Kisadózó vállalkozás adatszolgáltatása bevételeiről, és kisadózónak juttatott kifizetések

Adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről (K102)
Adatszolgáltatás a más adóalanytól megszerzett 1 millió forintot meghaladó bevételről (KATA)

Az Art. szerinti adózó (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a tárgyévet követően, adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott összegről, ha annak a költségnek, ráfordításnak, kiadásnak az együttes összege, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozás részére juttatott ellenérték következtében felmerül, a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot.
(A jogszabály megalkotásakor (2012.) az adatszolgáltatást a tárgyidőszaki utolsó  08 bevallásban írták elő a jogalkotók. 2013-ban az adatszolgáltatás benyújtásával kapcsolatosan változás történt. A K102 nyomtatványon kell adatot szolgáltatni!)
A kettős (NTAX), egyszeres (TAXA) és a számlázó (RAXLA) programban is megtalálható a KATA-s vállalkozásoknak juttatott összegek menüpont, mely segítséged ad (listát készít) az adatszolgáltatáshoz, illetve a kezelő által megadott szűrési paraméterek szerint a K102 nyomtatványt elkészíti és átadja az ANYK-ba.

Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 31. (Kivétel soron kívüli adatszolgáltatás!)

Lehetőség van már a partnertörzsben annak jelölésére, hogy az adott partner kisadózó vállalkozó. (További lehetőségek: eva, pénzforgalmi elszámolás, termékdíj.)

Törzsadatok/Partnerek/Pénzügyi adatok: Partner által adott nyilatkozatok

A kisadózó vállalkozásnak is van adatszolgáltatási kötelezettsége a bevételt juttató bármely más adóalany nevéről és címről, amennyiben a kisadózó vállalkozás bevételéből az adóalanytól megszerzett számla szerinti bevétel a naptári évben az 1 millió forintot meghaladja. Nem vonatkozik ez a szabály arra az esetre, ha bevétel magánszemélytől származik. Amennyiben az adózó a tevékenységét év közben megszünteti, akkor az adatszolgáltatási kötelezettségét 30 napon belül kell megtennie a KATA nyomtatványon.

Az egyszeres könyvviteli program (TAXA) kezeli a katát és a KATA nyomtatványon az adatszolgáltatási részt.
Kérjük az adott program modul verzióinformációját és felhasználói kézikönyvét olvassák el a menüpontok működéseivel kapcsolatosan!

Kisadózó vállalkozás adatszolgáltatása bevételeiről, és kisadózónak juttatott kifizetések
Kisadózó vállalkozás adatszolgáltatása bevételeiről, és kisadózónak juttatott kifizetések

Kapcsolódó hivatkozások (forrásanyag):

Art.
2012. évi CXLVII. törvény