Fizetés nélküli szabadság

A fizetés nélküi szabadságokat az alábbi módokon kezeli a Novitax bérszámfejtő program.

A Személyi adatokban, a Tartós távollét gombnál, vagy a “Számfejtés ” / “Időadatok” / “Munkaidő adatok” menüpontban előre be lehet állítani a fizetés nélküli szabadságot. Ezután a Havi számfejtés menüpontban történő számfejtéskor megjelenő munkaidő időanalitikában már megjelenik az előre beállított fizetés nélküli szabadság, vagy itt is meg lehet adni a fizetés nélküli szabadság típuson belül a megfelelőt kódot.

Fizetés nélküli szabadság típusok
Fizetés nélküli szabadság típusok

Veszélyhelyzet

Ha a Veszélyhelyzet típust választjuk (J-T), akkor a program automatikusan számfejti a munkáltató által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ez a járulék rákerül a ..08-as adatszolgáltatás ..08M-09-es lapjára és ezáltal bekerül a fizetendő adók és járulékok közé is.

Egyéb fizetés nélküli szabadság

Ha az Egyéb fizetés nélküli szabadság típust van kiválasztva, akkor nem számfejt a program automatikusan egészségügyi szolgáltatási járulékot, hanem a munkavállaló fizeti azt meg. Ha ilyen esetben mégis átvállalja a munkáltató ennek megfizetését, akkor azt le lehet számfejteni az Egyéb jövedelm jogcímek között a 719/00 Átvállalt egészségügyi szolg. járulék jogcímre. Ilyen esetben a program ezt nem viszi át a ..08-as adatszolgáltatásba (mert az a munkavállaló terhe lenne), de rá tudja a program gyűjteni az adóbefizetések listára.

Gyermek ápolás/gondozás és önkéntes katonai szolgáltat

Fontos megkülönböztetni a 12 évnél fiatalabb gyermek ápolása és az önkéntes katonai szolgálat miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadságot, mivel ilyen esetekben nem szünetel a biztosítás. A gyermek ápolás és az önkéntes katonai szolgálat miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság esetén a ..08M-08-as lapra is megkülönböztetett kieső idő kóddal kerül az időszak.

Biztosítás szüneteletetése

A CSED, GYED, ÖFD, GYES, GYET, gyermek ápolás és az önkéntes katonai szolgálat kivételével, minden fizetés nélküli szabadság esetén szünetel a biztosítás.

A TB ellátás számfejtését akkor érinti a fizetés nélküli szabadság, ha a biztosítás szüneteltetése meghaladja a 30 napot.

Szabadság megállapítása fizetés nélküli szabadság esetén

Az 2012. évi I. Mt. konkrétan nevesíti, hogy mely időszakok figyelembe vételével illeti meg szabadság a munkavállalót.

115. § (2) Munkában töltött időnek minősül az (1) bekezdés alkalmazásában

a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés,

b) a szabadság,

c) a szülési szabadság,

d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §) első hat hónapjának,

e) *  a keresőképtelenség,

f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó,

g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. § (1) bekezdés b)-k) pontban meghatározott

tartama.

Így a fizetés nélküli szabadság időszaka csökkenti az igénybe vehető szabadságos napok számát.

T1041 bejelentő lap a biztosítás szüneteltetéséről

A Novitax bérszámfejtő program elkészíti a program a T1041-es bejelentő lapot, amelyet először az “Adatszolgáltatás ” / “Bejelentőlapok” / “Kieső napok bejelentése (T1041)” menüpontban kell legyűjteni, utána az “Adatszolgáltatás ” / “Bejelentőlapok” / “..T1041” menüpontban lehet elkészíteni és átimportálni az ÁNYK programba.

T1011 bejelentő lap egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére

Amennyiben a fizetés nélküli szabadság nem a veszélyhelyzet miatt áll fenn, akkor a munkavállaló maga után fizeti meg az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ezt a jelenleg hatályos jogszabályok alapján be kell jelentenie a T1011-es bejelentő lapon, melyet a bérszámfejtő program is elkészít a “Adatszolgáltatás ” / “Bejelentőlapok” / “..T1011” menüpontban.

Amennyiben ebben az esetben is átvállalja a munkáltató az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését, akkor a T1011-es bejelentő lapon ez is jelölhető.