

A számlázó programban a törvénnyel összhangban az alábbi adatok megadására van lehetőség:

KF kódok megadása (körforgásos termékek azonosító kódszámai)

A Törzsadatok/Cikk törzsadatok/Termékdíj és EPR kódok menüpontba belépve lehetőségünk van rögzíteni a KF kódokat:

KF kódok rögzítése
KF kódok rögzítése

A kormány rendelet alapján kötelező megadni a megfelelő KF kódot, a hozzá tartozó díjtétel kódját és a díjtételt. Szintén kötelező a számlán szerepeltetni a kódhoz tartozó záradék szöveget. A kódok, díjtételek és záradék szövegek kitöltéséhez itt találják a jogszabályi háttért:
8/2023. (VI. 2.) EM rendelet
80/2023. (III.14) Korm. rendelet

Termékdíjköteles termékek termékdíj tételei

A 2011. évi LXXXV. törvény 2. melléklete alapján a Környezetvédelmi termékdíj csökkenthető a kiterjesztett gyártói felelősségi díj összegével:

2. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez
2. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Ennek megfelelően a termékdíj kódok (Törzsadatok/Cikk törzsadatok/Termékdíj és EPR kódok menüpont) esetén lehetőség van megadni az EPR díjat, mint korrekciós díjtételt, amivel a környezetvédelmi termékdíj csökkenthető maximum 0 Ft-ig.

Termékdíj
Termékdíj

Termékdíj/EPR cikk rögzítése

Amennyiben már a termékdíj miatt a cikkek rögzítve vannak, csak a KF kód megadására van szükség, amennyiben még nincs rögzítve, akkor a Törzsadatok/Cikk Törzsadatok menüpontba belépve rögzíteni kell a cikket. A termékdíj jelleg, termékdíj kód és KF kód megadása kötelező:

EPR cikk rögzítése

A KF kódok gombra kattintva rögzíthetők az adott cikkhez tartozó kód vagy kódok (a kötelezettség teljesítés és/vagy származás miatt lehet hogy egy cikkhez több kód rögzítése is szükséges).
A + vagy insert gombot megnyomva a korábban rögzített kódokból választhatunk, fontos hogy több KF kód esetén legyen egy alapértelmezett. Több kód esetén a program számlázáskor az alapértelmezettet fogja felkínálni, de lehetőség lesz a többi rögzített KF kód közül a számla tételhez másikat rendelni.

KF kód cikkhez rendelése
KF kód cikkhez rendelése

Csak EPR díjjal érintett cikk rögzítése

Amennyiben a termékáramhoz nem tartozik környezetvédelmi termékdíj kód, akkor a Termékdíj jellegnél a KF- Csak EPR díjas lehetőséget kell választani.

EPR díjas termékáram
EPR díjas termékáram

Ebben az esetben csak KF kódot kell választani.

Termékdíjas termék adatainak megadása/módosítása (07.01-től)

Amennyiben a termékáram már korábban rögzítve lett (Törzsadatok/Cikk törzsadatok/Cikkek menüpontban) akkor a termékdíj adatait már tartalmazza, így a Termékdíjak/EPR díjak gombot megnyomva az alábbit láthatjuk:

Termékdíj adatok a cikknél
Termékdíj adatok a cikknél

Adott “csomagolóanyagra” vonatkozó információk a megfelelő sorra való kattintás után adhatók meg vagy módosíthatók.
A Termékdíj fülön a termékdíj kód és a hozzá tartozó adatok az EPR fülön pedig a KF kód és a hozzá tartozó díjtétel adható meg.

Termékdíj adatok megadása

EPR díj adatok megadása

FONTOS!!! Az adatok megadása csak akkor történjen meg ha már a számlán ezeket szerepeltetni kell, mert a programban nincs külön dátum korlát az EPR adatok megjelenítéséhez, tehát ha a termékdíjas cikkek törzsadatai tartalmazzák az EPR adatokat azok a számlán is fel lesznek tüntetve!

Meglévő termékdíj rendszer esetén

Amennyiben a cég már használja a termékdíjakat (rögzítve vannak a szükséges beállítások és cikkek) csak egy ellenőrzést kell futtatni, ha a KF kódok rögzítve lettek és ezek az egyes termékáramokhoz hozzá lettek rendelve. A Szerviz/Ellenőrzés/109. Termékdíjas ellenőrzés futtatása az egyes termékáramokhoz rögzített alapértelmezett KF kódokat a hozzá tartozó díjtétellel együtt és a termékdíjnál megadott mennyiséggel tölti fel. FONTOS!!! Az ellenőrzést csak 07.01-el futtassák le, mert a programban nincs külön dátum korlát az EPR adatok megjelenítéséhez, tehát ha a termékdíjas cikkek törzsadatai tartalmazzák az EPR adatokat azok a számlán is fel lesznek tüntetve!

Partner-cikk összefüggés

A számlázó program lehetőséget ad arra, hogy bizonyos vevők számlájára kerülő EPR díjakat testre tudjuk szabni. A Törzsadatok/Partner törzsadatok/Partner és cikk összefüggések menüpontban van lehetőségünk rögzíteni az összefüggést. Itt meg kell adni a megfelelő partnert, a termékáram cikket (csomagolóanyag, hulladék) és a hozzá tartozó KF kódot. Amennyiben a partnernek olyan termékdíjas terméket számlázunk, melyhez ez a csomagoló anyag cikk tartozik ott az itt megadott KF kód fog a számlán szerepelni.

Számlázás (Egységár nem tartalmazza a termékdíjat beállítás mellet)

Egységár nem tartalmazza a termékdíjat
Egységár nem tartalmazza a termékdíjat

A számlán az EPR díjat és a hozzá tartozó záradékszöveget a tételesen tüntetjük fel, valamint a beállításnak megfelelően a termékáramok külön tételként kerülnek a számlára a megfelelő mennyiséggel és egységárral (környezetvédelmi termékdíj szerint és EPR díj szerint is).

Ezen beállítás mellett lehetőségünk van a KF-kódok módosítására is. Ezt a megfelelő számla tételbe belépve a Termékdíj adatok fülön tehetjük meg a KF kód mezőbe:

KF kód módosítása
KF kód módosítása

 Számlázás (Egységár tartalmazza a termékdíjat beállítás mellet)

Egységár tartalmazza a termékdíjat

Amennyiben az egységárba benne van a termékdíj a program vélelmezi, hogy az EPR díj is benne van, így külön számla tételek nem keletkeznek, viszont itt is látható tételesen a jogszabály által előírt KF kód, díjtétel és záradék.

 

EPR díj megfizetési kötelezettség ki- és bekapcsolása a számlatételben

Számla készítésekor a tételeknél a Termékdíj adatok lapon választható a Termékdíj fizetésre kötelezett adás-vétel funkció és ez alatt az EPR díj megfizetésre nem kötelezett adás-vétel funkció is, így számlatételenként eldönthető vagy felülbírálható, hogy az adott vásárlásra vagy értékesítésre van-e termékdíj és/vagy EPR díj kötelezettség.

eprtermekdijkibekapcs