KATA adózás utáni gazdasági társaság az NTAX-ban (2022.09.01)

Mivel az új kata törvény szerint katás adózó csak főállású egyéni vállalkozó lehet, így a betéti társaságoknak mindenképpen másik adózási módot kell választaniuk.

A vállalkozás TAO, vagy KIVA adónem választás esetén is mindenképpen átkerül a Számviteli törvény hatálya alá, így kettős könyvvitelt kell vezetnie 2022.09.01-től.

Az NTAX Kettős könyvviteli programban mindkét adónem melletti könyvvezetés megoldott, az adónemek bevallásait a rendszer elkészíti a közzétett leírások alapján.

A gazdasági társaság könyvelési állományát a Főmenü / Cégnyitások / Évközi nyitás funkcióval el kell végezni, hogy létre jöhessen az az állomány, amelybe a 2022.09.01-től induló üzleti évet kell majd rögzíteni.

Évközi nyitás

KATA1

A Főmenüben az Évközi nyitás funkciót kell elindítani.

Az új cégforma választásnál figyelmesen járjunk el, hibás cégforma kiválasztása és megnyitása után a Forgalmazó nem tudja javítani azt. Ilyen esetben a Cég törlése és a folyamat újbóli elkezdése lehetséges.

Társasági adó választása esetén a választandó cégforma:

KATA2

Kisvállalati adó választása esetén a helyes cégforma:

KATA3

Amennyiben a 2022-es évben a Bt már volt társasági adó hatálya alatt, azt követően választotta a KATA adónemet, majd 2022. szeptembertől tér vissza a TAO hatálya alá, a választandó cégforma:

KATA4

Nyitás egyszeres könyvvitelből kettős könyvvitelbe

A folyószámlás nyitott bizonylatokat az NTAX át tudja nyitni a TAXA programból. A nyitó bizonylatok átvétele a Feladási modul / Nyitás egyszeres könyvvitelből menüpontjában kezdeményezhető.

Partnertörzs karbantartása

A Partnertörzsben a Pénzügyi adatok lapfülön található a Partner által adható nyilatkozatok funkció, ahol rögzíteni lehetett a KATA nyilatkozatokat. Kérjük, hogy az érintett partnereknél kerüljön aktualizálásra az adattartalom, szükség esetén a KATA nyilatkozathoz kerüljön feltöltésre a záró dátum (2022.08.31)

KATA nyilatkozatok automatikus zárása a partnertörzsben

A Főmenü / Egyéb menüben a Katás partnerek nyilatkozatának csoportos zárása menüpontot elindítva a program zárni tudja a katás nyilatkozatokat, amennyiben azok kezdő időpontja 2022.09.01 előtti.

A lezárás dátuma 2022.08.31 lesz.

KATA5

A KATA 40%-os kifizetői teher

Az NTAX a 2022. szeptemberi hónapra és azt követően a bér programnak semmilyen adatot nem ad át 40%-os adóval kapcsolatban, hiszen a 08-as nyomtatvány vonatkozó sora is megszűnt a jogszabályi változás miatt.

A rendezetlen (nyitott vagy részben nyitott) számlák kapcsán viszont az augusztus hónapra átadásra kerülnek a helyes összeggel. (kiegyenlítetlen rész)