Felhasználói adatok kezelése

Felhasználói adatok rögzítése

Felhasználónak (programhasználónak) azt a céget tekintjük, amely NOVITAX program(ok) licenc jogosultságával rendelkezik, fizeti a programhasználati díjat, és a program által készített kimutatásokon regisztrált cégként jelenik meg.

Regisztrálandó cégnek tekintünk minden olyan céget, amely részére a felhasználó NOVITAX programra alapozott szolgáltatást végez (pl. könyvel, számfejt, számláz, vezeti a készletét, stb). A program bizonyos részei a regisztrálandó helyett még a korábbi, „könyvelendő” elnevezést használják, amelyekre a leírásban mint regisztrálható cégre hivatkozunk).

A programoknak egy számítógépen több felhasználója is lehet, minden felhasználóhoz külön kell megadni a regisztrálandó cégeket. A több felhasználó kezeléséhez a „Menükezelő/Beállítás/Kezelés/beállítások” képernyőn a „Több regisztráció kezelése” funkciót be kell állítani.

A felhasználók adatait a „Menükezelő/Regisztráció/1.Felhasználó/programhasználati igények rögzítése menüpontja kezeli. Itt adhatók meg a programot használók céges adatai, a használt programok és a regisztrálandó cégek adószámai, nevei. 

A programhasználó cég (felhasználó) adatai

A felhasználói adatok rögzítése első részében a programot használó vállalkozás cégadatait kell kitölteni. Külön felhívjuk a figyelmet az e-mail cím, és a bankszámlaszám pontos megadására, hogy az elektronikus leveleink célba érjenek, és a hiányos bizonylatolással történő utalásokat könnyebben azonosítani tudjuk. Kérjük a címek pontos megadását, a teljes cím ugyanazon mezőben történő feltüntetését.

Gép sorszám:

A használt számítógépeket 01-től kezdve folyamatosan sorszámozni kell, hálózati felhasználás esetén a szerver gép legyen a 01-es sorszámú gép, több gépes, könyvelő irodai felhasználásban az a gép legyen a 01-es gép, amelyen a könyvelt vállalkozásokban bekövetkező változások vezetve lesznek (a fő gép). Egy felhasználó esetén kiadott két azonos sorszámú gép jelentősen bonyolítja a regisztrációs eljárást, ezért kérjük, hogy a használt számítógépeiket körültekintően, kerülve a már használt sorszámok újból kiadását sorszámozzák.

Felhasználás kezdete

Általában a könyvelés év első napja (pl. 1988.01.01.), év közbeni rendelés esetén a programhasználat első hónapja (igazából csak itt van jelentősége).

Számlázási időszak

25.000 Ft+áfa fizetendő összeg alatt javasoljuk a negyedéves fizetési gyakoriságot, de szabadon beállítható a havi, negyedéves, éves fizetési gyakoriság, a felhasználó a bejelölt időszakonként fog díjfizetési értesítőt kapni az esedékes programhasználati díjról.

Egyes programoknál a január 31-ig történő éves fizetés esetén az éves díjból 5% kedvezményt biztosítunk!

Regisztrációk lista

A kapcsolóra kattintva, a program megjeleníti az egyes programokhoz regisztrált cégek adószámait, neveit. A lista alapján a felhasználó ellenőrizheti, hogy az egyes gépeken tényleg az általa ismert cégek vannak regisztrálva, a lista alkalmas a felhasználó, és a NOVITAX nyilvántartásainak egyeztetésére is. A lista csak a regisztrált gépeken kérhető le.

Felhasználói adatok további számítógépekre való átvitele

Több gép esetén a munkát nagymértékben segítik a „Felhasználási igények mentése”, „Felhasználási igények visszatöltése” gombok, amelyekkel a már kitöltött felhasználói adatok menthetők (pl. pendrive-ra), és visszatölthetők az összes többi számítógépbe. Ezért javasoljuk, hogy a program fő gépre való telepítése után az erre jogosult személy töltse ki a felhasználói, és a program jogosultsági adatokat, majd azokat mentse le, és töltse vissza az összes többi számítógépbe. A visszatöltésre egyszer a telepítés után van szükség, a cégváltozásokat a továbbiakban már csak a főgépen kell átvezetni.

Hasznos tipp

A felhasználói adatok visszatöltése után a kezelő lépjen be a felhasználói adatokba, ellenőrizze a visszatöltés helyességét, és egyedi sorszámra állítsa be a gépsorszám mező értéket, hogy a regisztrációs állományok összemásolhatók legyenek.

Figyelem!

A felhasználói adatok mentésével nem készül el a regisztrációs állomány, azt továbbra is a „Regisztrációs állomány mentése és beküldése” menüpontban lehet készíteni.

Felhasználói adatok megadása több használó esetén

Mint azt már írtuk, ha egy számítógépre több felhasználót szeretnének regisztrálni, akkor a „Menükezelő/Beállítások/Kezelés/beállítások” képernyőn a „Több regisztráció kezelése” funkciót be kell állítani. Ebben az esetben a „Felhasználó/programhasználati adatok rögzítése” menüpont választása után a program megjeleníti a már rögzített felhasználók adatait, amelyek közül ki lehet választani az aktuális céget, vagy új felhasználót lehet rögzíteni.

Az aktuálisnak választott cég további adatai a cégen való kettős kattintással jeleníthetők meg. A további adatokat a program az aktuálisnak választott felhasználóra értelmezi.

Programhasználati igény könyvelő programok/ számlázó programok

Ezen a képernyőn kell rögzíteni azt, hogy a felhasználó az adott évben melyik programot, mennyi cégre kívánja használni. A megjelenő programok közül azokat kell bejelölni, amely programokat a felhasználó az adott évben használni kíván (a bejelölést a programnév előtti négyzet „kipipálása” jelenti). A cégek mezőkbe az adott programra vonatkozó cégszám jogosultsági számot kell rögzíteni. Az első képernyőn a könyvelő, és bérszámfejtő programok, a másodikon a számlázó, pénzügyi, készlet, és rendelés nyilvántartó programok jelölhetők be.

A programhasználati ablak jobb oldala a regisztráció állapotáról tájékoztat. A regisztrálatlan gépek esetén az érvényességi idő helyett a „Nem regisztrált” felirat jelenik meg. A regisztrációt követően a felhasználói ablak jobb oldalán megjelennek az egyes modulok regisztrációs jellemzői, és a regisztrációk érvényességi idői. A „Nyitott” gombra való kattintás után a program a képernyőre írja a már regisztrált cégeket.
Hasonlóan néz ki és kezelhető a számlázó programok használati igényei.

Regisztrálandó cégek kijelölése
A felhasználó által megadott programhasználati igény után, lehetőleg a regisztrációs állomány beküldése előtt, a „regisztrálandó” cégeket fel kell venni a  „Regisztrálandó cégek” fül alatt.

A regisztrálandó cégek képernyő bal oldalán megtekinthetők a táblában már szereplő cégek, amelyek közül zöld szimbólummal vannak jelölve a regisztrált, piros szimbólummal a még nem regisztrált cégek.

Új cég felvitele a regisztrálandó cégek közé

A regisztrálandó cégek közé csak olyan cég rögzíthető, amely cégadatai az adott könyvelési évre már meg vannak nyitva. A regisztrálandó cégek tábla kitöltése, regisztrálása a felhasználó feladata és felelőssége, ide cégeket a program automatikusan nem rögzít. A tábla kitöltését ugyanakkor segíti, hogy a cégek gépi nyitásakor és új cég rögzítése esetén a program felajánlja a felhasználónak – ha azzal egyetért – akkor helyette a céget felveszi a regisztrálandó cégek közé.

Több felhasználós regisztráció esetén a regisztrálandó cég mentése előtt a kezelőnek ki kell választania azt a felhasználót, amely az adott céget könyvelni fogja, erre figyelmezteti is a program.

A regisztrálandó cégek egyébként a „Hozzáad” gomb megnyomása után kézzel is rögzíthetők.
Regisztrálandó cégek által használt programok bejelölése

A regisztrálandó cégek táblában felvett cég tárolása előtt a képernyő jobb oldalán látható táblázatban be kell „pipálni” azokat a programokat, amelyeket az adott cégben használni kívánnak (pl. NTAX, TAXA) stb. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a könyvelő program bejelölése esetén a bérszámfejtő programot külön nem kell bejelölni, az adott cégre a bérszámfejtő program a könyvelési program érvényességi idejére fog működni.

A regisztrálandó cégek tábla módosítása

A regisztrálandó cégek táblába új cég bármikor rögzíthető, ha a cégek száma meghaladta a program használó által bejelölt programhasználati igényt, a program a programhasználati igényt a regisztrált cégek táblában szereplő cégek számához igazítja.
A regisztrálandó cégek táblában levő, nem regisztrált (piros szimbólummal jelölt) cégek törölhetők, szabadon módosíthatóak. A regisztrált (zöld szimbólummal jelölt) cégek nem törölhetők, a programhasználati bejelölésük azonban módosítható. Regisztrált cég módosításához a céget az új cég felvitelénél leírt módon először hozzá kell adni a regisztrálandó cégekhez, majd az így keletkező piros szimbólumos cégbejegyzésen lehet a használt programokat változtatni.

Regisztrált céget csak a forgalmazó törölhet.

Regisztrált cég törlését írásban kell jelezni a forgalmazó NOVITAX Kft. felé. Amennyiben a törlése elfogadható, a NOVITAX Kft. az elfogadási dátumtól új regisztrációs állományt küld, amelyet minden használt számítógépen be kell olvasni. Törlésnek tekintendő a korában regisztrált cég cseréje is (a csere egy cég törlését, és egy új cég felvételét jelenti). Cégcserének, ezáltal cégtörlésnek tekintendő az is, ha a könyvelt cég állapota változik meg (pl. előtársaságból végleges társaság lesz, társaságból felszámolás alatti társaság lesz stb.) Cégtörlés esetén a korábbi regisztráció érvényét veszti, ezért az olyan időszakban érdemes jelezni, amikor az átmeneti regisztrációvesztés nem okoz zavart a munkában.

Figyelem!

A megrendelés módosításnak minden esetben tartalmaznia kell a cégek felsorolását (a cég adószáma, neve, alakulás kelte), a változás időpontját, a változás módját (bővítés, lemondás). A NOVITAX az évközi céglemondást, cégek cseréjét függetlenül attól, hogy a regisztrált cégben történt-e bizonylatrögzítés, visszamenőleges hatállyal nem fogadja el, azokat csak a ki még nem fizetett időszakokra vezeti át nyilvántartásában. A NOVITAX a megemelt felhasználás (megrendelés bővítés) esetén a díjkülönbözetről azonnal jogosult díjbekérőt kibocsátani, a cégszám emelés csak a különbözeti díj beérkezése után válik érvényessé. Cégszám csökkentés, bővítés és cégcsere érvényesítéséhez új regisztráció szükséges, ezért a módosításhoz új regisztrációs állományt is mellékelni kell.

Amennyiben a beküldött cégregisztrációs állományban több cég marad, mint amennyi cégre a kezelő jogosultságot szerzett, a NOVITAX a regisztráció során a cégregisztrációs táblát a felhasználó jogosultságához igazítja (törli a többletként jelentkező cégeket, vagy a cégekhez használható modul bejelöléseket a regisztrációs táblából).

Korlátlan felhasználás esetén nincs cégregisztráció! Korlátlan felhasználás esetén a regisztrálandó cégek táblát nem kell kitölteni, ezért egy üres tábla jelenik meg.

Összegzés
A programhasználati jogosultság, és a regisztrálandó cégek tábla kitöltése után a felhasználó az általa bejelölt programhasználati igényt, programonként, azon belül cégenként az “Összegzés” funkcióban meg is tekintheti. Ez a menüpont alkalmas a forgalmazóval való egyeztetésre, és a regisztrált cégek ellenőrzésére. Mivel a regisztrált cégek visszamenőleges módosítása nem lehetséges, ezért kérjük, hogy a tévesen regisztrált cégeket azonnal jelezzék, és kérjék azok törlését.

Programátvételi lap nyomtatása

A nem regisztrált számítógépeken az összegzés menüpontban a felhasználó által kitöltött adatok alapján a program el is készíti a programátvételi lapot, amely alapján a felhasználó megrendelheti az aktuális évi programhasználatot.

Programváltoztatási lap

A regisztrált gépeken a programváltoztatási lapon jelölheti a kért módosításokat, azt kérjük juttassa el a Novitax Kft. részére e-mailben.