Járulékos cikkár

Járulékos cikkárnak nevezzük azokat a felmerült költségeket, amelyekkel a program használója, esetleg utólag, valamilyen arányban változtatni kívánja a beszerzett, vagy az eladott cikk értékét. Járulékos cikkár jellemzően a beszerzéssel, vagy az értékesítéssel kapcsolatos szolgáltatás például szállítási költség, bevizsgálási költség stb.

A járulékos cikkárak módosítják a tétel egységárát, a járulékos árakkal eltérített egységárat nevezzük korrigált egységárnak.

A készletnyilvántartó programban kezelt érték mezők a következők:

 1. Egységár:  A tényleges beszerzési ár, ha nincs járulékos ár, akkor egyezik a korrigált árral.
 2. Járulékos egységár:  A tétel egységnyi mennyiségére vetített járulékos ár, amely növeli a korrigált egységárat.
 3. Járulékos összeg:  A tételhez kapcsolódó fix (a mennyiséggel nem arányos) járulékos ár, amely növeli a korrigált egységárat.
 4. Korrigált egységár ár: a járulékos árakkal korrigált egységár
 5. Nyilvántartási ár:  A cikktörzsben levő nyilvántartási ár.

A nyilvántartási árat a program a következők szerint állapíthatja meg:

 •    elszámoló ár: a felhasználó által időnként módosított ár
 •    utolsó beszerzési ár: a beszerzések módosítják a nyilvántartási árat
 •    súlyozott átlagár: a program a korrigált egységár alapján számolja a nyilvántartási árat
 •    fifo esetén azonos a korrigált beszerzési árral

A járulékos cikkár kezelése beszerzéskor

A járulékos árak utólag is módosíthatják az egységárat ebben az esetben az egységárváltozást át kell vezetni a nyilvántartási áron, a következők szerint:

 • Fix nyilvántartási ár esetén nincs korrekció
 • Súlyozott átlagár esetén a program a korrigált egységárral a program újra számolja a cikk nyilvántartási árát.
 • Fifo esetén a program módosítja a beszerzés korrigált egységárát (ezzel együtt a nyilvántartási árát).

Járulékos cikkár kezelése értékesítéskor

A járulékos cikkár használható kimenő számla esetén, azzal a különbséggel, hogy a mozgás tételt a járulékos cikkár adatokkal nem kell korrigálni (az egységár és a korrigált egységár mindig azonos lesz).

A kimenő készletmozgásokban levő járulékos cikkárnak csak az árrés listában van jelentősége, ha a „Korrigált egységár” be van kapcsolva. Ha ez a paraméter be van kapcsolva, a program a kimenő mozgáson számolja a korrigált értéket, és azzal számol az árrés listán.

Járulékos cikkár használata a RAXLA programban

 • be kell kapcsolni a Beállítások/Alapbeállítások/Készletnyilvántartás/Járulékos cikkár használata funkciót,
 • számla készítés közben a cikk felvitelét követően az “Egyebek” gombra kattintva adhatók meg (akár utólag is, számla tárolása után) a járulékos összegek (járulékos egységár és járulékos összeg),
Járulékos cikkár megadása számla készítése közben
Járulékos cikkár megadása számla készítése közben
 • készletmozgás rögzítése esetén az áradatok blokkban adhatók meg a kívánt járulékos összegek.
Járulékos cikkár készletmozgás rögzítése esetén
Járulékos cikkár készletmozgás rögzítése esetén