Felmentési időre járó bér számfejtése

A felmentési időre jutó bért, a 2012. évi Mt. szerint, nem az átlagbér, hanem a távolléti díj alapján kell kiszámolni. Alapesetben az utolsó munkában töltött napig a személyt munkabér, az azt a napot követő naptól a felmondási idő végéig a távolléti díj alapján számolt felmondási időre járó jövedelem illeti meg. Például, ha az utolsó munkában töltött nap 07.15., akkor 15-ig munkabért, 16-tól felmondási időre járó jövedelmet kell számfejteni.

A jogviszony megszüntetése

A személyi adatoknál, a kiléptetéskor (a kiléptetéshez a személyi adatok képernyőn „Kiléptetés” gombra kell kattintani), majd az alábbi adatokat kell megadni:

Kiléptetés
Kiléptetés
  • a felmondás napját (év, hó, nap): a felmondás közlésének napja
  • az utolsó munkanapot (év, hó, nap): az utolsó, tényleges munkában töltött nap
  • a felmentési idő végét (év, hó, nap): a felmentési idő utolsó napja, a jogviszony vége

A felmentési időre járó jövedelem számfejtése

A kilépéshez kapcsolódó számfejtéseket az utolsó munkában töltött nap hónapjában (a számfejtési hónap, az utolsó munkanap dátum hónapja) kell elkészíteni, bevallani, kifizetni.

A kiléptetés után, az első számfejtésben a törthónapra jutó munkabért számfejti a program (az utolsó munkában töltött napig), ebben a számfejtésben már lehetőség van a felmentési időre jutó jövedelmet is számfejteni, de számfejthető  külön számfejtésben is.

A számfejtési képernyőn el kell indítani az ”Egyéb” menüpontot, amely funkciói közül ki kell választani a „Felmentési időre fizetett bér számf” funkciót.

Felmentési idő számfejtése
Felmentési idő számfejtése

A program a távolléti díj alapján automatikusan megajánlja az egy napi jutó jövedelmet.

Felmentési időre jutó egy napi bér megadása
Felmentési időre jutó egy napi bér

Ezt letárolva a program a felmentési napokra, időarányosan, „Eltérő időszaki” számfejtésként kiszámolja, és számfejti a felmentési időre járó jövedelmeket.

2013. 08. 01-től a havi alapbéreseknél a munkaszüneti nap attól függően számít bele a felmentési időbe, hogy a Szerviz / Beállítások / Számfejtés fülnél milyen paraméter van beállítva az „Ünnepnapra jutó jövedelem időbéresnél 08. 01-től?” beállításnál.

Ha Pihenőnap típusra van állítva a mező, akkor nem számít bele a munkaszüneti nap a felmentési idő napjaiba, ha Alapbér vagy Távolléti díj típusra van állítva, akkor felmentési idő napjaiba beleszámít a munkaszüneti nap is.