Iparűzési adó az egyszeres könyvvitelben 2023-tól

Az  „Iparűzési adóbevallás kalkulátor és HIPAK” menüpont  kiszámítja az iparűzési adóalapot, és önkormányzatonként az iparűzési adót. A funkció használatához a menüszerverben az alábbi adatokat kell pontosan beállítani:

ÖNKORMÁNYZATI NYILVÁNTARTÁS

Önkormányzatok adatai az Egyéb/Önkormányzatok menüpontban találhatók.
Az alapadatok kezelő által átírhatók. Az itt beállított adókulccsal számítódik ki az önkormányzatra jutó iparűzési adó. Az adókulcs mértéke változtatható.

Az “Ányk” gombra kattintva a bevallásból (ha telepítve van) átvételre kerül az adómérték. Ha nincs telepítve a sablon akkor a program figyelmeztet.

Előfordulhat, hogy a névnek megfelelő önkormányzat nem található, akkor a felhasználó kézzel rendezheti az adó mértékét továbbra is.
Székhely adatok megadása
Cégbeállítások/Cégadatok-nál a „Könyvvezetés, adózás” fülön a következő adatokat kell megadni:

  • Önkormányzat
  • Megosztás módja (Személyi jellegű, Eszközérték arányos, Komplex, Nincs telephely)
  • Személyi jellegű ráfordítás összesen és ebből a székhelyre eső
  • Eszközérték összesen és ebből a székhelyre eső

Ha a felhasználó rögzít telephelyeket, de a megosztás módját „Nincs telephely”-re állítja, akkor a telephelyekkel nem kalkulál a program.
Telephely adatok megadása
Cégbeállítások/Cégadatok-nál a „Telephelyek” fülön a következő adatokat kell megadni:

  • ÖNKORMÁNYZAT
  • SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZ. (TELEPHELYRE JUTÓ AZ ADOTT ÖNKORMÁNYZATNÁL)
  • ESZKÖZÉRTÉK (TELEPHELYRE JUTÓ AZ ADOTT ÖNKORMÁNYZATNÁL)

Ha egy önkormányzat területén a kezelő több telephely adatot is rögzít, akkor a személyi jellegű és eszközérték ráfordítások összeadódnak, a program önkormányzatonként egy bevallást készít.
Ha a kezelő a fővárosi adatokat kerületenként rögzíti, akkor is „Budapest fővárosi önkormányzat”-ként, a kerületek adatait összesítve kerül kiszámításra az adó!
A menüszerver Egyéb /  Önkormányzatok táblát ha a kezelő tovább bővíti és újabb budapesti önkormányzatot visz fel, azaz Település névnek Budapest-et ad meg, és az irányítószám 1- el kezdődik, akkor az új önkormányzatnál megadott adatokkal is, számol a program, és „Budapest fővárosi önkormányzat”-ként kezeli az iparűzési adó számításánál.

Iparűzési adóbevallás készítése

A bevalláshoz szükséges alapadatok kitöltése után a „Zárás/Bevallás/Iparűzési adóbevallás kalkulátor és HIPAK” menüpontot kell elindítani. A program  elkészíti a székhely, és az összes telephely bevallását, az önkormányzatokat az „Önkormányzat” mezőben lehet váltogatni.

ÚTDÍJ

Lehetőség még a Beállítások/Adóbeállítások „Egyéb adók”  fülön, hogy a felhasználó megadhatja azt a jogcímet, amelyre az útdíjat könyvelte. Megadható még, hogy a megjelölt jogcímre az útdíj teljes összegét vagy a 7,5%-át rögzítette a felhasználó. Az iparűzési adóbevallás „a megadott jogcímre könyvelt ( és kiegyenlített) útdíj 7,5%-a gyűjtődik, a  településre jutó összege sorára pedig a településre jutó arányos összeg a megosztási arányszámmal számítva.

Mivel csak 1 jogcím adható meg, így az értéket a program B. 21. sorba adja át. A felhasználó kézzel oszthatja szét a 22. és 23. sorba, ha szükséges.

Ha a beállításokat a felhasználó megváltoztatja, akkor utána  az ellenőrzés futtatása és az iparűzési adó újra gyűjtése szükséges.

Adatok gyűjtése:

A Törzsadatok/Saját jogcímek beállításainál alapból jelölve van, hogy az egyszeres program, mely sorhoz milyen adatokat gyűjt.
Ezt a kezelő átállíthatja.
A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel:
101, 103-107, 110-115, 118-123, 149.
Eladott áruk beszerzési értéke:
276, 278-280, 282.
Közvetített szolgáltatások értéke:
288
Anyagköltség:
236-238, 242. Non profit szervezeteknél a 240 jogcímek is gyűjtésre kerülnek.

KÉSZLET KORREKCIÓ:

Az egyszeres/pénzfogalmi könyvvitel sajátossága miatt az eladott áruk beszerzési értéke és az anyagköltség a nyitó és záró készletek kifizetett értékével korrigálásra kerül.

A nyitó készleteket a Nyitás/Nyitókészlet, a záró készletek értékét a Nyitás/Zárókészlet menüben adhatja meg a kezelő az alábbi bontásban.

Iparűzési adó az egyszeres könyvvitelben
Iparűzési adó az egyszeres könyvvitelben
„ANYAGBESZERZÉSRE ILL.ELADOTT ÁRURA FORDÍTOTT KIADÁS, CSÖKKENTVE A KIFIZETETT KÉSZLET LELTÁR SZERINTI ZÁRÓ ÉRTÉKÉVEL, NÖVELVE A KIFIZETETT KÉSZLET LELTÁR SZERINTI NYITÓ ÉRTÉKÉVEL!!!”

ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás sávos levonhatóságát a program nem kezeli.

Adóalap csökkentést és növelést a felhasználó töltheti, egyenlegében kerül át a bevallásba.

Adóalapot és adót módosító felhasználó által megadott értékekkel a program számol, de a bevallásba a felhasználónak kell a megfelelő helyre beírnia.

Ha a menüszerverben a kezelő által telephelyenként megadott személyi jellegű ráfordítások és eszközértékek összességében nem egyeznek meg a székhelynél megadott összesen értékekkel, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg:

„A SZEMÉLY RÁF. / ESZKÖZÉRTÉK ÖSSZESEN NEM EGYEZIK A SZÉKHELY ÉS TELEPHELYI ALÁBONTÁSOK ÖSSZEGÉVEL.”

Az iparűzési adó csak egyféle adózási módra számítódik egy állomány esetén.

Ha a vállalkozónak többféle adózási módja van, akkor azt a felhasználónak kézzel kell korrigálnia.

Példa:

2023.01.01.-2023.03.31. vállalkozói szja

2023.04.01.-2023.06.30. kisadózás

2023.07.01.-2023.12.31. átalányadózás

Egy állományban lévő adatok alapján a program számolni tud az általános szabályok alapján.

Tehát a vegyes adózásokat a program iparűzési adó szempontjából nem tudja kezelni.

KATÁS VÁLLALKOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓJA:

A katás vállalkozásoknak (akár évközben voltak katások vagy év elején vagy csak év végén) csak az egész évre tud a program az általános szabályok alapján  adót számolni.

Előírások rögzítése: Bizonylatok/Adószámla menüpontban. (80001)

Befizetések rögzítése: 346 1 jogcímre.

Bevallás gyűjtése

Alapadatok

HIPA
HIPA

Tételes adómegállapítás az alapadatoknál jelölhető.

Ha tételes adómegállapításra jogosult a vállalkozás, akkor a pipálni szükséges a programban. Ebben az esetben az ANYK-ba jelölve lesz a “Tételes adómegállapítás”.

Az alapadatok megadása után a “Gyűjtés” gombbal lehet a bevallás adatait legyűjteni. Ha az alapadatokban változás történik, akkor a gyűjtést újra futtatni szükséges.

A táblázatnak két oszlopa van, az első oszlopban a gyűjtött adatok, a másik oszlopban a „módosított” kezelő által átírható/beírt adatok találhatók. A program az átírt adatokból számol, az átírás után azonnal újraszámolja az adóalapot és az adókötelezettségeket.

Lehetőség van lista készítésre és Excel exportra is.

Az “Anyk export” gomb megnyomásával kerülnek át a nyomtatvány kitöltőbe az adatok.

Kérjük, hogy a “Számított mezők újraszámítása” menüpontot szíveskedjenek a teljes bevalláson futtatni.

Őstermelők

Őstermelőnek azaz állomány minősül, ahol a cégforma és a vállalkozási forma is őstermelő. Ebben az esetben a Mezőgazdasági őstermelők nyilatkozata D. 31. lesz.

Ha cégforma normál és a vállalkozási forma őstermelő vagy a cégforma őstermelő és a vállalkozási forma egyéni vállalkozó, akkor a bevallásban a jelölés a Mezőgazdasági őstermelők nyilatkozatánál D. 32. lesz.