Felmentési időre jutó bér elszámolása, kifizetése több részletben, havonta

Az új Mt. 2012.07.01-után lehetővé teszi, hogy a munkavállaló a felmondási időtartam alatt ledolgozandó munkaidejét nem egy összegfüggő, hanem két időtartományban dolgozza le.

Ugyanígy előfordul az az eset is, amikor havonta történik a felmentési időre jutó bér elszámolása, kifizetése, nem egy összegben.

Felmentési időre jutó bér elszámolása, kifizetése több részletben, havonta

Ebben az esetben utolsó munkában töltött napnak a felmentési idő utolsó munkanapja minősül. A munkavállalót ezekre a napokra a felmondási időre járó jövedelem illeti meg, ezért ezt az időszakot a munkaidő analitikában felmentési időnek („D” kód) kell jelölni. Ezt a bérszámfejtő program nem tudja automatikusan átvezetni, mert előfordulhat, hogy a felmentési időszakok között munkavégzési kötelezettsége van a személynek.

Kiléptetés

A személyt a személyi adatokban a Kiléptetés funkcióval kell kiléptetni. A  „Kiléptetés” gombra kattintva, meg kell adni a felmondás napját, az utolsó munkában töltött napot és a felmentési idő végét. Ebben az esetben az utolsó munkában töltött nap és a felmentési idő vége ugyanaz a dátum lesz.

Számfejtés

A munkaidő analitikában a program nem tudja a felmentési idő végéig automatikusan beállítani a „D” – Felmentési idő kódot, ezért azokat a napokat a bérszámfejtőnek kell a munkaidő analitikában beállítani felmondási idő típusra („D” kód).

Felmentési idő a munkaidő analitikában
Felmentési idő a munkaidő analitikában

A munkaidő analitika rögzítése után (a tört hónapra) számfejteni kell a személy munkabérét. Majd az „Egyéb” gomb funkciói közül az „Utolsó munkanap előtti felmentési időre fizetett bér” funkciót elindítani.

Felmentési idő számfejtése több részletben
Felmentési idő számfejtése több részletben

Ebben a funkcióban a program felajánlja a távolléti díj alapján számolt, egy napra jutó jövedelmet. Ha a bérszámfejtő azt jóváhagyja, a Novitax bérszámfejtő program az egynapi jövedelmet felszorozza a felmentési időre („D” kód)  állított napok számával, majd számfejti a felmondási időre jutó jövedelmet.

A következő számfejtési időszak(ok)ban, ugyanígy a bérszámfejtőnek kell a munkaidő analitikában beállítani felmentési időt („D” kód).a „Egyéb” gomb funkciói közül az „Utolsó munkanap előtti felmentési időre fizetett bér” funkciót elindítani.