Felszámolás, végelszámolás alá kerülő cég nyitása

Felszámolás, végelszámolás alapbeállításai a Menükezelőben

A felszámolás illetve a végelszámolás alá kerülő cég nyitásához a Menüszerver/ Cégnyitások/Évközi nyitás menüpontját kell elindítani. A cégek közül ki kell választani azt a céget, amiből a nyitást el szeretnénk végezni (normál). Meg kell adni az új cég (felszámolás, végelszámolás alatti) adatait (cégforma, adószám, cégnév, alakulás dátuma). Az így újonnan felvitt céget regisztrálni kell.
Felszámolás

Jogszabályi háttér

A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén az adós, a hitelező, a végelszámoló, a cégbíróság vagy büntetőügyben eljáró bíróság kezdeményezése alapján indulhat. Az adós fizetésképtelenségét a bíróság vizsgálja. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja.

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal

  • záró leltárt,
  • tevékenységet lezáró éves beszámolót,
  • az eredmény felosztása után zárómérleget, továbbá
  • adóbevallást készíteni.

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye.

Felszámolási eljárásról szóló törvény

Végelszámolási eljárás szabályai