KATA-s adatszolgáltatás

A kettős (NTAX), egyszeres (TAXA) és a számlázó (RAXLA) programból is elkészíthető a KATA-s adatszolgáltatás.

Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a tárgyévet követően, adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott összegről, , ha annak a költségnek, ráfordításnak, kiadásnak az együttes összege, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozás részére juttatott ellenérték következtében felmerül, a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot.

A RAXLA programban a Kimutatások / Adatszolgáltatás menüpontban található meg a „KATA-s vállalkozásoknak juttatott összegek” funkció, mely segítséged ad (listát készít) az adatszolgáltatáshoz, illetve a kezelő által megadott szűrési paraméterek szerint a K102 nyomtatványt elkészíti (átadja az ANYK-ba).

Kata-s adatszolgáltatás
Kata-s adatszolgáltatás