EVA bevallás a kettős könyvviteli programban

EVA bevallás a kettős könyvviteli programban újra aktív

EVA bevallás a kettős könyvviteli programban elkészítése előtt kérjük ellenőrizze, tekintse át  a könyvelését.

(Az egész évben eva alanyként működő cégek bevallásának elkészítésére szolgál ez a lehetőség, az évközben evából kilépő adóalanyok bevallását a program nem készíti el.)

Kiegészítő adatok:

A Kiegészítő adatoknál be lehet állítani, hogy van-e deminimis kedvezménye és áfa bevallási kötelezettsége. Ha nincs, akkor be kell pipálni és a bevallás 43/A lapjának B. 02. pontjába X kerül, azaz a vállalkozásnak nincs áfa megállapítási kötelezettsége, illetve a 43-02-02 lapra is X kerül, azaz de minimis támogatást sem tüntet fel.

„Osztalék  utáni adót kiváltó adója van” bepipálása esetén a 7. lapra beírt értékek átkerülnek az ANYK-ba.

Előkészítés:

Az előkészítésnél beállíthatóak, hogy a bevallás adott sorai mely főkönyvi számlaszámok egyenlegei/forgalmai gyűjtődjenek be.

Például: szakképzési hozzájárulás 4633 főkönyvi számla K forgalma.

Bevételek:

A bevallás elkészítésekor a program automatikusan gyűjti az adóévben megszerzett bevételt az összes 9-es főkönyvi kartonról. Kivétel, melyet a kezelő a 9695 EVA alapba be nem számító bevételre könyvelt, melynek a számlajellege TO 22.

Az EVA alapját növelő tételekhez begyűjtésre kerül a Kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel, ha a kapcsolt vállalkozás bevételei olyan számlákra vannak könyvelve, mely számlajellege TO10.

EVA alapot növelő tételként kerül megállapításra a kapott előleg, illetve csökkentő tételként a kapott előleg elszámolása/csökkenése, ha a tételek számlajellege FS 4.

A fenti alap gyűjtési lehetőségeket a kezelő az Előkészítésnél felülbírálhatja a számára megfelelő főkönyvi számok beírásával.

Szakképzési hozzájárulás:

A szakképzési hozzájárulás éves összege: 4633-as főkönyvi szám egyenlege, melyből az 1-3. negyedévi előleg is gyűjtésre kerülnek. Előkészítés menüpontban módosítható a főkönyvi számla száma. Ha a megadott számlaszámra nem történt tárgyévben könyvelés, akkor a bevallás 43/A lapjának  B. 3-as része X-elésre kerül, azaz jelölve lesz, hogy a vállalkozásnak nincs szakképzési hozzájárulás megállapítási kötelezettsége.

Adóalap és adó:

Az EVA alapja és a kiszámított adó a bevételi nyilvántartással egyezően kerül kimutatásra.

Az 1-3. negyedévre megállapított előlegek is.

A tárgyév december 20-áig esedékes feltöltési kötelezettséget a kezelőnek kell kitöltenie a december 20-ai feltöltési kötelezettségkor rendelkezésre állt információk alapján.

Gyűjtés és listázás:

A Gyűjtés futtatásával a program összegyűjti a bevalláshoz szükséges adatokat, melyeket a kezelő átírhat. A Javításnál is módosíthatóak a gyűjtött adatok. Lista menüpontban a 02-01 lap, 02-02 lap, 03 lap és a 07. lap kerül kinyomtatásra ezres vagy forintos formában.

Adatszolgáltatás:

Az Eva tételes összesítő jelentés menüpontban listázásra kerülnek azok a bizonylatok (Kimutatások /Áfa menüpontnál is elérhető ugyan ez a kimutatás.) amelyek alapján a 43-06. Adatszolgáltatás lap töltődik, ha az áfakódnál a 126 szerepel.  Abban az esetben kerülnek az érintett bizonylatok kimutatásra, adatszolgáltatásra, amelyekben a 126 áfa kódra történt rögzítés és az áfa értéke az 1 millió forintot elérte. (Kérjük fokozottan ellenőrizze. Pld. előző évben teljesen kiegyenlített bizonylatokra vonatkozó korrekció….stb.)

Egyéb:

Elektronikus bevallás indításakor a 43 bevallás átkerül az ANYK-ba.

A bevallás a cégenkénti adónaptárba bejegyezhető, ha a felhasználó a „Cégenkénti adónaptárba véglegesítés bejegyzés kérése?” kérdésre igennel válaszol és az adónaptárba 43 bevallás beállításra került.

A Bevallás számlaszámainak mentése és visszatöltése arra szolgál, ha  a kezelő az alapból beparaméterezett számlaszámokat módosítja, és ezeket a módosításokat minden gyűjtésnél nem akarja újra kitölteni/átírni.

A Bevallás törlése és a Bevallás kiürítése a bevallás törlésére és kiürítésére szolgál.

A Kiürítés az eddig bevitt értékeket törli, de a számlatükör hivatkozásokat változatlanul hagyja.

A Törlés visszaállítja az eredeti törzs bevallás szerinti állapotot, ami az egyénileg felvitt  számlatükör hivatkozások és felvitt értékek elvesztésével jár.